Tag: CIT

Powiązane

Podatek dochodowy

Spółki nieruchomościowe: jest odpis podatkowy, choć nie ma bilansowego

Spółka nieruchomościowa może bez ograniczeń rozliczać w kosztach CIT budynki, których nie amortyzuje rachunkowo.

Zysk sprzed przekształcenia nie jest objęty estońskim CIT

Spółka przekształcona, korzystająca z opodatkowania estońskim CIT i wypłacająca wspólnikom zyski z działalności spółki przekształcanej, nie będzie nawet po dniu przekształcenia podlegała opodatkowaniu CIT.

Współpracownicy na imprezie firmowej. Bez kosztów w CIT, ale z odliczeniem VAT

Skarbówka kwestionuje rozliczenie udziału samozatrudnionych w imprezie integracyjnej w kosztach CIT, nie ma za to nic przeciwko temu by odliczać VAT.

Imprezy: odliczamy VAT, kłopot z CIT

Fiskus wyrzuca z kosztów wydatki na integrację współpracowników. Ale odpisu VAT nie kwestionuje.

Nieodpłatne świadczenia w firmowych przychodach

W praktyce gospodarczej przedsiębiorcy otrzymują czasami towary lub usługi, w zamian za które nie muszą ponosić płatności w pieniądzach, ani wykonywać żadnego innego świadczenia wzajemnego. W takich przypadkach uzyskują oni nieodpłatne świadczenie, którego wartość musi być uwzględniona w rachunku podatkowym.

Oddział w Polsce jako zakład

Utworzenie w Polsce oddziału zagranicznego przedsiębiorcy nie w każdym przypadku skutkuje koniecznością rozliczania podatku dochodowego w naszym kraju.

Po zmianie korzystna wykładnia już niedopuszczalna

W wyniku nowelizacji od 1 stycznia 2021 r. przychody powstają również przy przeniesieniu na wspólników czy akcjonariuszy majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni. Dotyczy to zatem też sytuacji, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie z podziału majątku.

Ważny wyrok ws. obowiązków płatników CIT przy poborze podatku u źródła

Do 2019 r. płatnik podatku u źródła nie musiał badać, czy wypłaca dywidendę odbiorcy rzeczywistemu - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Ważny wyrok ws. podatku u źródła: płatnik nie jest ramieniem fiskusa

Do 2019 r. płatnik podatku u źródła nie musiał badać, czy wypłaca dywidendę odbiorcy rzeczywistemu.

Jak rozliczyć ryczałt od dochodów spółek

Ryczałt od dochodów spółek jest fakultatywną opcją opodatkowania dla podatników CIT, wzorowaną na modelu obowiązującym w Estonii, stąd potocznie nosi on również miano tzw. estońskiego CIT.