Tag: W Sądzie

Tomasz Pietryga: Skazanie celebryty, krótka refleksja

Sąd, wydając wyrok w sprawie znanej osoby, powinien zadbać odpowiednią komunikację z opinią publiczną.

Ryszard Sadlik: Upadek dobrych obyczajów

Część sędziów pokazuje, że jest nie tylko niepoważna, ale nie potrafi być bezstronna i apolityczna.

Marek Domagalski: Sędzia czasem musi, a czasem może pouczyć podsądnego

To od sędziego zależy, czy dostrzeże przed sobą na rozprawie nieporadną osobę albo nieporadne pismo na biurku, i w miarę prawnych i swych ludzkich możliwości udzieli mu prawnej porady.

Henryk Walczewski: Sądom zagraża e-wykluczenie

Nośnik cyfrowy nie zmienia treści informacji, ale tworzy nowe możliwości posługiwania się nią.

Aneta Łazarska: Kalendarz sądowy

Wymiar sprawiedliwości pod wpływem narastającego obciążenia staje się niewydolny i nieefektywny

Jerzy Daniluk: „Przełomowe” orzeczenie SN oparte na tytułach prasowych(2)

Podważanie w procesie kasacyjnym ocen pracy sędziów wizytatorów jest niedopuszczalne.

Coraz bliżej sejmowej debaty na temat sądów pokoju

Sejmowa podkomisja zakończyła we wtorek omawianie prezydenckiego projektu dotyczącego zmian w sądownictwie. Ale to nie koniec.

Krzysztof Koźmiński: Darmowe mieszkania?

W sprawach frankowych Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko podważa prawo zobowiązań.

Joanna Parafianowicz: Wirtualna rzeczywistość przerasta sądy

Podczas większości rozpraw zdalnych coś nie działa. A to głos, a to kamera.

TSUE: Nieuczciwy kredytodawca musi się liczyć z konsekwencjami

Sąd zobowiązany jest do oceny złej wiary banku i w odpowiednim stopniu obciążenia go kosztami postępowania, które konsument zmuszony był ponieść w celu dochodzenia praw przyznanych mu dyrektywą konsumencką.