Tag: Kupno, Sprzedaż Nieruchomości

Powiązane

Nieruchomości

Nowa ustawa deweloperska: o czym przedsiębiorca musi pamiętać

1 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska. Zmieni ona sytuację deweloperów poszerzając ich obowiązki informacyjne, ciężary finansowe czy zakres dokumentów, którymi muszą dysponować na etapie rozpoczęcia sprzedaży. Na jakie zagadnienia powinni zwrócić szczególną uwagę i na jakie problemy się przygotować?

CTP Group bierze część banku ziemi 7R

Europejski potentat magazynowy kupił od dewelopera kilkanaście projektów na wczesnym etapie rozwoju.

Niezrealizowany plan nie przesądza o opodatkowaniu

Nieruchomość, która nigdy nie była wykorzystywana w działalności, nie została zabudowana ani nie była wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób w ramach prowadzonej firmy nie spełnia definicji środka trwałego.

Brak kredytu to ryzyko utraty ulgi

Sprzedawca nieruchomości, który nie ukończy nowej inwestycji mieszkaniowej w terminie, może stracić zwolnienie z PIT.

Olivia Home debiutuje w Trójmieście

Inwestor związany z Olivia Centre zapowiada projekty na rynku mieszkaniowym.

W marcu żadnego kryzysu w mieszkaniowych inwestycjach

Aktywność deweloperów i inwestorów indywidualnych wróciła na wysoki pułap.

Preferencje przy nabyciu lokalu mają swoje wymogi

Uznaniowy charakter korzystania z roszczenia o zwrot bonifikaty miał jedynie zapewnić podmiotowi publicznemu luz decyzyjny, konieczny w sytuacjach szczególnych.

Zwolnienie z VAT dostawy działek niezabudowanych

Jeżeli działka jest tylko w części przeznaczona pod zabudowę, ale brak jest linii rozgraniczających, to całą działkę uznajemy za teren budowalny.

Sprzedaż darowanych działek bez VAT

Częściowe wydzierżawienie parcel, podział na mniejsze, wystąpienie o zgodę na urządzenie brakującego zjazdu na jedną z nich czy urządzenie drogi dojazdowej to zwykły zarząd prywatnym majątkiem, a nie prowadzenie działalności.

Wady i zalety nowej ustawy deweloperskiej

Ustawa deweloperska z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym znacząco zmienia dotychczasowe reguły obowiązujące na rynku pierwotnym nieruchomości. Jakich zmian możemy się spodziewać od 1 lipca 2022 roku, kiedy ustawa wejdzie w życie?