Epidemia się przedłuża. Jakie ma pani rady dla kontrahentów i „podsądnych", jeśli już do procesu dojdzie?

Pandemia i związane z nią liczne ograniczenia dla wielu firm spowodowały lub w najbliższym czasie spowodują niewypłacalność. Ich kontrahenci już teraz mierzą się z opóźnieniami w spłatach należności. W pierwszej kolejności warto egzekwować dług polubownie, nawet rozkładając na raty, o ile sam wierzyciel może sobie na taki krok pozwolić.

A jak nie może sobie na to pozwolić?

Niestety, kryzys potrwa prawdopodobnie jeszcze wiele miesięcy – z perspektywy wierzyciela nie zalecam długich działań polubownych, jeśli widzimy u dłużnika brak możliwości/chęci spłaty. W takiej sytuacji należy zwrócić się do profesjonalisty zajmującego się dochodzeniem należności. Oni mają narzędzia usprawniające proces polubowny, tj. systemy monitorujące należności czy obsługujące sprawy automatycznie.

Czytaj także: Koronawirus: umowy i kontrakty w czasie epidemii

Jak długo można liczyć na taką miękką windykację?

Po relatywnie krótkiej windykacji przedsądowej trzeba skierować sprawę na drogę postępowania sądowego w celu jak najszybszego uzyskania nakazu zapłaty. Takie działanie może sprawić, że uda się wyegzekwować należności, kiedy dłużnik będzie miał jeszcze jakiekolwiek środki na ich zaspokojenie.

Nie da się chyba zapomnieć o upadłości i ewentualnej restrukturyzacji?

Dłużnicy coraz częściej korzystają z upadłości (w tym konsumenckiej), która pozwala im na uregulowanie zobowiązań w zakresie, na jaki pozwala ich aktualny stan majątkowy i po zakończeniu postępowania umożliwia rozpoczęcie na nowo działalności bez długów. Dla wierzyciela ogłoszenie upadłości dłużnika oznacza jednak często niemożność wyegzekwowania należności.

Przedsiębiorca nawet w kłopotach zawiera rozliczne kontrakty. Na co wtedy uważać?

Warto zwrócić uwagę na zabezpieczenia ich wykonania, w tym rzeczowe, np. zastaw czy hipoteka, ewentualnie poręczenie. Takie zachowanie zwiększy w przyszłości szanse na skuteczne zaspokojenie ewentualnych należności z umowy.

W czasie epidemii powinniśmy być pewnie bardziej ostrożni wobec kontrahenta. Krótsze, mniejsze kontrakty?

Zasada ograniczonego zaufania do kontrahenta jest teraz bardziej aktualna niż wcześniej. Najważniejsza jest dokładna weryfikacja podmiotu, z którym zamierzamy podjąć współpracę – istnieje wiele instytucji, które za niewielkie wynagrodzenie udostępniają raporty gospodarcze o firmie. Możemy sprawdzić, czy nasz przyszły kontrahent reguluje swoje zobowiązania na bieżąco, czy może już ma jakieś zaległości – w takim wypadku odradzałabym długoterminowe kontrakty, a jeśli już są niezbędne, warto odpowiednio je zabezpieczyć (np. hipoteką na nieruchomości czy gwarancją bankową).

A jak w tym czasie zwiększyć wiarygodność swojej oferty?

Aby być wiarygodnym dla kontrahentów, należy regulować swoje zobowiązania na bieżąco, co sugeruje wypłacalność w przyszłości (choć nie jest to pewnik). W czasach kryzysu bardzo duże znaczenie mają referencje i zadowolenie klientów, dlatego warto dbać o wizerunek firmy. Dużą rolę odgrywa również internet – to w sieci najczęściej szukamy informacji o potencjalnych kontrahentach.