W głosowaniu posłowie odrzucili poprawki Senatu, które zakładały m.in. odłożenie wejścia w życie zmian do 1 września. Taki zabieg – jak argumentowali senatorowie – umożliwiłby dochowanie wystarczająco długiego vacatio legis. Jednak to właśnie 1 lipca jest dniem, w którym nowy system opodatkowania e-handlu ma wejść w życie w całej Unii Europejskiej.

Nowe reguły mają znaczenie przede wszystkim dla tych firm, które prowadza sprzedaż wysyłkową dla konsumentów w innych krajach UE. Pozwala on na rejestrację dla celów rozliczania VAT tylko w jednym kraju, zamiast – jak dotychczas – w każdym, do którego dana firma sprzedawała towar na większą skalę. Jeśli zatem polski sklep internetowy sprzedaje towary dla odbiorców np. w Niemczech, Czechach i na Litwie, to wystarczy, że zarejestruje się w Polsce i tu będzie składał deklaracje VAT. Polskie władze skarbowe odpowiednio rozdysponują należny podatek do wszystkich tych krajów. Jednak obowiązkiem sprzedawcy będzie naliczanie tego podatku według stawek obowiązujących w poszczególnych krajach.

Czytaj także: Od lipca handel w Internecie może się wymknąć VAT. Polska może nie zdążyć z wdrożeniem unijnych przepisów

Nowe przepisy zmienią tez sposób opodatkowania małych przesyłek o wartości do 150 euro, nadsyłanych spoza UE i zamawianych przez platformy sprzedażowe. Zniknie możliwość zamawiania drobnych partii towaru bezpośrednio od dostawcy spoza UE, bez cła i odprawy celnej. Wprawdzie konsument europejski wciąż będzie mógł zamówić taki towar od dostawcy np. z Chin, ale ów dostawca będzie musiał się zarejestrować w Unii dla celów VAT i naliczać ten podatek według stawek właściwych dla danego państwa członkowskiego. W ten sposób pod względem podatkowym zostaną szanse unijnych dostawców z dalekowschodnimi platformami takimi jak AliExpress.

Nowy system nie będzie obowiązkowy, ale znacznie upraszcza rozliczenia VAT. Będzie można się do niego zarejestrować po przekroczeniu wolumeny sprzedaży wysyłkowej 10 tys. euro (liczone łącznie dla wszystkich krajów, do których dana firma sprzedaje towary). System rozliczeń w sprzedaży do krajów unijnych nazwano OSS (ang. One Stop Shop), natomiast system rozliczeń małych przesyłek w imporcie IOSS (ang. Import One Stop Shop). Zgłoszenia rejestracyjne już są przyjmowane przez portal podatki.gov.pl Pełnoprawna rejestracja będzie możliwa od 1 lipca, po wejściu w życie ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.