Radni muszą mieć „grubszą skórę". Pewne informacje o nich muszą być publiczne

Członkowie rad powiatów i gmin pełnią funkcję publiczną, można więc o nich pisać więcej niż o zwykłym obywatelu.

Czy prawnik opłacany z pieniędzy powiatu może stracić mandat radnego?

Prawnik, który świadczy usługi pomocy prawnej na zlecenie stowarzyszenia finansowanego z pieniędzy powiatu, nie może przez to stracić mandatu radnego.

Nowi samorządowcy muszą ujawnić majątek

Wybrani do władz lokalnych muszą wskazać nie tylko mienie własne, ale i to zgromadzone w ramach wspólności małżeńskiej.

Ze zwolnieniem radnego lepiej poczekać na zgodę rady

Rada gminy nie może podważać stanowiska pracodawcy, że powód zwolnienia radnego nie jest związany z jego mandatem i na to zwolnienie musi wyrazić zgodę. Warto jednak zaczekać na nią przed wręczeniem wypowiedzenia.

Karaś-Gasparska: Niełatwo rozstać się z radnym

Pracodawca, którego pracownik został wybrany na radnego w wyborach samorządowych, musi pamiętać, że będzie to teraz osoba pozostająca pod szczególną ochroną.

Wybór po wyborach: biznes albo stanowisko

Samorządowcy wyłonieni na nową kadencję w wielu wypadkach będą musieli zakończyć prowadzenie biznesu i zatrudnienie w urzędach gmin lub powiatów.

Ile zarobi wójt czy burmistrz? To zależy od hojności radnych

Wynagrodzenia nowo wybranych samorządowców są zróżnicowane. Na jakie pieniądze mogą liczyć? To zależy m.in. od zajmowanej funkcji i hojności radnych.

Dieta radnego zwolniona z podatku do 3 tys. zł miesięcznie

Radny nie dostaje stałego wynagrodzenia, ma jednak prawo do diety. Jest ona zaliczana do przychodów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych, które są częściowo zwolnione z PIT.

Cyberprzestępcy częściej biorą na cel samorządy. Raport NIK alarmuje

Organy samorządu przetwarzają bardzo dużo danych o obywatelach, a poziom zabezpieczeń częstokroć odbiega od tego w firmach czy urzędach centralnych.

Dieta powinna być powiązana z aktywnością

Ustalając przysługującą radnemu dietę, rada gminy powinna mieć na uwadze zakres wszystkich stawianych przed radnym zadań.

Rozdzielanie zapytań ofertowych to klucz do cyberbezpieczeństwa samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) powinny dążyć do tego, aby proces wyboru dostawców był jak najbardziej transparentny i zgodny z zasadami cyberbezpieczeństwa, które staje się jednym z fundamentów efektywnego i bezpiecznego zarządzania.

Prezydent nie może wkraczać w kompetencje rady miasta

Jeżeli organ wykonawczy uzyskał od organu stanowiącego prawo do określenia jedynie stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, to nie mógł wydać zarządzenia określającego okres, za jaki ma ona być pobierana. WSA wydał wyrok ws. wkraczania prezydenta w kompetencje rady miasta.

Umowa z gminną spółką może oznaczać utratę mandatu

Przepis antykorupcyjny z ustawy o samorządzie gminnym obejmuje również korzystanie przez radnego prowadzącego działalność gospodarczą z mienia gminnej osoby prawnej innej niż gmina.

Dla kogo dodatek funkcyjny

RIO wykazała naruszenie prawa w trakcie kontroli – brak określenia w regulaminie wynagradzania – zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Wójt przyznawał to świadczenie wg uznania dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych kierując się tym, że jest ich przełożonym. Czy jest to błąd ? Czy RIO ma rację – pyta radny

Radni nie mogą wchodzić w kompetencje prezydenta

Niedopuszczalne jest podejmowanie uchwał kierunkowych, których realizacja w istocie oznacza wkroczenie w kompetencję innych podmiotów.

Dieta nie jest świadczeniem pracowniczym

Zwyczajne relacje społeczne nie generują żadnych odrębnych kosztów, które można byłoby potraktować jako związane z wykonywaniem funkcji radnego. WSA wydał wyrok ws. diety pracownika samorządowego.

Kiedy musi wygasnąć mandat radnego

Mandatu radnego nie można łączyć z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

Błędne wskazanie pozwanego to przegrana sprawa

Jeżeli pracownik wskaże nieprawidłowy podmiot jako pozwanego pracodawcę i nie skoryguje tej omyłki po pouczeniu sądu, pracodawca może liczyć na wygraną bez badania zarzutów.