Sezon wakacyjny w pełni. Nic więc dziwnego że do kurortów letniskowych przyjeżdżają rzesze wczasowiczów. Część z nich na zakwaterowanie wybiera zaciszne miejsce w szerokiej bazie dostępnych kwater agroturystycznych. Z punktu widzenia wynajmujących takie pokoje powstaje jednak pytanie o konieczność oddania części sezonowego zarobku fiskusowi.

Co do zasady opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody (art. 9 ust. 1 ustawy o PIT). Regulacje ustawy o PIT przewidują jednak w tym przypadku szczególny rodzaj zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Mianowicie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 tej ustawy zwolnione od podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. Zastosowanie w konkretnym indywidualnym przypadku tego zwolnienia wymaga jednak gruntownej analizy dochowania wszystkich warunków, ponieważ tylko w razie łącznego ich spełnienia dochód uzyskiwany przez osobę przyjmującą letników nie będzie podlegał opodatkowaniu. Aby zatem osiągane dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych korzystały ze zwolnienia konieczne jest, aby:

- liczba wynajmowanych pokoi nie przekraczała pięciu – w przypadku wynajmowania większej liczby pokoi osiągany dochód z wynajmu nie może korzystać z omawianego zwolnienia w stosunku do wszystkich wynajmowanych pokoi.

- pokoje muszą być zlokalizowane w budynku mieszkalnym – zwolnienie nie znajduje zastosowania w stosunku do pokoi wynajmowanych np. w budynkach użytkowych, gospodarskich lub rekreacyjnych (np. w domkach letniskowych).

- budynek mieszkalny, w którym wynajmowane są pokoje, musi być położony na terenach wiejskich – nie jest możliwe stosowanie zwolnienia w przypadku wynajmowania pokoi, które położone są w budynkach zlokalizowanych w granicach miast.

- budynek mieszkalny, w którym wynajmowane są pokoje, musi należeć do gospodarstwa rolnego – dochód z wynajmu pokoi nie może korzystać ze zwolnienia, jeżeli budynek nie należy do gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

- pokoje są wynajmowane osobom przebywającym na wypoczynku – zwolnienia nie stosuje się w przypadku wynajmu pokoi osobom, które np. przebywają czasowo w danej miejscowości w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Zakresem zwolnienia objęte zostały także dochody z tytułu wyżywienia osób przebywających na wypoczynku u rolnika. Nie chodzi tu jednak o zwolnienie z podatku dochodów z tytułu prowadzenia domowej, letniskowej jadłodajni oferującej ogólnie dostępne obiady domowe. Zwolnieniem objęte zostały wyłącznie te usługi wyżywienia, które oferowane są letnikom wynajmującym pokoje gościnne, w stosunku do których osiągany dochód korzysta ze zwolnienia od podatku na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT.

Warto zauważyć, że spełnienie tych warunków pozwala wyłącznie na objęcie zwolnieniem od podatku dochodów z wynajmu pokoi gościnnych oraz dochodów z tytułu wyżywienia letników w zakwaterowanych w tych pokojach. Nie obejmuje ono natomiast innych usług oferowanych przez wynajmującego pokoje w swoim gospodarstwie takich jak np. wynajem rowerów, kajaków lub np. organizacji rejsów, wycieczek czy innych atrakcji.

Autor jest doradcą podatkowym