Tag:

W Sądzie

Jeden sędzia orzeka o spadku. Uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego

Apelację w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku rozpatruje sąd w składzie jednego sędziego, niezależnie od wartości dziedziczonego majątku.

Mikołaj Małecki: Tymczasowe aresztowanie ma być tymczasowe

Nasz projekt nowelizacji przepisów ma zapobiegać automatycznemu stosowaniu tego środka. Patologią jest m.in. brak należytego uzasadniania i weryfikacji, czy istnieje realne prawdopodobieństwo utrudniania konkretnego postępowania.

Jacek Dubois: O trudnych relacjach z czwartą władzą

Adwokat broniący złodzieja nie staje się złodziejem.

Robert Damski: Uprzedzam, niech się pan nie wysila

Majestat wymiaru sprawiedliwości przegrywa z logiką dłużnika.

Spór o ścianę graniczną można załatwić polubownie. Potrzebna zachęta prawna

Propozycje resortu rozwoju tylko w niewielkim stopniu rozpowszechnią mediacje i ugodowe załatwianie spraw.

Wkrótce nowe zasady delegowania sędziów. Resort Bodnara kończy prace nad ustawą

Ma być jasne, dlaczego dany sędzia został powołany lub odwołany. Każdy delegowany sędzia otrzyma taki sam dodatek do wynagrodzenia. Transparentną procedurę wprowadzi nowa ustawa.

Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje

Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko zmarłemu może skutkować obciążeniem wierzyciela opłatą komorniczą. Sąd Najwyższy orzekł.

Tomasz Pietryga: Cień AI nad Temidą

Sztuczna inteligencja (AI) może być dla wymiaru sprawiedliwości wybawieniem, ale też przekleństwem. Warto to przemyśleć. Byle szybko, bo już czas.

„Mała” czy „duża” ustawa frankowa

Jaka pomoc powinna się należeć kredytobiorcom konsumentom?

Biegły musi być powściągliwy i wyważony

Do zadań biegłego należy określenie stanu zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego i  prawdopodobieństwa popełnienia przez niego kolejnego czynu zabronionego.