Darowizna na walkę z koronawirusem może dać ulgę w podatku od firm

Darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie Covid-19 będzie można rozliczyć podatkowo.

Aktualizacja: 30.03.2020 20:24 Publikacja: 30.03.2020 17:03

Darowizna na walkę z koronawirusem może dać ulgę w podatku od firm

Foto: Adobe Stock

W obliczu światowej pandemii wiele firm chciałoby wesprzeć państwo w walce z wirusem. Deklarują możliwość nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej, maseczek czy pieniędzy na ich zakup. Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej przewidują, że taki gest solidarności będzie premiowany podatkowo.

Przyjęta przez Sejm 28 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu Covid-19 wprowadza do przepisów dotyczących podatków dochodowych nowe ulgi na darowizny. Analogiczne rozwiązania dotyczą zarówno CIT, PIT, jak i tzw. ryczałtu.

Dla przykładu w ustawie o CIT znajdzie się nowy przepis pozwalający na odliczenie od podstawy opodatkowania ustalonej w celu obliczenia podatku lub zaliczki darowizn przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie Covid-19.

Chodzi zarówno o darowizny rzeczowe, jak i pieniężne, przekazane:

- podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do specjalnego wykazu,

- Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych oraz

- Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Co istotne, jeśli chodzi o  darowiznę przekazaną do 30 kwietnia 2020 r., odliczeniu ma podlegać kwota odpowiadająca aż 200 proc. wartości darowizny, a tę przekazaną w maju 2020 r. – kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny. W pozostałym okresie, tj. od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r., premia podatkowa przy darowiznach na walkę z koronawirusem ma polegać na odliczeniu kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

Co istotne, przy ryczałcie odliczenia z tytułu darowizn na walkę z pandemią podatnik będzie mógł uwzględniać przy obliczaniu zaliczek w trakcie roku podatkowego.

Podatnicy, którzy zechcą skorzystać z nowego odliczenia, muszą jednak spełnić warunki przewidziane dla ulgi na zwykłe darowizny. Przede wszystkim chodzi o odpowiednie ich udokumentowanie. Darowizny pieniężne powinny być dokumentowane dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego. A rzeczowe – oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.

Jednocześnie minister finansów przygotował pewne rozwiązania dotyczące VAT. Projekt zmian do rozporządzenia dotyczącego zwolnień z VAT przewiduje dodatkowe: dla importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które przekazane zostaną w drodze darowizny m.in. szpitalom jednoimiennym. Warunkiem zwolnienia ma być pisemna umowa darowizny.

Etap legislacyjny: przed przyjęciem stanowiska Senatu przez Sejm

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"