Tag: CIT

Powiązane

Podatek dochodowy

Firmy z branży IT nie skorzystają z estońskiego CIT

Najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej to przykra niespodzianka dla firm z branży IT. Jej dyrektor uznał, że podmiot z tej branży nie ma prawa do estońskiego CIT.

Fiskus nie zgadza się na estoński CIT dla firm IT

Spółka tworząca oprogramowanie nie może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek, ponieważ ma przychody z praw autorskich do tego oprogramowania.

Estoński CIT: co fiskus uznaje za ukryte zyski

Spółka zapłaci podatek, jeśli wynajmuje od wspólnika nieruchomość czy dzierżawi znak towarowy.

Czy najem od prezesa to ukryty zysk

Spółka na estońskim CIT zapłaci podatek, jeśli wynajmuje od wspólnika nieruchomość czy dzierżawi znak towarowy.

Promocja na festynie da podatkowe korzyści

Spółka, która sponsoruje wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, może zaliczyć poniesione wydatki do podatkowych kosztów.

Pożyczka dla wspólnika to dochód z ukrytych zysków

Świadczenie w formie pożyczki pieniężnej udzielonej wspólnikowi przez spółkę będącą podatnikiem estońskiego CIT stanowi ukryty zysk, a jego wykonanie nakłada na spółkę obowiązki związane z zapłatą podatku.

Zmiana formy prowadzenia biznesu da podatkowe korzyści

Spółka z o.o. jest obecnie jedną z atrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie została bowiem znacznie obciążona niekorzystnymi zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład.

Obniżenie stawki amortyzacyjnej sposobem na rozliczenie straty

Gdy przedsiębiorca przewiduje, że w danym roku jego przychody będą na tyle niskie, że nie będzie miał możliwości rozliczenia straty podatkowej z lat poprzednich, może obniżyć koszty uzyskania przychodów.

Określenie powiązań to skomplikowany proces

W celu weryfikacji obowiązków w zakresie cen transferowych w pierwszym kroku niezbędne jest ustalenie, czy podatnik jest powiązany z innymi podmiotami. Polskie regulacje w tym zakresie mogą się przy tym różnić od obowiązujących za granicą.

Ulga podatkowa dla komplementariusza spółki. Są wątpliwości

W spółkach komandytowych trwa pierwszy, po zmianie zasad ich opodatkowania, sezon na wypłatę zysków.