Tag: CIT

Powiązane

Podatek dochodowy

Wsteczna korekta przy metodzie liniowej jest dopuszczalna

Podatnicy mogą zmieniać stawki amortyzacyjne w dowolnym momencie. Dotyczy to także okresu, w którym wskutek ponoszenia straty podatkowej, ujmowane w trakcie roku odpisy nie wpływały na wysokość zobowiązania podatkowego.

Jak zidentyfikować i wypełnić obowiązki TP dla nietypowych transakcji

Przepisy nie pozwalają bezsprzecznie rozstrzygnąć w każdym przypadku co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Dlatego podatnicy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową dla danego zdarzenia

Praca z domu nie wyklucza powstania zakładu na terytorium Polski

Zakład podatnika powstaje nawet wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę z domów, zaś ich zadania nie kwalifikują się do działań o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Inwestowanie przez fundusz w spółki nie musi oznaczać opodatkowania

Przy ocenie, czy fundusz emerytalny z siedzibą w innym państwie Unii podlega zwolnieniu z podatku dochodowego w Polsce, nie można wymagać, by działał on na zasadach identycznych jak fundusze polskie.

Resort finansów przypomina: więcej czasu na rozliczenie CIT za 2021 rok

Do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 rok - przypomina Ministerstwo Finansów.

Rząd poprawi przepisy o podatku minimalnym

Ministerstwo Finansów przedstawi w ciągu jednego–dwóch tygodni projekt zmian w CIT – zapowiedział wiceminister Artur Soboń podczas VI Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Nie może być CIT od niczego

Objęcie świadectw użytkowych nie rodzi przychodu, bo do majątku podatnika nie wchodzą żadne prawa czy przysporzenia majątkowe, które miałyby konkretny wymiar finansowy.

Fiskus źle chce rozliczać wydatek na podatek spoza UE

Brytyjski VAT podlegający wpłacie do urzędu skarbowego nie jest powiązany tylko z jednym konkretnym przychodem.

Fundusz nie może korzystać z preferencji

Dochody wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy o CIT podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, gdyż w wyniku oczywistego wyłączenia nie korzystają ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

Forma prowadzenia biznesu za granicą ma znaczenie

Polscy rezydenci podatkowi często decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju w formie transparentnej podatkowo spółki. Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć podatek dochodowy?