Korzystanie z usług wyspecjalizowanych portali nie przeszkadza przedsiębiorcy w rozliczaniu uproszczonego podatku. Skarbówka potwierdziła to w odpowiedzi na pytanie podatnika, który chce założyć działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi gościnnych – PKD 55.20.Z: obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Rezerwacje będą prowadzone na indywidualnej stronie wnioskodawcy oraz przez portale rezerwacyjne. Chciał się upewnić, czy rozliczając podatek dochodowy kartą podatkową, może korzystać z usług portali.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zgodnie z pkt 4 części XII tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, kartą może być opodatkowany najem pokoi i domków.

Czytaj też: Karta podatkowa przy rozliczaniu najmu kilku pokoi - interpretacja podatkowa

„Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym w domkach turystycznych) nie przekracza 12, może podlegać w 2021 r. opodatkowaniu w formie karty podatkowej" – stwierdził dyrektor KIS.

Zgodnie z tabelą stawka karty od tego rodzaju działalności – w zależności od wielkości miejscowości – nie przekracza 340 zł.

Karta to najprostsza forma rozliczenia z fiskusem. Nie trzeba prowadzić księgowości. Kwotę miesięcznego podatku ustala na dany rok naczelnik urzędu skarbowego. Bierze pod uwagę m.in. wielkość miejscowości i liczbę pracowników. Przedsiębiorcy, którzy chcą się rozliczać w formie karty, powinni złożyć do urzędu skarbowego wniosek na druku PIT-16. Mają na to czas do 20 stycznia. Osoby, które jeszcze nie założyły działalności gospodarczej, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności.

Numer interpretacji: 0115-KDIT1.4011. 776.2020.1.MR