fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Czy VAT można naliczyć od 1 złotówki? Fiskus nie mógł odmówić potwierdzenia - wyrok NSA

Fotolia
Fiskus nie mógł odmówić potwierdzenia stanowiska spółki, że opodatkowaniu VAT przy sprzedaży powodziowego wału podlega cena 1 zł ustalona w umowie.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się z podatnikiem o to, czy VAT można naliczyć od 1 złotówki.

Sprawa dotyczyła spółki z branży oponiarskiej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że posiada fabrykę zlokalizowaną na terenie działek przemysłowych, będących własnością Skarbu Państwa, a użytkowanych na podstawie prawa użytkowania wieczystego.

Firma tłumaczyła, że na terenie działek w latach 60. wybudowano wał przeciwpowodziowy. Spółka ponosi bieżące koszty jego utrzymania. Roczny koszt to około 15 tys. zł. Ponadto w latach 2004–2010 poniosła wydatki na remonty w łącznej kwocie ok. 3,6 mln zł. Obecnie marszałek województwa pozyskał fundusze UE na realizację przebudowy wału. I spółka rozważa sprzedaż należącej do niej części wału na rzecz organu administracji państwowej za cenę ustaloną na poziomie 1 zł netto. Zapytała, czy taką cenę można uznać za podstawę opodatkowania VAT.

Sama uważała, że tak. Podkreślała, że świadczenia nabywcy i zbywcy nie muszą być ekwiwalentne. Może wystąpić sytuacja, gdy wartość rynkowa dostarczanego towaru jest wyższa i odwrotnie. Nie zmienia to jednak faktu, że następuje odpłatna dostawa.

W styczniu 2015 r. fiskus uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Co prawda stwierdził, że jeśli cena sprzedaży zostanie ustalona w umowie na 1 zł netto, to będzie stanowić podstawę opodatkowania VAT. Pod warunkiem jednak, że czynność ta rzeczywiście stanowi odpłatną dostawę towarów, a nie np. darowiznę, i nie ma na celu obejścia przepisów prawa i uniknięcia opodatkowania. Zdaniem urzędników nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że cena ma wymiar ostateczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uwzględnił skargę spółki. Sąd wytknął fiskusowi niekonsekwencję. Z jednej strony przyznał on bowiem, że jeśli w sprawie cena sprzedaży w umowie zostanie ustalona na kwotę 1 zł netto, to ona stanowić będzie podstawę opodatkowania VAT. Z drugiej zastrzegł, że czynność ta musi rzeczywiście stanowić odpłatną dostawę i nie ma na celu obejścia przepisów prawa czy uniknięcia opodatkowania. Tymczasem w ocenie WSA te dodatkowe okoliczności nie wynikały ze stanu faktycznego. Nie mogły zatem prowadzić do uznania, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe.

To rozstrzygnięcie zaakceptował NSA. Jak tłumaczyła sędzia NSA Danuta Oleś, trudno oczekiwać, żeby podatnik we wniosku przyznawał się, że ma na celu obejście prawa podatkowego. W ocenie sądu w spornej sprawie stan faktyczny obligował urzędników do potwierdzenia stanowiska spółki. Można było jedynie zastrzec, że takie okoliczności jak np. obejście prawa mogą być weryfikowane w postępowaniu wymiarowym i zwrócić uwagę na brak waloru ochronnego interpretacji w tym zakresie. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 1788/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA