fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości: dlaczego warto pójść do notariusza

Fotolia
Znalezienie kupca na lokal to tylko połowa sukcesu. Trzeba zadbać jeszcze o stronę formalną transakcji.

Zbycie mieszkania wymaga wizyty u notariusza. W przeciwnym razie umowa będzie nieważna. Transakcja najczęściej jest dwuetapowa. Najpierw zawiera się umowę przedwstępną, a dopiero później finalną. Większość osób kupuje bowiem mieszkanie na kredyt, potrzebuje więc czasu na skompletowanie dokumentów i załatwienie kredytu w banku.

Najpierw przedwstępna

Umowa przedwstępna może być zwykła albo notarialna. Pierwsza wymaga mniej zachodu. Wystarczy, że sprzedający z kupującym spotkają się i uzgodnią jej treść, a następnie spiszą umowę. Na zawarcie drugiej trzeba się umówić z rejentem oraz dostarczyć żądane dokumenty. Taka umowa kosztuje. Ale jeżeli umowę finalną zawiera się u tego samego rejenta, można wytargować niższą opłatę. Wnosi ją z reguły kupujący.

Przedwstępna umowa notarialna ma zdecydowanie większą moc wiążącą. Jeżeli jedna ze stron chce odstąpić od umowy finalnej, to druga może żądać zawarcia jej przed sądem. Wówczas orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli strony chcącej odstąpić od umowy.

Uwaga! Jeżeli strony podpisały umowę przedwstępną bez udziału notariusza i sprzedający się rozmyślił, kupujący może się domagać przed sądem tylko wypłaty odszkodowania.

Jeżeli w ciągu roku od daty zawarcia umowy przedwstępnej nie dojdzie do wyznaczenia terminu podpisania umowy sprzedaży mieszkania, nie można żądać jej zawarcia. Roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia, w którym miało dojść do zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

Pisemna umowa przedwstępna powinna zawierać przede wszystkim dane osobowe sprzedającego i kupującego, adresy obu stron; opis mieszkania (adres, powierzchnia, położenie, wyposażenie); cenę oraz formę i termin jej zapłaty; rodzaj tytułu do lokalu (odrębna własność, własnościowe prawo do lokalu); wysokość zaliczki lub zadatku i sposobu ich zaliczenia do całkowitej ceny transakcji; oświadczenie sprzedającego, że mieszkanie nie jest zadłużone oraz obciążone prawami osób trzecich.

Zabezpieczenie transakcji

W umowie przedwstępnej są z reguły zapisy o zadatku lub zaliczce. To forma zabezpieczenia transakcji. Jako zaliczkę jedna ze stron wpłaca drugiej część ceny. Gdy do umowy finalnej (przyrzeczonej) nie dojdzie, niezależnie od tego, z czyjej winy, zaliczka wraca do kupującego. Z zadatkiem jest inaczej. Jeżeli do sprzedaży mieszkania nie dojdzie z winy kupującego, bo np. nie dostał kredytu w banku, sprzedający nie musi zadatku zwracać. Taki zadatek oznacza przede wszystkim, że kupujący dwa razy się zastanowi, zanim zerwie umowę, straci bowiem wpłacone pieniądze.

Gdy mieszkanie nie będzie sprzedane z winy sprzedającego, musi on oddać zadatek w podwójnej wysokości (art. 394 § 1 kodeksu cywilnego).

Z reguły zaliczka lub zadatek wynoszą 10 proc. ceny mieszkania. Sprzedający powinien go otrzymać w momencie zawarcia umowy przedwstępnej, ale nie musi. Może to być równie dobrze np. przelew bankowy dokonany dzień później. Strony same bowiem ustalają, kiedy ma zostać wpłacony. Zadatek (zaliczkę) odlicza się od ceny mieszkania, jaką otrzymuje kupujący za sprzedaż lokalu.

STAWKI Z ROZPORZĄDZENIA

Ile kosztuje akt

Z reguły to kupujący ponosi koszty notarialne. Zależą one od wartości nieruchomości i wynoszą:

- powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;

- powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł;

-  powyżej 2 mln zł – 6770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej niż 10 tys. zł, a od czynności dokonywanych między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

- Notariusz pobiera połowę przewidzianej stawki od umów sprzedaży lokali stanowiących odrębną własność oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Taksa notarialna za wypis aktu notarialnego wynosi 6 zł za każdą stronę.

Oprócz wynagrodzenia notariusza kupujący płaci podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej, wpis nowego właściciela oraz ustanowienie hipoteki. Założenie księgi kosztuje 60 zł, a wpis własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności – 200 zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA