Tag:

Interpretacje i Wyjaśnienia Urzędów

Jaki kurs waluty zastosować przy korekcie cen transferowych

Dla celów ustalenia wysokości przychodów podatkowych kwota wynikająca z wystawionej faktury korygującej powinna zostać przeliczona na złote z zastosowaniem średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przyjętego do przeliczenia faktury pierwotnej.

Fiskus honoruje dowody zakupu z internetowej platformy

Przedsiębiorca może rozliczyć koszty na podstawie potwierdzenia zawarcia transakcji wystawionego przez portal sprzedażowy.

Notariusz rozliczy odsetki od kredytu na mieszkanie

Nie można już amortyzować lokali mieszkalnych. Ale nie ma zakazu zaliczania do kosztów innych wydatków.

Bez zatwierdzenia układu nie ma podatkowej korzyści

Przedsiębiorca nie rozliczy wierzytelności w kosztach, jeśli nie doszło do jej skutecznego umorzenia.

Sprzedaż aparatury medycznej bez VAT

Szpital sprzedający tomograf komputerowy nie zapłaci podatku od towarów i usług.

Jeden środek trwały, dwie ulgi podatkowe

Jeżeli spółka najpierw odliczy 30 proc. ceny nabycia nowych środków trwałych w ramach ulgi na produkcję próbną, to w uldze na robotyzację jedynie 70 proc. tej ceny może być podstawą odliczenia (w wysokości 50 proc.).

„Delegacje” wypłacane zleceniobiorcom bez PIT

Należności z tytułu delegacji (w tym diet oraz ryczałtów za nocleg z tytułu podróży) wypłacone zleceniobiorcy są jego przychodem, który jednak jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Na zleceniodawcy nie ciążą zatem obowiązki płatnika (tj. obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek).

Jak rozliczyć import usług finansowych

Prowizja pobrana przez operatora płatności elektronicznych jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę finansową, korzystającą ze zwolnienia z VAT.

Rozliczysz karę w kosztach, jeśli spóźniłeś się przez COVID

Spółka odliczy od przychodu kwoty zapłacone klientowi za nieterminowe wykonanie umowy. Pod warunkiem, że opóźnienie powstało wskutek epidemii koronawirusa.

Mieszkanie wynajęte blisko kluczowego klienta można ująć w kosztach podatkowych

Skarbówka zgodziła się na rozliczenie w kosztach wynajęcia mieszkania w mieście, gdzie przedsiębiorca wykonuje usługi dla swojego kluczowego kontrahenta.