Tag: Dokumentacja Pracownicza

Powiązane

Kadry

CV i innych danych z rekrutacji nie trzeba od razu usuwać

Pracodawca ma prawo przechowywać dane zebrane w toku procesu rekrutacyjnego co najmniej trzy lata po jego zakończeniu. Jest to okres, w jakim kandydat może zgłosić zarzut odrzucenia go z powodów dyskryminacyjnych.

Ubiegający się o emeryturę mają problem z dokumentacją kadrową

Ubiegający się o świadczenia emerytalno-rentowe wciąż mają kłopot z dostępem do akt potwierdzających zatrudnienie.

Jakie dane o zatrudnieniu w świadectwie pracy

SN rozstrzygnie wątpliwości dotyczące informacji, jakie powinny znaleźć się w dokumencie wydawanym przez pracodawcę . To ważne m.in. w kontekście uprawnień do emerytury pomostowej.

CV w szufladzie nawet przez trzy lata

Pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydata do pracy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Na wypadek zarzutu o dyskryminację.

Dłuższą pracę trzeba rozliczyć jako nadgodziny

W systemie podstawowym czasu pracy pracodawca nie może planować wydłużeń dobowych powyżej ośmiu godzin przy odpowiednio krótszej pracy w innych dniach.

Dwie umowy – dwa świadectwa

Zatrudnienie na podstawie kolejnych umów o pracę można podsumować w jednym świadectwie pracy. Ale dokument zbiorczy nie wchodzi w grę w przypadku dwóch stosunków pracy trwających jednocześnie.

Nielegalne zatrudnianie dziecka nie zwalnia z rozliczeń

Pracodawca, który zatrudnił osobę objętą zakazem pracy z uwagi na wiek, nie może się powoływać na ten argument broniąc przed wypłatą należnych jej świadczeń.

Niepłatny dzień choroby to nie okres nieskładkowy

Pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej w 2003 r., za który pracownik nie otrzymał wynagrodzenia chorobowego, nie należy wykazywać w świadectwie pracy wśród okresów nieskładkowych.

Czasem trzeba odmówić sprostowania świadectwa pracy

Pracownik nie może domagać się sprostowania świadectwa pracy przez wpisanie, że pracował w warunkach szczególnych, jeżeli pracodawca tej pracy tak nie kwalifikował, ocena charakteru pracy jest sporna, a wydany dokument jest zgodne z wiedzą pracodawcy.

Kosztowna zwłoka w zwrocie dokumentów

Jeżeli pracodawca nie wyda w terminie świadectwa pracy czy innej dokumentacji przechowywanej w aktach osobowych byłego pracownika, naraża się na odpowiedzialność wynikającą nie tylko z kodeksu pracy, ale i cywilnoprawną.