Przekazanie przyłącza spółce wodociągowej nie jest opodatkowane VAT

Nieodpłatne przekazanie przez firmę przyłącza na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego, w zamian za ponoszenie przez nie kosztów utrzymania przyłącza i zapewnienie jego działania, ma związek z działalnością gospodarczą firmy.

Publikacja: 30.04.2024 04:30

Przekazanie przyłącza spółce wodociągowej nie jest opodatkowane VAT

Foto: Adobe Stock

Często się zdarza, że właściciel lokalnej gminnej sieci wodociągowej (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, np. zakład budżetowy czy spółka komunalna) zgadza się na przyłączenie do sieci budynków należących do różnych firm i dostarczanie do nich wody, pod warunkiem wykonania przez firmę na własny koszt przyłącza wodociągowego łączącego gminną sieć wodociągową przedsiębiorstwa wodociągowego z budynkiem.

Trasa przyłącza wodociągowego często przebiega przez teren będący własnością gminy, który to teren gmina udostępnia firmie do celów wykonania przyłącza nieodpłatnie. Po wybudowaniu przyłącza wodociągowego firma przekazuje nieodpłatnie przyłącze na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego w zamian za przejęcie przez to przedsiębiorstwo obowiązku poniesienia kosztów utrzymania przyłącza i zapewnienia jego niezawodnego działania. Sieć wodociągowa zabezpiecza dostawy wody do nieruchomości firmy na ogólnych zasadach, tj. na podstawie umowy dostarczania wody, zabezpieczając jednocześnie obsługę i utrzymanie przyłącza w niezbędnym zakresie w celu zapewnienia dostaw wody do firmy. Pojawia się w takim przypadku pytanie, czy nieodpłatne przekazanie przyłącza przez firmę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego w zamian za przejęcie przez to przedsiębiorstwo obowiązku poniesienia kosztów utrzymania przyłącza i zapewnienia jego niezawodnego działania stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin