Tag: Rolnicy

Powiązane

Zawody

Rolnicy naprawią własne traktory. Amerykański potentat zgodził się na „prawo do naprawy”

Deere&Co i American Farm Bureau Federation doszły do porozumienia, które zapewnia rolnikom prawo do naprawiania własnego sprzętu.

Polne drogi są ważne dla każdej działalności rolniczej

Gruntów służących wewnętrznej komunikacji pomiędzy tymi, na których prowadzona jest działalność rolnicza, nie można opodatkować podatkiem od nieruchomości.

Michał Kolanko: Dlaczego PiS zaczyna od wsi

Rządzący doskonale zdają sobie sprawę, że sukces w wyborach, czyli trzecia kadencja, zależeć będzie właśnie od mobilizacji wyborców na terenach poza dużymi miastami. I w tej kampanii będzie się to liczyć być może nawet bardziej niż w poprzedniej.

Rada nie może określać czym wolno handlować w piątki i soboty

Powtórzenie zapisów ustawy nie zawsze jest traktowane jako istotna wada aktu prawnego, o ile takie powtórzenie ma charakter dosłowny i uzasadnione jest względami komunikatywności tekstu prawnego.

Komisarz Wojciechowski zapowiada nową pomoc dla rolnictwa

- Rozważamy rozwiązanie, by kraje mogły wygospodarować 5 proc. niewykorzystanych środków z II filara na pomoc rolnictwu – powiedział Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa, na briefingu w Warszawie.

Rusza nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich

Pora składać wnioski o unijne dopłaty dla rolników – płatności bezpośrednie oraz środki z PROW 2014-2020. Jak wypełnić wniosek o płatności?

Uproszczona procedura wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom podejmowanie działalności nierolniczej w budynkach zagrodowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Dla takich przypadków przewidziano w nowelizacji uproszoną procedurę.

KRUS: od Nowego Roku zasiłek chorobowy w górę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o zmianie wysokości jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Funkcjonowanie zakładu górniczego ma swoje konsekwencje

Naprawa szkód na gruntach rolnych i leśnych jest niezwykle skomplikowana i czasochłonna. Konieczna jest rekultywacja, co wymaga decyzji administracyjnej.

Reforma rolna. Trudne dobrodziejstwo

Nabywcy ziemi z reformy bardzo dobrze pamiętają, że ją kupili, a nie dostali. Słowa „mordęga", „harówka", „ugór" i „męka" pojawiają się właściwie we wszystkich wspomnieniach chłopów nadzielonych ziemią.