Tag:

Egzekucja komornicza

Powiązane

W Sądzie

Robert Damski: Historia pewnego zadłużenia

Nie wszyscy dłużnicy są sami sobie winni. Nie zawsze są nierozważni.

Robert Damski: Czy komuś zależy na skutecznej egzekucji?

Tak rozbudowano ochronę dłużnika, że obecnie komornik często może mu zająć co najwyżej trochę czasu.

Na czym polega uproszczona egzekucja z nieruchomości?

Uproszczony tryb egzekucji może być stosowany w przypadku nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, po spełnieniu określonych warunków.

Doręczenia komornicze nieskuteczne? Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją przepisów o doręczeniach komorniczych. W obecnej formie są mało skuteczne, przez co uniemożliwiają zainicjowanie spraw sądowych.

Robert Damski: Różne oblicza przemocy

Zdarza się, że długi wynikają z przemocy ekonomicznej.

Robert Damski: Uprzedzam, niech się pan nie wysila

Majestat wymiaru sprawiedliwości przegrywa z logiką dłużnika.

Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje

Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko zmarłemu może skutkować obciążeniem wierzyciela opłatą komorniczą. Sąd Najwyższy orzekł.

Robert Damski: Algorytm nie zastąpi kompetencji

Praca komornika coraz częściej polega na zachęcaniu do spłaty długu.

Na egzekucję można zabrać mniej zasiłku

Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń zasiłkowych są waloryzowane wraz z emeryturami. To oznacza, że są wyższe od marca. Przy potrąceniach na alimenty kwota wolna będzie wyższa o ok. 82 zł.

Potrącenie zajętej wierzytelności

Przez potrącenie, wierzyciel może zdecydować o wygaśnięciu zobowiązania względem dłużnika z jednoczesnym wygaszeniem własnej wierzytelności (w całości lub części). Potrącić można także wierzytelność, która została zajęta – ale nie zawsze.