Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił prawa do zwolnienia z VAT usług psychologicznych.

Czytaj także: Zwolnienie VAT tylko na medycynę pracy

Sprawa dotyczyła pani psycholog. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że prowadzi pracownię psychologiczną wykonującą badania przydatności zawodowej, m.in. kierowców zawodowych, operatorów wózków widłowych, koparek, spycharek dla innych grup zawodowych, dla których ustawodawca przewidział obowiązek badań okresowych u psychologa. Jak tłumaczyła psycholog, badania te decydują o tym, czy istnieją przeciwwskazania do zatrudnienia na określonym stanowisku, i są warunkiem wykonywania określonego zawodu lub określonych czynności.

Podatniczka zapytała, czy jej usługi korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Sama uważała, że tak. Są to badania z zakresu medycyny pracy, realizują zadania profilaktyki zdrowotnej i są usługami opieki medycznej.

Innego zdania był fiskus. Nie miał wątpliwości, że badania psychologiczne kierowców, operatorów koparek oraz innych grup zawodowych wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej nie mają na celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania ani poprawy zdrowia. Tym samym, jak tłumaczyli urzędnicy, nie są zwolnione z VAT.

Podatniczka zaskarżyła interpretację i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodził się, że badania psychologiczne są częścią profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez służbę medycyny pracy. Usługa ta umożliwia zapobieganie lub wykrywanie chorób, jak też kontrolowanie stanu zdrowia pracowników.

Wątpliwości, że w spornej sprawie psychologowi należy się zwolnienie z VAT, nie miał także NSA. Jak podkreślił sędzia sprawozdawca Dominik Mączyński, początkowo były co do tego wątpliwości. Ta kwestia została jednak przesądzona na korzyść podatników w orzecznictwie NSA.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 1657/16

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ