Tag: Interpretacje i Wyjaśnienia Urzędów

Współpracownicy na imprezie firmowej. Bez kosztów w CIT, ale z odliczeniem VAT

Skarbówka kwestionuje rozliczenie udziału samozatrudnionych w imprezie integracyjnej w kosztach CIT, nie ma za to nic przeciwko temu by odliczać VAT.

Przedsiębiorca będzie widział lepiej, ale na podatku nie oszczędzi

Wydatek na okulary nie ma wpływu na przychody z firmy - uważa skarbówka.

Nie ma opłaty od środków spożywczych sprzedawanych tylko online

Jak wskazuje ostatnio wydana interpretacja indywidualna, sprzedaż napojów, co do zasady objętych opłatą od środków spożywczych, dokonywana na rzecz konsumentów wyłącznie online za pośrednictwem portali e-handlu poprzez zawieranie umów na odległość, nie stanowi wprowadzenia napojów i tym samym nie podlega opłacie od środków spożywczych.

Połączenie przez przejęcie bez utraty preferencyjnej stawki 9 proc.

Zdaniem organów podatkowych połączenie przez przejęcie, jako nieprowadzące do zawiązania nowej spółki, nie należy do katalogu zdarzeń skutkujących utratą prawa do korzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Sprzedaż promocyjna z prawem do pełnego odliczenia VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków na nabycie lub wytworzenie cateringu dietetycznego sprzedawanego influencerom po cenie promocyjnej - 1 zł netto plus VAT.

Czy można skorygować brak NIP na fakturze lub paragonie

Podatnik nie jest uprawniony do ujęcia w rejestrze „oczywistych omyłek” paragonów bez NIP nabywcy, co w konsekwencji nie daje możliwości ponownego udokumentowania przedmiotowych transakcji paragonami zawierającymi takie numery.

Jaką stawką opodatkować refakturowanie opłat za media

Jeżeli w wynajmowanych lokalach media rozliczane są na podstawie podliczników, bądź innych kryteriów jak powierzchnia nieruchomości czy liczba osób z niej korzystających, należy opodatkować je według właściwych stawek stosowanych przy ich dostawie.

Podatnik ma możliwość rozliczenia wydatków na zakup kryptowalut

Zakup walut wirtualnych sfinansowanych ze środków pieniężnych uzyskanych z tytułu darowizny, jak i renty, stanowi koszt nabycia, który może zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodu.

Dostawa energii poza systemem elektroenergetycznym jest opodatkowana

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, który dostarcza energię elektryczną za pośrednictwem tych stacji na rzecz zagranicznych dostawców usług ładowania, musi zapłacić podatek w Polsce.

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes daleko od domu

Fiskus potwierdził w interpretacji, że jeśli nie da się codziennie dojeżdżać do firmy, to można wynająć blisko niej mieszkanie i rozliczyć je w podatkowych kosztach.