Jakie dane w wykazie dotacji

Wójt opracował projekt zmiany uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. W projekcie pojawił się zapis przewidujący wprowadzenie – rejestru udzielonych dotacji. Jest to załącznik zawierający różne e dane, w tym dane osobowe, zamieszkania, pesele, adres zabytku, zakres prac, kwota dotacji i inne. Czy taki zakres danych jest legalny – pyta radny.

Potrzebny jest rejestr związków publicznoprawnych

Jednostki samorządu terytorialnego są osobami prawnymi. Zasady reprezentowania gmin, powiatów i województw są przestarzałe i wymagają zmian.

PiS wkrótce złoży do Sejmu projekt ws. wyborów samorządowych

We wrześniu do Sejmu trafi projekt ustawy o przesunięciu wyborów samorządowych - podaje radio RMF FM, powołując się na nieoficjalne ustalenia swojego reportera.

Jaki organ nadzoruje podwyżki opłat za ogrzewanie

Zarządzenie wójta o wysokości opłat za centralne ogrzewanie nie podlega kontroli sądu administracyjnego.

Urząd poprosił o „rzetelną weryfikację" dziennikarzy. RPO pyta o podstawę

Urząd marszałkowski woj. lubuskiego zwrócił się do redaktora naczelnego lokalnej gazety o „rzetelną weryfikację" osób w niej pracujących. Zarządu Województwa nie podobały się zwłaszcza artykuły konkretnego dziennikarza. Kierownictwo „Gazety Lubuskiej” poprosiło o wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sąd: Statuetka też jest odznaczeniem zasłużonych dla samorządu

Odznakami mogą być emblematy, godła, herby miast, jeżeli pełnią funkcję wyróżnienia za zasługi. Taką funkcję ma również statuetka.

Głos nie rozstrzygał, ale uchwała i tak jest nieważna

Udział w głosowaniu nad uchwałą radnego, który ze względu na swój interes prawny podlegał wyłączeniu, stanowi istotne naruszenie prawa.

Opłaty za gminne nieruchomości wzrosły o 600 procent. Jest wyrok sądu

Rosnąca lawinowo wysokość cen za surowce energetyczne, a wraz z nimi należności czynszowych, stawia przed samorządami pytanie, jak w takiej sytuacji prowadzić gospodarkę komunalną.

W Zamościu psy tylko na smyczy. Prokuratura: to niehumanitarne

Pies wyprowadzany tylko na smyczy - tak zdecydowali radni Zamościa. Prokuratura uznała, że to niehumanitarne i skierowała do sądu administracyjnego skargę na jeden z punktów regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście.

Adwokat wygrał sądowy spór z miastem. Może parkować za 10 zł miesięcznie

Brak możliwości zakupu tańszego abonamentu na parkowanie samochodu przez adwokata będącego partnerem w kancelarii jest w oczywisty sposób dyskryminujące - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Naliczenie kary umownej po terminie

RIO ustaliła, że gmina nie naliczyła kar umownych na niemal 20 tys. zł w związku z wadliwym wykonaniem umowy przez kontrahenta. Wójtowi grozi kara, bo sprawa trafiła do rzecznika dyscypliny. Czy można to „naprawić” naliczając karę – pyta wójt.

Radni nie mogą określić liczby uczniów w klasie

Rada gminy nie była uprawniona do podjęcia uchwały zalecającej tworzenie klas o określonej liczbie uczniów – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Zatarcie skazania nie zmienia faktu, że do takiego skazania jednak doszło

Wójt miał prawo zaskarżyć do sądu obwieszczenie komisarza wyborczego o utracie mandatu wójta gminy.

Urząd musi ujawnić dane swoich kontrahentów

Lokalna społeczność ma prawo wiedzieć, czy umowy zawierane przez samorząd przewidują racjonalne i gospodarne wydawanie środków publicznych.

Sąd: numer PESEL podlegał szczególnej ochronie

Wymóg podania numeru we wniosku o przyznanie dodatku energetycznego naruszał przepisy prawa – stwierdził WSA w Kielcach.

Jak twardą skórę musi mieć radny

Samorządowi radni mają prawo do ochrony swojej czci. Praktyka pokazuje jednak, że zakres krytyki dopuszczalnej wobec nich jest większy, niż w przypadku „zwykłych” mieszkańców.

Dariusz Lasocki: Radny na wyciągnięcie ręki

Czy w czasach dużej mobilności społecznej, telekonferencji, sesji online rad miast i gmin, a także coraz częstszego i pożądanego „załatwiania” spraw przez internet, zasadne jest utrzymywanie cenzusu domicylu w wyborach samorządowych?

Podwyżki za parkowanie w stolicy wracają do WSA

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w związku z pandemią jest dopuszczalne, ale brak zawiadomienia o tym i uniemożliwienie zajęcia stanowiska narusza prawo do rzetelnego procesu.