Na czas stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii zawieszeniu ulegają wszystkie terminy postępowań podatkowych, kontroli skarbowych i postępowań w sprawach podatków w sądach administracyjnych. Tak przewiduje uchwalona w nocy z piątku na sobotę ustawa antykryzysowa. Takie rozwiązanie może być korzystne dla podatników kontrolowanych, ale ci, którzy czekają na decyzję np. o zwrocie podatku – mogą na tym stracić.

Czytaj także:

Nowe ulgi dla firm walczących z koronawirusem

Jeszcze w trakcie konsultacji ustawy rząd dostrzegł, że prowadzenie postępowań podatkowych i kontroli może być w dzisiejszych warunkach mocno utrudnione. Dlatego pierwotnie w projekcie ustawy pojawił się przepis dający ministrowi finansów możliwość wstrzymywania określonych kontroli i postępowań podatkowych. Jednak w projekcie, którym zajął się w piątek Sejm przepis ten sformułowano zupełnie inaczej.

Według art. 15zzs ustawy, ma zostać wstrzymany bieg terminów związanych z podatkami. Dotyczy to postępowań sądowo-administracyjnych, postępowań podatkowych, karnych skarbowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych. Przewidziano tez wyjątek dla sytuacji, w których organ może „zażądać dokonania określonej czynności" od podatnika lub kontrolowanego, mimo że postępowanie zostało wstrzymane. Będzie mogło to nastąpić w sytuacji, w której m.in. „wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego"

Takie ustawowe wstrzymanie procedur chwali dr Jacek Matarewicz, adwokat w kancelarii Ożóg Tomczykowski. Wskazuje on, że przeprowadzanie niektórych czynności procesowych w warunkach ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich byłoby nierozsądne. – Jednak w praktyce organy skarbowe często mają skłonność do wydłużania procedur, gdy jest to dla nich korzystne. Dotyczy to np. sytuacji, w których podatnik wygrywa spór podatkowy przed sądem, a organ dostaje sprawę do ponownego rozpatrzenia – zauważa ekspert.

Jak wskazuje Radomir Szaraniec, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zdarzają się też przypadki, w których podatnik czeka np. na zwrot VAT, a z tych pieniędzy chce sfinansować np. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. – Wtedy pożądane byłoby jak najszybsze przeprowadzenie postępowania. Trzeba oczekiwać od władz skarbowych aby zgodnie z zasadą rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika tak interpretowano te nowe przepisy, by można było takie postępowanie prowadzić – sugeruje Szaraniec. Z kolei adw. Jacek Matarewicz zauważa, że takie postępowania i decyzje można by prowadzić, gdy nie jest konieczne przeprowadzanie postępowania dowodowego w formie przesłuchania świadków, stron czy oględzin.

W nowych przepisach jest mowa o wstrzymaniu biegu terminów procesowych i sądowych. Nie ma tam mowy o wstrzymaniu biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Oznacza to, że niezależnie od tego, jak długo potrwa stan epidemii czy zagrożenia epidemicznego, podatki wciąż będą się przedawniały w zwykłym pięcioletnim terminie.

Zawieszenie biegu terminów dotyczy tez postępowań egzekucyjnych. Jednak w osobnym przepisie ustawy antykryzysowej przewidziano możliwość, by w ogóle takie postępowania wstrzymać. Ma o tym zdecydować Rada Ministrów w rozporządzeniu, określając przy tym zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres, na który następuje to wstrzymanie. Przepis ten uprawia podmioty, wobec których była prowadzona egzekucja, by przed wstrzymaniem egzekucji przez rząd, mogły rozporządzać swoimi pieniędzmi zajętym rachunku bankowym albo w SKOK.

Etap legislacyjny: ustawa trafi do Senatu