Tag: Interpretacje i Wyjaśnienia Urzędów

Skarbówka daje niepełnosprawnym ulgę na remont garażu

Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności odliczy wydatki na wymianę bramy, która ułatwia korzystanie z garażu.

Pieniądze dla Ukraińców nie są przychodem organizatora zbiórki

Spółka zbierająca fundusze dla ofiar wojny nie uzyskuje korzyści majątkowej.

Transfery środków w ramach cash poolingu są neutralne

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych transfer środków na prowadzonych przez bank rachunkach spółki, skutkujący ich bilansowaniem, jest neutralny podatkowo dla spółki, tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie spółki ani przychodu, ani kosztu podatkowego, a przychody i koszty będą powstawały jedynie w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z tym transferem.

Czy najem od prezesa to ukryty zysk

Spółka na estońskim CIT zapłaci podatek, jeśli wynajmuje od wspólnika nieruchomość czy dzierżawi znak towarowy.

Promocja na festynie da podatkowe korzyści

Spółka, która sponsoruje wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, może zaliczyć poniesione wydatki do podatkowych kosztów.

Sprzedaż towarów do montażu w Polsce z zerową stawką VAT

Dostawa towarów może podlegać preferencyjnej stawce jak dla WDT, gdy towary te są przez podmiot trzeci na terytorium Polski wmontowane w wyrób finalny, który transportowany jest do innego kraju UE przez końcowego nabywcę.

Pożyczka dla wspólnika to dochód z ukrytych zysków

Świadczenie w formie pożyczki pieniężnej udzielonej wspólnikowi przez spółkę będącą podatnikiem estońskiego CIT stanowi ukryty zysk, a jego wykonanie nakłada na spółkę obowiązki związane z zapłatą podatku.

Jaki podatek od nagrody z firmowego konkursu dla pracowników

Pracownikowi nie przysługuje 10 proc. ryczałtu od nagród - wynika z interpretacji podatkowej.

Pracodawca nie przekaże nagrody z niższym podatkiem

Wartość nagrody wygranej w konkursie dla pracowników należy doliczyć do pozostałego wynagrodzenia i opodatkować według stawek 12 i 32 proc. Pracownikowi nie przysługuje 10 proc. ryczałtu od nagród.

Skarbówka nie zgadza się, by przedsiębiorca odliczył koszty kary umownej

Zerwanie nieopłacalnej umowy może oznaczać wypłacenie przewidzianej w umowie kary. Trudno jest jednak przekonać fiskusa, by uznał taki wydatek za koszt podatkowy.