Tag: W Sądzie

SN wyłącza sędziego frankowicza z orzekania w sprawie frankowej

Uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego to co innego niż zarzut braku jego obiektywizmu.

Marek Domagalski: Kiedy będzie można wejść do sądu z ulicy

Ósma rozprawa o ochronę dóbr osobistych 36 uczestników Okrągłego Stołu przeciwko prof. Andrzejowi Zybertowiczowi za jego wypowiedź o roli agentów w tym wydarzeniu pokazała, jak na skutek epidemii odeszliśmy od klasycznego rozumienia sądu, w którym dominują jawne rozprawy.

Henryk Walczewski: To sąd musi zadbać o strony

Nieważność umowy kredytowej nie zwalnia z ważnego obowiązku zwrotu kapitału.

Ustalanie kto jest ojcem dziecka ma być prostsze

Łatwiej ma być usunąć kolizje między zagranicznym aktem urodzenia a domniemaniem ojcostwa w Polsce.

Korzystna dla firm uchwała Sądu Najwyższego ws. przedawnienia roszczeń

3-letni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który nie upłynął przed 9 lipca 2018 r., kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego. A więc przedłużył się.

Znany aktor, polityk czy piosenkarz ma być karany tak samo jak sklepikarz

By wyrok skazujący był sprawiedliwy, musi uwzględniać to, co świadczy i dobrze, i źle o podsądnym.

Marek Isański: Czy sędziowie NSA uniewinniliby Tomasza Komendę?

Prawo to stałe i trwałe dążenie do tego aby każdemu oddać to co mu się należy. Dlatego np. Tomasza Komenda został uniewinniony, gdy okazało się, że prawomocny wyrok skazał go za czyn którego nie popełnił. Istotą jest praworządność a nie trwałość prawomocnych orzeczeń. Natomiast, w sądach administracyjnych praktyka orzecznicza jest odwrotna. Wartością nadrzędną jest trwałość ostatecznych decyzji. To sądowe przyzwalanie na okradanie przez państwo własnych obywateli.

Jazda po pijanemu za granicą ma swoje konsekwencje

Zaświadczenie o przejściu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii trzeba przynieść staroście na czas.

Sądy administracyjne kwestionują możliwość stosowania sankcji VAT

Dodatkowego zobowiązania w VAT nie można nakładać „z automatu”. Należy zbadać m.in., czy podatnik dochował należytej staranności oraz czy faktycznie uszczuplono podatek.

Przekształcenie użytkowania podlega określonym regułom

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.