Kraków skarży uchwałę antysmogową

Gmina miejska walczy o poprawę jakości powietrza, ale jej działania utrudnia opóźnienie zakazu palenia w tzw. kopciuchach w innych częściach regionu.

Kto podpisuje wnioski o dotacje

Czy komisja konkursowa gminy może przyjąć wnioski o dotacje na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego zawierające tylko podpis prezesa zarządu stowarzyszeń, gdy w statutach czy w KRS mają reprezentację łączną z drugim członkiem zarządu? Ustawa wolontariacka nie precyzuje tych kwestii – pyta radny.

Inwestorzy pod ścianą. Coraz więcej sposobów na wyciaganie pieniędzy przez gminy

Gminy będą miały więcej narzędzi do wyciągania od deweloperów pieniędzy.

Ruszyły kontrole dodatków węglowych. Za wyłudzenie 8 lat więzienia

Kontrolerzy weryfikują, czy wnioskujący o wsparcie podali w deklaracjach prawdziwe informacje.

Niezrozumiałe zarzuty wobec mazowieckiej uchwały antysmogowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Prokuratury Krajowej na mazowiecką uchwałę antysmogową.

NSA: gmina nie może dowolnie zmieniać wysokości zabudowy

Samorządowcy nie mają prawa modyfikować założeń planu zagospodarowania przestrzennego, nie biorąc pod uwagę interesu mieszkańców.

Rada gminy ma narzędzie pomagające kontroli

Komisja rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania wiążących dyspozycji dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w postaci wystąpień pokontrolnych. Skład komisji rewizyjnej musi być tak ukształtowany, żeby każdy z klubów miał w niej swego przedstawiciela.

Sąd: Ekspertyzy usterek w szkole to informacja publiczna

Burmistrz powinien podać informacje o usterkach dachu w budowanej na jego zlecenie szkole, o karach umownych naliczonych wykonawcy oraz udostępnić protokoły.

Sąd: Droga nie może naruszać prawa własności

Przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego układ komunikacyjny nadmiernie ingerował w prawa właścicielki działek.

Wierni i uczniowie nie powinni widzieć pijących trunki

Odległość spełniająca warunek wystarczająco dalekiej od punktu sprzedaży alkoholu to taka, która utrudnia wzrokowy kontakt z punktem sprzedaży alkoholu.

Rady seniorów: Starsi obywatele będą mieli swoich przedstawicieli

Rady seniorów będą tworzone na ustawowej podstawie nie tylko przy radach gmin. Samorządowcy uważają, że dobrowolne tworzenie takich rad jest lepsze od przymusowych.

Sąd: Brak jednego postanowienia nie spowodował nieważności całego aktu

Pominięcie sprawy opieki nad zwierzętami poszkodowanymi na drogach nie przekreśliło całej uchwały.

Sąd: Wyznaczenie targowiska jest wystarczające. Nie trzeba wyznacząc miejc

Rada miejska nie musi wyznaczać dokładnie i konkretnych miejsc, gdzie rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty w piątki i soboty.

Rewolucja w zagospodarowaniu przestrzennym coraz bliżej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek uchwalenia przez gminy planów ogólnych, w randze prawa miejscowego.

Co nie należy do kompetencji gminy

Ustawodawca nie przekazał organom gminy uprawnień do ustalania obciążeń finansowych dla podmiotów ubiegających się o certyfikat redukcji śladu węglowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wstawia się za psami

Od dawna RPO bierze w obronę czworonogi, którym miasta ograniczają ich prawa. Kilka razy do roku przypomina o tym gminom wprowadzającym restrykcyjne zasady korzystania z przestrzeni publicznej przez domowe zwierzęta. A mimo to nadal takie zakazy są uchwalane.

Nocna prohibicja w Krakowie. Od wakacji może objąć wszystkie dzielnice

Choć nie powiodła się próba wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Starego Miasta, w wakacje podobny zakaz może zacząć obowiązywać już we wszystkich dzielnicach Krakowa.

Nielegalne zawężenie kręgu mieszkańców ubiegajacych się o mieszkania komunalne

Rada gminy nie jest uprawniona do określania kryteriów wykluczających z ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego.