Tag: Nowe Prawo

Ograniczona ochrona sygnalistów

Przepisy unijne dotyczące osób zgłaszających naruszenia nie wyłączają całkowicie możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem, który jest potencjalnym sygnalistą.

Zmiana formy prowadzenia biznesu da podatkowe korzyści

Spółka z o.o. jest obecnie jedną z atrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie została bowiem znacznie obciążona niekorzystnymi zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład.

Urzędy mogłyby lepiej udzielać informacji publicznej

Do Sejmu wpłynęła propozycja, by organy zobowiązane były do publikacji wniosków o informację publiczną, które do nich wpłynęły, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Istotne zmiany w ustawie sankcyjnej

Przepisy regulujące polski reżim sankcyjny wobec Rosji doczekały się nowelizacji. I chociaż jest ona kierunkowo właściwa, zawiera szereg kontrowersyjnych pod względem prawnym rozwiązań, takich jak tymczasowy zarząd przymusowy lub przejęcie majątku za odszkodowaniem. Jakie powinny być zatem sankcje, aby spełniały swoją rolę?

Szkolna zupa w różnej cenie. Za co powinni płacić rodzice

Wg ministerstwa za szkolny obiad dowieziony przez zewnętrzną firmę płacą rodzice. Jednak zdaniem sądów, ponoszą oni tylko koszty wsadu do kotła.

PIT dopiero po przekroczeniu limitu zwolnienia dla pracownika urzędu gminy

Jeśli pracownikowi urzędu gminy przysługuje ulga dla seniorów, jego przychód do 85 528 zł rocznie jest nieopodatkowany.

Jeden skład KIO powie „tak”, a inny powie „nie”

Spór interpretacyjny na tle art. 97 ust. 5 prawa zamówień publicznych dotyczącego terminu ważności wadium, wydaje się osiągać swoje apogeum, mogąc w istotny sposób wpływać na sytuację wykonawców.

Wybory Brytyjczyków i Polaków po brexicie

Rząd wysłał Sejmowi nowelę kodeksu wyborczego ustanawiającą szczegóły głosowania obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w Polsce.

Dopłaty do energii tylko dla wybranych przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych. Takich, których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą, co najmniej 3 proc. wartości produkcji.

Kuratorów sądowych czekają zmiany

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych.