Marek Domagalski

Marek Domagalski

Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pisze głównie o procesach i procedurach sądowych, zwłaszcza cywilnych, ale też prawie konstytucyjnym i mediów

SN pozwala luzować terminy

Zakaz zmiany terminu przedawnienia przez czynność prawną nie stoi na przeszkodzie odroczeniu przez strony umową terminu spełnienia świadczenia, choćby stało się już wymagalne.

Małgorzata Manowska apeluje: „Pycha jest wrogiem służby!”

I prezes SN napisała w oświadczeniu do sędziów: albo respektujcie nowych, albo odejdźcie.

Prezes Manowska do sędziów: albo respektujcie nowych albo odejdźcie

Sędzia, który nie potrafi lub nie chce, postępować zgodnie ze z ślubowaniem powinien odejść ze służby - pisze I prezes SN, Małgorzata Manowska.

Hejt w internecie: Wydawcy mediów nie chcą powrotu cenzury

Pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na walkę z hejtem w serwisach społecznościowych grożą cenzurą – piszą do MS Izba Wydawców Prasy, Repropol i Polska Izba Książki.

Kolejny pozew Ordo Iuris - transgraniczne pomówienia w Unii Europejskiej

Pozew przeciw naruszającemu dobre imię z zagranicy nie wymaga złożenia go w sądzie właściwym dla siedziby naruszyciela. Ale wykonanie tam wyroku nie jest pewne.

Na co uważać przy likwidacji szkody z oc

Poszkodowany powinien żądać od ubezpieczyciela pełnego pokrycia szkody bez pytania, czy wyraża na to zgodę – mówi Magdalena Rok-Konopa, adwokat, kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy.

Marek Domagalski: Urzędnik schowany za mailami

Z pewnymi trudnościami elektronika wkracza do sądów i urzędów. Nie można jednak zapominać, że zagraża ona mniej sprawnym informatycznie. A także obeznanym z internetem, którzy jednak potrzebują konkretnego wyjaśnienia jedynie telefonicznie.

SN odpowie na pytanie: czy walka z piratami wymaga podania nazwisk

Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy szukający ochrony praw autorskich może żądać od portali danych osobowych użytkowników sieci.

Sądy nie mogą zamykać się przed obywatelami

Prawnicy ostrzegają przed uciekaniem sędziów w niejawne i zdalne rozprawy.

Nowy (stary) pomysł PiS na wyciszenie SN

Prezes Jarosława Kaczyński zapowiedział zmniejszenie Sądu Najwyższego, co może oznaczać dodatkową burzę wokół tego sądu.