Tag: Nowe Prawo

Składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być kosztem

Obowiązkowa składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny powinna być kosztem podatkowym.

Trudniej podrobić dowód rejestracyjny

Wśród zabezpieczeń nowych dokumentów wymienia się m.in. numerację i personalizację wykonywaną centralnie metodą druku laserowego.

Koniec z łatwiejszą maturą. Egzamin ósmoklasisty bezterminowo łagodniejszy

Sejm odrzucił poprawkę Senatu wydłużającą łagodniejsze reguły egzaminu dojrzałości także na rok szkolny 2024/2025.

Do lekarza zapiszemy się w sieci

Dotychczas pacjenci otrzymali ponad miliard e-recept i 70 mln e-skierowań. Pora na e-rejestrację do specjalistów.

Uprawa maku na własne potrzeby

Jeśli przedsiębiorca złamie prawo, zapłaci karę. Może też zostać zmuszony do zniszczenia uprawy i plonów na swój koszt.

Ochrona sygnalistów – druga odsłona projektu

Sygnaliści będą zachęcani do zgłaszania naruszeń. Każdy podmiot zobowiązany do stosowania ustawy sam zdecyduje, co będzie taką zachętą. Zgłoszenia anonimowe mogą nie być rozpatrywane.

Szkolenie z psychologii dla sędziego i inne zmiany w sądach rodzinnych

Rozprawy w krótszych odstępach czasu i obowiązkowe szkolenia dla sędziów m.in. z psychologii – to pomysły MS na udrożnienie sądów rodzinnych.

Nauczycielom musi wystarczyć 4,4 proc. podwyżki

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od maja o 4,4 proc., a subwencja oświatowa – o 1,6 mld zł – zadecydował Sejm, odrzucając poprawki Senatu do nowelizacji Karty nauczyciela.

Będzie reforma procesu legislacyjnego. Ma być większy wpływ na zmiany prawa

Rząd chce zreformować proces legislacyjny. Dostrzegł wagę konsultacji publicznych. Zmiany mają zostać wprowadzone do końca września.

Składka zdrowotna nie opróżni kieszeni przedsiębiorcy

Zmiana przepisów rozwiązuje problem zaliczania do podstawy składki różnic remanentowych czy wartości sprzedanego środka trwałego firmy. Nie trzeba do niej wliczać też większości przychodów wolnych od PIT.