Tag: Interpretacje i Wyjaśnienia Urzędów

Zamykasz biznes, poczekaj ze sprzedażą nieruchomości

Były przedsiębiorca nie zapłaci podatku dochodowego, jeśli sprzeda firmowy budynek po upływie sześciu lat od likwidacji działalności.

Konsekwencje podatkowe przyznania pracownikowi pakietu medycznego

Koszty pakietu medycznego finansowanego przez pracodawcę nie stanowią przychodu dla pracownika tylko w części dotyczącej profilaktyki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą.

Umorzenie kredytu, a przychód podlegający opodatkowaniu

W sytuacji gdy umorzenie przez bank kredytu obejmie tylko część współkredytobiorców, a pozostali nadal odpowiadają za cały dług – nie ma przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Doradztwo przy transferze ZCP z prawem do odliczenia VAT

Podatnik może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur dokumentujących zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Usługi pośrednictwa handlowego są opodatkowane u źródła

Czynności jakie wykonują w ramach umowy przedstawiciele handlowi sprowadzają się de facto do pozyskania nowych i utrzymania bieżących kontaktów z nabywcami produktów oferowanych przez spółkę. Przedstawiciele świadczą więc usługi w zakresie badania rynku, a także usługi podobne do usług reklamowych oraz doradczych.

Fiskus zgadza się na powrót pracowniczej integracji

Firma może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na imprezy dla zatrudnionych osób.

Opłaty za przedszkole bez VAT

Gmina, wykonując zadania z zakresu edukacji publicznej, nie działa jako podatnik.

Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy może być kosztem

Przedsiębiorca odstępujący przed terminem od umowy najmu i płacący z tego tytułu karę umowną, może ten wydatek rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego.

Skarbówka: darowizna dla córki nie da matce ulgi mieszkaniowej

Przekazanie dziecku pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości nie mieści się w katalogu wydatków na własne cele mieszkaniowe. Rodzic zapłaci wtedy PIT.

Prawnik nie rozliczy w kosztach kancelarii wydatków na zęby

Wizyty u dentysty nie mają związku z działalnością gospodarczą – twierdzi skarbówka.