Przedsiębiorcy korzystają z pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej?

Nasze dane pokazują, że są zainteresowani wsparciem. Złożono już łącznie blisko 488 tys. wniosków. Najwięcej, bo ponad 353 tys., dotyczy zwolnienia ze składek ZUS. Ponad 74 tys. dotyczy świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a 5,5 tys. dla umów cywilnoprawnych. Jak poinformował ZUS, pierwsze świadczenia postojowe trafią niebawem na konta uprawnionych.

Mikroprzedsiębiorcy złożyli też blisko 45 tys. wniosków o przyznanie umarzalnej pożyczki do 5 tys. zł. Ponad 5,3 tys. wniosków dotyczących wsparcia dofinansowania kosztów wynagrodzeń w celu ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS – niemal 5 tys. wniosków.

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców po uchwaleniu tarczy 2.0?

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to dodatkowe finansowe wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników w najbliższych bardzo trudnych miesiącach. Do najważniejszych propozycji należy rozszerzenie zwolnień z ZUS na przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, wydłużenie wsparcia w ramach świadczenia postojowego do trzech miesięcy, a także zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków pochodzących z tarczy antykryzysowej. Dodatkowo w przypadku obowiązkowej kwarantanny rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dochodzi do tego tzw. tarcza finansowa, czyli nowa inicjatywa rządowa, która razem z tarczą antykryzysową daje ponad 300 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców. Z szacunków przedstawionych przez premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że dzięki tym rozwiązaniom uda się uratować od dwóch do nawet pięciu milionów miejsc pracy.

Czytaj także:

Ulgę w ZUS można łączyć z dotacjami

Dotacja na przestój lub do pensji

Koronawirus: pytania i odpowiedzi w sprawie wsparcia

Kto nie zapłaci składek na ZUS?

Ile firm potencjalnie może skorzystać z pomocy i czy dla wszystkich wystarczy pieniędzy?

Nie działamy po omacku, a wszystkie wprowadzane rozwiązania poprzedzają liczne analizy, symulacje i oceny ekspertów. Na bieżąco analizujemy sytuację i reagujemy tam, gdzie jest to konieczne. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania. Zapewniam jednak, że nie obiecamy więcej, niż będziemy w stanie zagwarantować.

W przepisach o przestoju i obniżeniu wymiaru czasu pracy, a także przy dotacjach do wynagrodzeń i składek za pracowników zatrudnionych w firmach dotkniętych kryzysem w zamian za wsparcie przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia nawet przez pół roku. Wielu nie wie, w jakiej kondycji będą w czerwcu czy lipcu i chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak się będzie rozwijała epidemia. Co jeśli sytuacja się pogorszy?

Zależy nam na tym, żeby firmy jak najszybciej mogły korzystać z instrumentów wsparcia przewidzianych w tarczy. Tarcza już działa, ale temat bynajmniej nie jest zakończony. Tarcza musi dla firm stanowić mur obronny przed kryzysem. Będziemy dokładać do niego kolejne cegiełki.

Najwięcej wsparcia trafiło do mikro- i małych firm.

To mikrofirmy są w dużym stopniu narażone na utratę płynności finansowej, co może przekładać się na zawieszenie działalności, likwidację i ostateczną utratę miejsc pracy. Tarcza daje im narzędzia do walki o przetrwanie. Nikogo jednak w tarczy nie pomijamy.

Mamy rozwiązania dla osób samozatrudnionych i tych pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Chcemy chronić mały biznes, ale też średnie i duże firmy.

Proszę o poradę dla przedsiębiorców: z których form pomocy mogą korzystać równolegle, a które formy pomocy wykluczają korzystanie z innych?

Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to przedsiębiorcy mogą korzystać zarówno ze zwolnienia ze składek, jak i świadczenia postojowego. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki). Jeśli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła, to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników. Przedsiębiorca może również skorzystać jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS oraz dofinansowania ze środków FGŚP, jednak nie otrzyma ze środków FGŚP dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki należne od pracownika, co do których nie będzie w tej sytuacji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS.