Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną miasta, które spierało się z fiskusem o sposób rozliczenia w CIT wydatków związanych z przyłączami do sieci.

Konkretnie chodziło o to, czy opłaty przyłączeniowe poniesione przez samorząd bezpośrednio w związku z przyłączeniem inwestycji do sieci dystrybucyjnych zwiększają wartość początkową środków trwałych wchodzących w jej skład.

Czytaj także: CIT: jak zakwalifikować wydatki na budowę prototypu - interpretacja podatkowa

Fiskus odpowiedział, że nie. W jego ocenie, aby było możliwe włączenie wartości opłat przyłączeniowych do wartości początkowej środka trwałego i tym sposobem zwiększenie wartości obiektów sportowych typu hale sportowe czy baseny, wydatki te powinny być kwalifikowane ustawowym określeniem kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem składników niezaliczanych do kosztu wytworzenia.

Fiskus uznał, że wydatki na opłaty przyłączeniowe są wprawdzie związane z prowadzoną inwestycją, jednak ze swej istoty mają inny charakter i cel niż wydatki mieszczące się w kategorii kosztu wytworzenia środka trwałego, z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT.

To stanowisko zaakceptował najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Nie zgodził się, że sporne opłaty powinny podlegać rozliczeniu w koszty przez mechanizm odpisów amortyzacyjnych. To stanowisko ostatecznie potwierdził NSA. Jak tłumaczył sędzia NSA Jerzy Płusa, wykładnia fiskusa i WSA jest prawidłowa. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 80/20