Tag: CIT

Powiązane

Podatek Dochodowy

Strategie podatkowe: to już ostatni dzwonek dla największych podatników

Duże firmy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny do końca roku zamieścić na stronie internetowej pierwsze sprawozdanie o zrealizowanej strategii podatkowej i powiadomić o tym fiskusa.

"Polski Ład" PiS: innowacyjne firmy odliczą więcej wydatków

Od 2022 r. ulga B+R na wynagrodzenia pracowników wzrośnie do 200 proc. Nowością będzie odpis na robotyzację i prototyp.

Daniny od nagród w programie motywacyjnym nie odprowadzi klient

Zakreślając krąg płatników podatku dochodowego przepisy nie posługują się kategorią podmiotu, na którym spoczywa ciężar ekonomiczny świadczenia. Wyraźnie wskazują, że płatnikiem jest ten, kto dokonuje świadczeń.

Antycovidowa produkcja bez ulgi w CIT

Spółka nie rozliczy na preferencyjnych zasadach wydatków na adaptację wynajętej hali.

Jak rozliczyć zakup paliwa do zbiornika magazynowego

Wydatki na benzynę nabytą hurtowo na potrzeby firmy są potrącalne w dacie ich poniesienia, czyli w dniu, na który koszt ujęto w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku albo innego dowodu.

Błędy w tłumaczeniu umów wpływają na pobór podatku u źródła

Polski podmiot, który wynajmie kontrahentowi irlandzkiemu urządzenie przemysłowe, polegając na informacjach udostępnianych przez rządową witrynę podatki.gov.pl, nie może w prawidłowy sposób wypełnić obowiązków płatnika w podatku u źródła.

Spółki wygrywają z fiskusem ws. podatku od zaliczek na zysk komplementariusza

Nie trzeba pobierać podatku od zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszom. Skarbówka uważa inaczej, ale ponosi porażki w sądach.

Te firmy zapłaciły największy podatek CIT w 2020 roku - opublikowano listę

Ministerstwo Finansów opublikowało listę firm i podatkowych grup kapitałowych, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 r.

Mało czasu na decyzję o estońskim CIT

Od 2022 r. zniesiona zostanie większość warunków, które utrudniały stosowanie ryczałtu. Spółki muszą obliczyć, czy warto z niego skorzystać.

Status spółki a ulga na złe długi

Wątpliwość dotyczy stosowania ulgi na złe długi do zdarzeń mających miejsce przed zmianą statusu spółki komandytowej, zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej, gdy korekta dokonywana jest już w momencie uzyskania statusu podatnika