Tag:

CIT

Powiązane

Podatek dochodowy

Preferencje WHT dla spółek holdingowych – ułatwienie czy pułapka?

Z dotychczasowego podejścia Lubelskiego Urzędu Skarbowego wynika, że zagraniczne spółki holdingowe zostały w praktyce pozbawione możliwości uzyskania opinii o stosowaniu preferencji WHT. W związku z tym, zarówno polscy płatnicy dokonujący takich płatności, jak i same zagraniczne spółki holdingowe, stoją przed wyzwaniem jak postąpić w przypadku zastosowania obowiązkowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT).

Chcesz kupić spółkę – skorzystaj z ulgi konsolidacyjnej

Konsolidacja to naturalny proces w gospodarce, prowadzący do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, wykorzystywany w celu osiągnięcia koncentracji kapitału, czy też korzyści skali. Aby ułatwiać ekspansję inwestycyjną polskich firm, ustawodawca przewidział możliwość preferencyjnego traktowania kosztów poniesionych w związku z przejmowaniem innych podmiotów – ulgę konsolidacyjną.

Wyceny na potrzeby rachunkowe w cenach transferowych

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych, i tym samym najbardziej czasochłonnym oraz trudnym do przygotowania, jest analiza cen transferowych. Polskie przepisy wskazują pięć standardowych metod, które mogą zostać zastosowane w celu weryfikacji cen transferowych.

Opłaty za niewłaściwe parkowanie przychodem kasowym

Przychód z tytułu otrzymanych opłat dodatkowych za naruszenie regulaminu parkingowego powinien być rozpoznawany przez podatnika w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, tj. w dniu otrzymania zapłaty.

Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów

Wydatki na wycieczki i bony oferowane za symboliczną kwotę uczestnikom akcji promocyjnej spółka może rozliczyć w kosztach CIT.

Fiskus akceptuje sprzedaż za złotówkę

Spółka może rozliczyć w kosztach CIT wydatki na wycieczki i bony oferowane za symboliczną kwotę uczestnikom akcji promocyjnej.

Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R

W ustawie deregulacyjnej znalazł się zapis, który pozwoli spółkom w ramach ulgi B+R odliczać wydatki na opinie i ekspertyzy niezależnie od tego, kto je sporządza.

Te zapisy ustawy deregulacyjnej ucieszą firmy korzystające z ulgi B+R

Spółki korzystające z ulgi na badania i rozwój odliczą nie tylko wydatki na ekspertyzy jednostek naukowych, ale również opinie i analizy sporządzone przez inne podmioty. Tak wynika z ustawy deregulacyjnej.

Świadczenia fundacji rodzinnej opodatkowanie niezależnie od źródła

Fundacja rodzinna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie tylko w przypadku wypłaty świadczeń z osiągniętego zysku, ale również w sytuacji wypłaty ich ze środków przekazanych fundacji przez fundatora.

Netting bez podatku od przerzuconych dochodów i WHT

System wzajemnych potrąceń w ramach umowy nettingu nie będzie wiązał się z obowiązkiem pobierania podatku u źródła, a wynagrodzenie wypłacane spółce obsługującej ten system nie będzie stanowiło kosztu w rozumieniu art. 24aa ustawy o CIT.