Znamy ostateczną treść rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych na 2017 r. Bez zmian pozostał limit zwolnienia podmiotowego z obowiązku posiadania kas, z którego potencjalnie mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy dokonują sprzedaży detalicznej. Limit tak jak w 2016 r. będzie wynosić 20 tys. zł. Odnosi się do obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych (konsumentów) oraz rolników ryczałtowych.

Istotna zmiana dotyczy prawników, doradców podatkowych i lekarzy. Zasadniczo ich usługi jako tzw. wrażliwe powinny być nabijane na kasę fiskalną. Wskazane grupy zawodowe mogą jednak uniknąć kasy, jeżeli łącznie zostaną spełnione dwa warunki. Pierwszym warunkiem zwolnienia z kas dla usług medycznych, prawnych i doradztwa podatkowego będzie to, że ich świadczenie powinno się odbywać wyłącznie poprzez porozumiewanie się na odległość lub też ich rezultat powinien być przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu takich środków.

Drugi dotyczy sposobu płatności. Zwolnienie przysługuje dla usług na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W praktyce oznacza to, że prawnik w 2017 r. nie będzie musiał stosować kasy, gdy usługa (ewentualnie jej rezultat, np. opinia) zostanie wyświadczona m.in. przez internet, a płatność za nią w całości trafi na konto.

Otrzymanie całości zapłaty przelewem bankowym lub za pośrednictwem poczty będzie nadal podstawą zwolnienia z kasy fiskalnej sprzedaży wysyłkowej towarów oraz świadczenia usług innych niż tzw. wrażliwe. W ostatniej chwili resort finansów zrezygnował z uzależniania możliwości korzystania z tego zwolnienia od upoważnienia banku do przekazywania fiskusowi informacji o operacjach na rachunku podatnika. Również tutaj z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Podstawa prawna

rozporządzenie w sprawie zwolnienia z kas rejestrujących - DzU z 28 grudnia 2016 r., poz. 2177