Marek Piotrowski

Jak amortyzować domek kempingowy i kajak

Od sprzętu turystycznego udostępnianego letnikom tylko w czasie wakacji przedsiębiorca ujmuje odpisy w kosztach jedynie w lipcu i sierpniu. Dzieli wtedy ich roczną kwotę przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12.

Jaki podatek od dochodów komplementariusza

Fiskus i sądy nie są zgodne co do tego czy spółka komandytowa, wypłacając w trakcie roku wspólnikowi – komplementariuszowi zaliczkę na poczet udziału w zyskach, musi jako płatnik pobrać 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

To już schyłek karty podatkowej

Od 1 stycznia nie jest już możliwy wybór opodatkowania kartą podatkową. Mogą ją stosować wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy kontynuują rozliczanie się z fiskusem w tej formie.

Wspólnik spółki komandytowej rozliczy straty z lat ubiegłych

W związku z uzyskaniem w tym roku przez spółki komandytowe statusu podatników CIT, ich wspólnicy uzyskują obecnie przychody ze źródeł innych niż do tej pory. Mimo tej zmiany mają prawo odliczenia poniesionych wcześniej strat.

PIT można rozliczyć do końca maja 2020 r.

W związku z epidemią COVID-19 podatnicy mają więcej czasu na złożenie zeznania i zapłaty podatku dochodowego za 2019 rok. Nie tracą przy tym prawa do ulg i przywilejów takich jak np. wspólne rozliczenie.

Stratę do 5 mln zł w 2020 r. można odliczyć jednorazowo

W 2020 r. podatnicy będą mogli po raz pierwszy obniżyć swój dochód o cały ujemny wynik powstały w ubiegłym roku z tego samego źródła. Ważne jest, aby nie przekraczał on ustawowego limitu.

E-faktura także dla drobnych zamówień publicznych

Od 1 sierpnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych także wtedy, gdy dokumentują one wykonanie dostaw towarów lub usług na podstawie zamówień publicznych o wartości niższej niż 30 000 euro.

Rozliczenie CIT za 2018 rok do 1 kwietnia 2019. Nowy załącznik CIT/MIT

Spółki, które w zeszłym roku musiały płacić podatek od budynków komercyjnych o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, muszą wraz z zeznaniem rocznym złożyć nowy załącznik CIT/MIT i rozliczyć wynikającą z niego daninę.

Paliwo w firmowym baku z PIT, czy bez

Fiskus uważa, że ryczałtowy przychód pracownika za używanie firmowego auta do celów prywatnych nie obejmuje paliwa. Sądy, w tym NSA, uznają jednak, że tankowanie, za które płaci pracodawca, nie jest odrębnym świadczeniem.

Omyłkowa zapłata na rachunek VAT a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy błędnie uiści całą należność na rachunek VAT kontrahenta. Jest to bowiem przelew za pośrednictwem rachunku płatniczego.