Tag: Interpretacje i Wyjaśnienia Urzędów

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej opłatę logistyczną

Opłata logistyczna naliczana w wyniku niezrealizowania określonego wolumenu zakupów wykazuje związek z czynnościami opodatkowanymi, w związku z czym od faktury wystawionej przez kontrahenta można odliczyć podatek od towarów i usług.

Ekwiwalent za pracę zdalną nie stanowi przychodu pracownika

Na pracodawcy, który wypłaca jednorazowy ryczałt i miesięczny ekwiwalent osobom wykonującym pracę z domu i ponoszącym wyższe koszty zużycia mediów, nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika podatku dochodowego.

Zwrot za jazdy elektrykiem w całości jest zwolniony z PIT

Wypłacona kwota z tytułu zwrotu za używanie w podróży służbowej prywatnego samochodu elektrycznego jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego bez ograniczeń.

Zwrot kosztów dla zleceniobiorcy jest wolny od PIT

Firma wysyłająca zleceniobiorców do pracy w Niemczech nie pobierze podatku od wypłaconych im diet i ryczałtów, ale tylko do określonego limitu.

Zniszczony towar jest firmowym kosztem

Przedsiębiorca może rozliczyć straty powstałe podczas transportu czy przechowywania swoich produktów. Pod warunkiem, że nie są skutkiem jego zaniedbań.

Fiskus ułatwia pracodawcom rozliczenie Ukraińców

Zagranicznego zleceniobiorcę można od początku traktować jak polskiego rezydenta, jeśli oświadczy, że jego ośrodek interesów życiowych jest tutaj.

Certyfikat może być elektroniczny

Podatnikowi wystarczy przedstawiony przez zagranicznego kontrahenta elektroniczny dokument rezydencji, jeśli kraj kontrahenta stosuje taką formę.

Przeniesienie rezerw nie powoduje powstania przychodu

Przeniesienie rezerw banku w upadłości na rzecz instytucji pomostowej w wyniku przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez BFG nie powoduje powstania przychodu po stronie restrukturyzowanego.

Można rozliczyć w firmie ubranie, które ją promuje

Przedsiębiorca ujmie w podatkowych kosztach wydatki na garnitury, koszule i kurtkę, jeśli mają w widocznym miejscu jego logo.

Fundusz inwestycyjny nie przygotuje local file

Zwolnienie z opodatkowania dochodu (przychodów) funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie pozbawia możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych.