Sąd: Prezydent powinien był udostępnić symbol i numer

Decyzje oraz postanowienia wydane przez organy administracji w indywidualnych sprawach stanowią informację publiczną.

Dodatek dla sołtysów bez zmian

300 zł miesięcznie dostaną wiejscy samorządowcy, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Sąd: Rada gminy nie może tak po prostu nie wyrazić zgody na zwolnienie

Uzasadnienie uchwały w sprawie rozwiązanie stosunku pracy z radnym powinno obejmować m.in. ustalenie określonych faktów i wnioski.

Jest decyzja Senatu ws. 300 zł dodatku do emerytury dla sołtysów

Osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej osiem lat dostaną dodatek do emerytury w wysokości 300 złotych miesięcznie - zakłada ustawa, którą w czwartek zajmował się Senat.

Pracownicy magistratu bez chusty, krzyżyka i znaczka partii

Pracownicy urzędów i instytucji publicznych mogą być objęci w miejscu pracy zakazem noszenia wszelkich widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe - uważa rzecznik generalny TSUE.

Co w regulaminie nagradzania urzędników samorządowych

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała regulamin nagradzania w urzędzie gminy. Rzekomo wadliwie objęto nagrodami wszystkich pracowników, w tym tych z powołania. Czy popełniono błąd? Co w tej sytuacji zrobić? Czy kwestionować zarzuty RIO? – pyta radny.

Sąd: Dobre intencje radnego nie miały znaczenia

Pilna konieczność przebudowy dachu budynku publicznego przedszkola nie była okolicznością usprawiedliwiająca radnego, którego firma wykonała remont.

Sąd: Odwołanie ze stanowiska w trybie zdalnym było skuteczne

W głosowaniu na odległość chwila podania do wiadomości wyniku głosowania stanowi o podjęciu (lub odrzuceniu) uchwały.

Będzie dodatek do emerytury dla sołtysów, ale nie dla wszystkich

Posłowie poparli w piątek pomysł wypłacania 300 zł miesięcznie wiejskim samorządowcom. W toku prac zmienili jednak kryteria uprawniające do wypłaty.

Sołtysi urosną w siłę. Ruszyły prace w Sejmie

Wzmocnienie pozycji sołtysa i rad sołeckich – to cel czterech projektów ustaw, nad którymi rozpoczął prace Sejm.

Sąd: Wystarczy potencjalne zagrożenie

Pojęcie „wykorzystania” nie może być rozumiane tylko pejoratywnie jako doprowadzenie gminy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Rząd koryguje podwyżki pracowników samorządowych

Do 3,3 tys. zł wzrośnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze zatrudnionych w urzędach na podstawie umowy o pracę.

Regulamin przyznawania nagród pracownikom samorządowym

Wydział organizacji urzędu miasta opracował projekt zmiany regulaminu wynagradzania pracowników wprowadzając „nagrodę pracownika samorządowego – 27 maja”. Chcemy w ten sposób zrekompensować pracownikom wzrost wydatków na życie i brak możliwości przyznania „stałych” podwyżek. Czy takie rozwiązanie będzie zgodne z prawem – pyta radna.

Burmistrz nie płaci podatku za służbowy samochód

Jeśli z regulaminu użytkowania auta wynika, że można je parkować przy domu i stamtąd dojeżdżać na miejsce wykonywania obowiązków, urząd nie musi naliczać pracownikowi dodatkowego przychodu.

Ile ochrony radnego przed zwolnieniem z pracy

Ochrona stosunku pracy radnego jest uzasadniona jedynie wtedy, gdy rozwiązanie tego stosunku miałoby związek ze sprawowaniem mandatu radnego.

Dodatek do emerytury dla sołtysów nie jest dobrym pomysłem

Eksperci nie mają wątpliwości, że propozycja wypłaty 300 zł miesięcznie wiejskim samorządowcom to kolejny element kampanii wyborczej.

Sąd: Prezes spółdzielni nie mógł być również radnym

Zarządzenie zastępcze było konieczne, bo rada gminy nie podejmowałaby koniecznej uchwały o wygaśnięciu mandatu.

Wójt z wyrokiem może nie móc kandydować

Sejm i prokurator generalny nie widzą problemu w uzależnieniu utraty biernego prawa wyborczego od daty wydania wyroku skazującego.