Do Rządowego Centrum Legislacji trafiła właśnie najnowsza nowela rozporządzenia z regulaminem urzędowania sądów powszechnych. Ma dostosować przepisy do zmian w krajowych rejestrach: sądowym i zadłużonych. W aktach sprawy prowadzonej w systemie teleinformatycznym nie będzie już można zamieszczać wydruku raportu z losowania z Systemu Losowego Przydziału Spraw, bo system sam załączy jego elektroniczną wersję.

Pojawi się też art. 174a regulaminu określający sposób utrwalania i podpisywania protokołu posiedzenia w postępowaniu przed sądem rejestrowym odbywającym się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Kolejne zawężenie dotyczy udostępniania zainteresowanym akt rejestrowych prowadzonych w postaci papierowej – są one udostępniane pod nadzorem upoważnionego pracownika sądowego w sądzie rejestrowym albo odwoławczym.

Czytaj także: Przypadkowość losowana - o nietransparentnym systemie losowania składów orzekających

Nowy § 216d ust. 7 regulaminu dotyczy sposobu zakończenia udostępnienia akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym sądowi odwoławczemu lub SN. Po zakończeniu czynności przed sądem odwoławczym nastąpi to na podstawie zarządzenia szefa wydziału odwoławczego lub sądu orzekającego w drugiej instancji. Proponowany § 216f regulaminu określa zasady postępowania ze zbiorem dokumentów.

Etap legislacyjny: uzgodnienia