Marek Domagalski

Marek Domagalski

Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pisze głównie o procesach i procedurach sądowych, zwłaszcza cywilnych, ale też prawie konstytucyjnym i mediów

Sąd Najwyższy rozwiązał spór o dotację oświatową

Gmina nie wypłaciła pełnej dotacji, więc odpowiada za szkodę, jaką rzeczywiście poniósł beneficjent.

Marek Domagalski: Sędzia czasem musi, a czasem może pouczyć podsądnego

To od sędziego zależy, czy dostrzeże przed sobą na rozprawie nieporadną osobę albo nieporadne pismo na biurku, i w miarę prawnych i swych ludzkich możliwości udzieli mu prawnej porady.

Marek Domagalski: Dajmy szanse jedenastce dyscyplinarnej

Teraz prezydent winien zadbać, aby w zbliżającym się przedwyborczym okresie większość rządowa nie roznieciła jakiegoś nowego sporu wokół sądownictwa.

Masowe procesy z frankowiczami mogą działać na szkodę udziałowców banków

Mnożąc niepotrzebne sprawy, banki narażają się na liczne przegrane – ocenia Marek Skrobacki, radca prawny, pełnomocnik konsumentów w sporach z bankami.

Banki masowo atakują klientów frankowych

O szansach roszczeń o zwrot kapitału i wynagrodzenie zadecydują wyroki unijnego Trybunału – twierdzą prawnicy. Teraz banki pozywają frankowiczów

Sąd Najwyższy: Zdrowie wymaga prawnej ochrony

SN uchylił wyrok z bardzo niskim zadośćuczynieniem za naruszenia praw uczestników badań klinicznych. Wydawano im leki, naruszając przepisy.

Macierewicz z Orderem w szczególnym trybie

Odznaczenie Orderem Orła Białego Antoniego Macierewicza, zasłużonego opozycjonisty z lat PRL, ale budzącego teraz wśród przeciwników opozycji ostrą krytykę, uruchomiło też wymianę opinii czy prezydent nie poszedł na skróty z tą nominacją i nie naruszył prawa.

TSUE: Nieuczciwy kredytodawca musi się liczyć z konsekwencjami

Sąd zobowiązany jest do oceny złej wiary banku i w odpowiednim stopniu obciążenia go kosztami postępowania, które konsument zmuszony był ponieść w celu dochodzenia praw przyznanych mu dyrektywą konsumencką.

Sąd nie zastąpi w pełni adwokata i nie poinformuje o wszystkich skutkach wyroku

Osoby mające sprawę sądową nie mogą oczekiwać, że o wszystkich skutkach rozstrzygnięcia dowiedzą się od sędziego.

Państwo podważy nieuczciwą transakcję skargą pauliańską

Skarb Państwa może korzystać ze skargi pauliańskiej, aby chronić należności z tytułu przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa.