Marek Piotrowski

PIT można rozliczyć do końca maja 2020 r.

W związku z epidemią COVID-19 podatnicy mają więcej czasu na złożenie zeznania i zapłaty podatku dochodowego za 2019 rok. Nie tracą przy tym prawa do ulg i przywilejów takich jak np. wspólne rozliczenie.

Stratę do 5 mln zł w 2020 r. można odliczyć jednorazowo

W 2020 r. podatnicy będą mogli po raz pierwszy obniżyć swój dochód o cały ujemny wynik powstały w ubiegłym roku z tego samego źródła. Ważne jest, aby nie przekraczał on ustawowego limitu.

E-faktura także dla drobnych zamówień publicznych

Od 1 sierpnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych także wtedy, gdy dokumentują one wykonanie dostaw towarów lub usług na podstawie zamówień publicznych o wartości niższej niż 30 000 euro.

Rozliczenie CIT za 2018 rok do 1 kwietnia 2019. Nowy załącznik CIT/MIT

Spółki, które w zeszłym roku musiały płacić podatek od budynków komercyjnych o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, muszą wraz z zeznaniem rocznym złożyć nowy załącznik CIT/MIT i rozliczyć wynikającą z niego daninę.

Paliwo w firmowym baku z PIT, czy bez

Fiskus uważa, że ryczałtowy przychód pracownika za używanie firmowego auta do celów prywatnych nie obejmuje paliwa. Sądy, w tym NSA, uznają jednak, że tankowanie, za które płaci pracodawca, nie jest odrębnym świadczeniem.

Omyłkowa zapłata na rachunek VAT a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy błędnie uiści całą należność na rachunek VAT kontrahenta. Jest to bowiem przelew za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Kiedy wynajem pokoi dla letników jest zwolniony z PIT

Osoba, która zarabia na zakwaterowaniu wczasowiczów, musi rozliczyć się z fiskusem. Nie zapłaci podatku, gdy wynajmuje pokoje w swoim domu na wsi. Ale tylko, gdy ich liczba nie przekroczy pięciu.

Kiedy pracownik nie zapłaci PIT od dofinansowania wakacji

Pracownik, który otrzymał dofinansowanie wakacji z zakładowego funduszu, nie zapłaci od tej kwoty podatku dochodowego. Ale tylko od dopłaty nieprzekraczającej 1000 zł rocznie. Preferencja nie dotyczy świadczeń urlopowych.

Pole namiotowe - jaki podatek od nieruchomości zapłaci właściciel

Gdy użytki rolne lub lasy zostaną w czasie wakacji zajęte na działalność gospodarczą, ich właściciel musi to w ciągu 14 dni zgłosić w urzędzie gminy i w sezonie letnim płacić od tych gruntów podatek od nieruchomości.

Dofinansowanie kolonii ze zwolnieniem z PIT

Gdy dopłata do wypoczynku dziecka pracownika pochodzi ze środków obrotowych firmy, płatnik – stosując przewidziane w tym zakresie zwolnienie – powinien pobrać zaliczkę dopiero od jej wartości przekraczającej w roku podatkowym 2000 zł.