Tag:

Nowe Prawo

Więcej osób zadba o interesy zmarłego

W postępowaniu karnym praw pokrzywdzonego czy oskarżyciela posiłkowego będą mogli dochodzić ich spadkobiercy.

W trosce o dobra kultury

Nowe instytucje kultury na początek zadbają o dwa bezcenne zbiory znajdujące się w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii.

Szpiegostwo do poprawki

Zmiana zgłoszona krótko po rozpoczęciu prac nad nowelą kodeksu karnego ma objąć definicję „aktu agresji” i nieświadome szpiegostwo.

Tożsamość lepiej zabezpieczona

Nowe zasady zastrzegania numeru PESEL i rygory dotyczące jego weryfikacji mają utrudnić dokonywanie przestępstw z wykorzystaniem cudzych danych.

Większe ulgi dla darowizn i spadków

Zwiększą się limity kwot wolnych od podatku. To konsekwencja inflacji. Minister finansów przedstawił projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata

Zmiana ustawy, która wywraca dotychczasowe przepisy o planowaniu przestrzennym, będzie rewolucją.

Nie każdy rodzic odmówi pracy po godzinach

Pracownik wychowujący dziecko do lat 8 nie może zablokować wykonywania pracy ponadwymiarowej, jeśli jest zatrudniony na część etatu.

Elastyczna organizacja pracy w teorii i w praktyce

Pracownik - rodzic może wnioskować o system skróconego tygodnia pracy czy obniżenie etatu na wybrany okres. Mogą to być miesiące wakacyjne, ale równie dobrze czas aż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Co warto wiedzieć o nowych zasadach pracy zdalnej

Zaledwie od kilku tygodni obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Są również inne zmiany, na których zyskali rodzice i opiekunowie. A osoby dopiero startujące zawodowo mogą mieć większą pewność   zatrudnienia. Na pytania związane z tymi zagadnieniami odpowiada Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.

Druga transza rygorów antylichwiarskich wchodzi w życie

Test wypłacalności pożyczkobiorcy, ograniczenie egzekucji spłaty, to kolejne przepisy jakie mają pomóc w walce z lichwą. 18 maja wchodzą w życie.