Tag:

W Sądzie

ChatGPT podpowiadał prawnikom fałszywe wyroki. Wszystko wydało się w sądzie

Dwóch prawników oskarżyło ChatGPT o nakłonienie ich do włączenia fikcyjnych badań prawnych do pisma sądowego - poinformował portal AP NEWS.

Marek Domagalski: Zachowki bardziej zależne od sądu

Mimo ostrego sporu o sądy większość parlamentarna pokłada w sędziach dużą wiarę, nakładając na nich kolejne zadania jak miarkowanie zachowków, w sprawie których jest wiele sporów rodzinnych.

Adwokat: Sztuczna inteligencja i sfałszowane dowody

Z doktrynalnego punktu widzenia obrazy generowane przez SI nie mogą być dowodem w sprawie. Ale pokusa ich użycia będzie duża – mówi adwokat Arkadiusz Steć.

Spory międzynarodowe – czy polski sąd może orzekać w sprawie uchwał?

Pozew przeciwko uchwałom podjętym w polskiej spółce z kapitałem zagranicznym należy złożyć do polskiego sądu. Swoich praw trzeba jednak bronić także w państwie, w którym swoją siedzibę ma spółka zagraniczna.

Sądy administracyjne wskazują sposób postępowania z kontrahentami

W orzecznictwie można znaleźć porady odnośnie do tego, jak dochować należytej staranności przy przeprowadzaniu transakcji.

Sąd Najwyższy: Nie każ sądowi szukać adresu

Trójka sędziów SN pyta szerszy skład o wymogi formalne skargi kasacyjnej, w tym obowiązek podania w niej adresu i PESEL.

Jaki zwrot za pełnomocnika dla małżonków?

Dwoje powodów wygrało z bankiem. Czy sąd ma zasądzić każdemu z nich wydatek na adwokata? – pyta szczeciński sąd.

Nie nikną wątpliwości wobec uchwały SN o jednoosobowych sądach

Sądy powszechne w oczekiwaniu na motywy uchwały Izby Pracy pytają o zasady postępowania odwoławczego.

Sędzia: Dziecko to nie procedura. Trzeba chronić dobro małoletniego, nie procedury

Trzeba odejść od zbytniego formalizmu prawnego, bo on gubi funkcję ochronną prawa – mówi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, sędzia SO w Łodzi.

Własność intelektualna w wyrokach. Ilustracja pomoże zrozumieć sąd

Uzupełnienie części publikowanych orzeczeń o własności intelektualnej to krok w stronę lepszego ich zrozumienia przez społeczeństwo.