Tag:

CIT

Powiązane

Podatek dochodowy

Czy wydatki na catering są kosztem

- Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na produkcji, postprodukcji, dystrybucji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, a także związaną z projekcją filmów. Wśród osób, z którymi współpracuje spółka są osoby pracujące na planie zdjęciowym. Osoby te są zatrudnione przez spółkę albo współpracują ze nią na podstawie umów cywilnoprawnych. Praca nad nagraniami często przekracza 8 godzin dziennie i odbywa się w miejscach słabo skomunikowanych co uniemożliwia samodzielne zorganizowanie posiłków przez osoby przebywające planie. Z tego względu spółka zamawia dla nich wyżywienie w formie cateringu. Jest ono dostępne na planie zdjęciowym, a jego zapewnienie jest konieczne dla sprawnego kontynuowania współpracy i generowania przez spółkę przychodu. Pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zakupem cateringu. Zakup tych usług jest udokumentowany fakturą wystawiona na spółkę. Czy takie wydatki mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.

Ryczałt od dywidendy trzeba pomniejszać na bieżąco

Spółka opodatkowana estońskim CIT, która wypłaca wspólnikowi jego udział w zysku, zobowiązana jest do zastosowania pomniejszenia podatku potrącanego od tej kwoty już w dniu wypłaty.

Chmura to nie urządzenie przemysłowe

Hosting aplikacji nie mieści się w katalogu płatności podlegających opodatkowaniu tzw. zryczałtowanym podatkiem u źródła.

Podatek u źródła: przepis był, ale w praktyce nigdy nie obowiązywał

Regulacje o dodatkowych obowiązkach, żeby płatnik mógł skorzystać z niepobrania podatku u źródła od wypłat zysków przedsiębiorstwa powyżej 2 mln zł, w praktyce nigdy nie obowiązywały. A wszystko przez decyzje prawodawcy.

Robot przemysłowy i jego wspomaganie z bonusem w CIT

Wydatki na urządzenie peryferyjne, które ma zabezpieczać miejsce pracy, w którym dochodzi do kontaktu człowieka z maszyną, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację.

Czy skorygowanie ceny transferowej wpływa na dochód strefowy

Możliwość objęcia zwolnieniem strefowym dodatkowego dochodu powstałego w wyniku następczej zmiany cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi nie jest oczywista i bywa przedmiotem sporów przedsiębiorców z fiskusem.

Ramirez-Wołkiewicz: Pułapka podatkowa czy wyczekiwane remedium

Zasadniczo fundacja rodzinna może kumulować majątek oraz nim obracać (np. zbywać składniki, otrzymywać dywidendę) bez konieczności zapłaty CIT na bieżąco. Fundator może zapłacić dodatkowo nawet 23 proc. VAT.

Michał Thedy: Ile uszczelnień wytrzyma jeszcze rynek nieruchomości

Istnieje realne zagrożenie, że kolejne zmiany podatkowe oraz brak stabilności i przejrzystości systemu nie zachęcą, lecz odstraszą inwestorów.

Rodzinny kapitał powinien swobodnie przepływać

Udzielanie pożyczek w grupie kapitałowej nie musi być opodatkowanym dochodem w estońskim CIT.

Fiskus nie ma prawa ograniczać preferencji

Cały dochód z działalności prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu, aż do wyczerpania pomocy podlega zwolnieniu.