Tag:

Nowe Prawo

Nowe standardy raportowania ESG. Jak się przygotować do zmian?

Realizacji celów w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju mogą służyć umowy cPPA – długoterminowe kontrakty handlowe na sprzedaż energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii.

Niebieska Karta UE ułatwia zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje, np. w zakresie nowych technologii, mogą skorzystać ze szczególnych ułatwień w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zasady ich zatrudniania mają być jeszcze bardziej elastyczne.

Szef będzie się musiał tłumaczyć z nierówności w płacach

W interesie pracodawców jest podjęcie działań, które pozwolą osiągnąć zgodność z dyrektywą jeszcze przed jej wdrożeniem. Chodzi w szczególności o wykrycie i zniwelowanie nieuzasadnionych różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Kiedy skarbówka dostanie pierwsze dane o handlujących na Allegro i Olx

Rząd przyjął projekt nowelizacji, który nałoży na platformy internetowe obowiązek raportowania skarbówce danych ich użytkowników, zwłaszcza tych handlujących w sieci. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca, ale fiskus dostanie dane od 2023 r.

AI Act: czy przetwarzanie biometryczne będzie nadal możliwe

Przed wejściem w życie rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji firmy będą musiały zwiększyć rozwiązania dotyczące ochrony i powiązać je z odpowiedzialnością.

Rozprawy zdalne wprowadzono na stałe

Nowe przepisy regulują dość skomplikowane i obarczone terminami ustawowymi procedury wnioskowania o rozprawę online oraz zgłoszenia zamiaru zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu niestacjonarnym.

Kodeks Etyki Aptekarza – ważne zmiany dla pacjentów i farmaceutów

13 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Farmaceuta będzie mógł wykonywać swój zawód tylko pod własnym imieniem i nazwiskiem. Rekomendując pacjentowi lek, musi kierować się jego dobrem, uwzględniając aktualną wiedzę, skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania produktu.

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych z dofinansowaniem

9 lutego 2024 r. weszło w życie rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej dot. m.in. udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania aut elektrycznych. Przewiduje ono dwie formy wsparcia dla inwestorów: dotacje i pożyczki.

Zasady dokonywania potrąceń zależą od rodzaju zajętej wierzytelności

Reguły dokonywania potrąceń różnią się w zależności od rodzaju egzekwowanego roszczenia oraz świadczenia podlegającego potrąceniom. Inne należy stosować do wynagrodzenia za pracę, a inne do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Od 25 marca 2024. pracodawca, który otrzyma zajęcie wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek dokonywać na jego podstawie również potrąceń z zasiłków – o ile je wypłaca.

Kurzynoga, Kurosz: Przemysł kreatywny może skorzystać na dyrektywie platformowej

Unijne przepisy przewidują domniemanie etatu. A stosunek pracy może oznaczać dodatkowe korzyści dla firm w kontekście nabycia praw własności intelektualnej.