Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, którzy chcą się prościej rozliczać. Od 2021 r. więcej firm będzie mogło wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przyczynią się do tego dwie zmiany. Po pierwsze, limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie aż ośmiokrotnie, z 250 tys. euro do 2 mln euro. Po drugie, zmienia się definicja wolnych zawodów dla celów tego podatku.

Prawo do rozliczenia w uproszczonej formie zyska wiele profesji, dotychczas wykluczonych. Będą to m.in: psycholog, fizjoterapeuta, architekt, inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, agent ubezpieczeniowy, księgowy, biegły rewident, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny oraz adwokat, notariusz, radca prawny i doradca podatkowy.

Czytaj także:

Spółki komandytowe. Jak uciec fiskusowi

Estoński CIT - nowa zachęta inwestycyjna

Podatek od najmu bez ryzyka sporu

Większe ulgi za darowiznę aż do zakończenia epidemii

Ograniczenia w amortyzacji majątku przedsiębiorstwa

Spowiedź z planów i strategii

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Tak jak obecnie ryczałt będzie alternatywą. Przedsiębiorcy nadal będą mogli wybrać, czy chcą rozliczać podatek według skali (17 i 32 proc.), liniowy 19 proc., czy też zryczałtowany, w którym stawki zależą od rodzaju działalności. Przypomnijmy, że ryczałtowcy płacą podatek od przychodów bez możliwości odliczenia kosztów. Nie mają też prawa do odliczenia większości ulg, np. na dzieci czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Zaletą tej formy jest uproszczona księgowość, którą wiele osób może prowadzić samodzielnie. Wystarczy zapisywać przychody w ewidencji.

Jak mówi Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobre rozwiązanie dla mniejszych firm, ponieważ eliminuje wątpliwości, jak zaliczać w koszty określone wydatki. To oznacza mniejsze ryzyko sporów z organami podatkowymi. Od 2021 r. wyeliminowanych zostanie też większość wyłączeń z ryczałtu, które nie miały żadnego uzasadnienia.

– Aby jednak ryczałt zyskał na popularności, należy rozważyć dalsze obniżenie stawek. Trudno uznać, że opodatkowanie stawką 17 proc. wolnych zawodów czy 15 proc. działalności usługowej będzie atrakcyjną alternatywą dla stawki liniowej 19 proc. Nawet przedsiębiorca niegenerujący wysokich kosztów stałych może przy podatku liniowym odliczyć np. incydentalny zakup sprzętu elektronicznego czy podróż biznesową – mówi Jakub Bińkowski.

Z tego wniosek, że zainteresowani powinni najpierw przeprowadzić kalkulacje. Im niższe firmowe koszty, tym bardziej atrakcyjny staje się ryczałt. Może być opłacalny dla osób, które np. świadczą usługi profesjonalne z domu, nie ponoszą wydatków na lokal i samochód, a ich jedynym kosztem jest sprzęt elektroniczny i dostęp do internetu.

Przedstawmy to na przykładzie przedsiębiorcy wykonującego wolny zawód, który uzyskuje 10 tys. zł przychodów miesięcznie i ponosi 2 tys. zł kosztów podatkowych. Przy rozliczeniu według stawki liniowej zapłaci 1520 zł podatku (8 tys. zł x 19 proc. = 1520 zł, nie uwzględniając składek ZUS).

Jeśli wybierze ryczałt, zapłaci 1700 zł podatku (10 tys. zł x 17 proc. = 1700 zł). To oznacza, że bardziej opłacalna jest wówczas stawka liniowa.

Inaczej będzie, gdy ten sam podatnik przy przychodach 10 tys. zł miesięcznie ma 500 zł kosztów. Jeśli wybierze podatek liniowy, zapłaci 1805 zł podatku (9,5 tys. zł x 19 proc. = 1805 zł). W tym przypadku korzystniejszy jest ryczałt.

Należy też pamiętać, że stawkę 17 proc. płacą także przedsiębiorcy opodatkowani według skali, których przychody nie przekraczają 85,5 tys. zł rocznie (powyżej tego progu płacą 32 proc.). W przeciwieństwie jednak do ryczałtu osoby opodatkowane według skali mają nie tylko do odliczenia koszty, ale także prawo do ulg, np. na dzieci, i do rozliczenia z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem.

Ryczałtowcy mogą odliczyć od przychodów m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, 7,75 proc. podstawy wymiaru składki zdrowotnej, darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki na termomodernizację, np. ocieplenie domu czy zakup nowoczesnego pieca.

Stawka zależy od rodzaju biznesu

Od 2021 r. ryczałtowcy rozliczą się według stawek:

- 17 proc. przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach,

- 15 proc. od przychodów ze świadczenia usług, np. reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach),

- 8,5 proc. m.in. z działalności usługowej, w tym gastronomicznej, ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,

- 5,5 proc. od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,

- 3 proc. od przychodów m.in. z działalności usługowej w postaci handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,

- 2 proc. ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.