Podatki będą niższe dzięki nowym ulgom

Świadczenia z zakładowego funduszu będą zwolnione z daniny do kwoty 1000 zł zamiast 380 zł. Więcej osób skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej.

Aktualizacja: 26.12.2017 19:55 Publikacja: 26.12.2017 17:07

Podatki będą niższe dzięki nowym ulgom

Foto: 123RF

1 stycznia wchodzą w życie liczne zmiany w ustawie o PIT, które zwiększają wysokość ulg podatkowych oraz wprowadzają nowe zwolnienia.

– Skorzystają osoby otrzymujące różnego rodzaju świadczenia od pracodawców. Limity ulg pozostawały na tym samym poziomie od wielu lat. Obecnie zostaną one urealnione – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski.

Wyższe limity zwolnień

Jedna z ważniejszych zmian zakłada podniesienie do 1000 zł limitu zwolnień dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie pracownik nie płaci podatku od wartości świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych z ZFŚS do 380 zł w roku podatkowym.

– To zwolnienie wykorzystywane przy sporządzaniu paczek świątecznych dla pracowników – mówi Sadowski. Dodaje, że nadal nie będzie ono obejmować m.in. bonów towarowych.

Zmieniają się też zasady rozliczeń zapomóg otrzymanych od pracodawcy w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Obecnie wolne od PIT są wypłaty z tego tytułu do 2280 zł w roku. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli zapomoga zostanie wypłacona np. z ZFŚS czy funduszy związków zawodowych, będzie całkowicie wolna od podatku, bez limitu. Natomiast wypłacona z innych źródeł będzie zwolniona z PIT do 6000 zł rocznie. Pozostawienie tego progu ma zapobiegać nadużyciom, jak wypłacie części wynagrodzenia w formie zapomogi.

Z kolei inne zapomogi od związków zawodowych będą zwolnione z PIT do 1000 zł. Obecnie jest to 638 zł.

Zwiększa się też wartość zwolnienia dla wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasę, radio i telewizję) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Co istotne dla firm, dotyczy to również nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług. Obecnie są one zwolnione z PIT, jeśli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł. Od 2018 r. limit tego zwolnienia wzrośnie do 2000 zł.

Na zmianach skorzystają też rodzice małych dzieci. Dotychczas ustawa o PIT przewidywała zróżnicowane limity zwolnień dla dopłat od pracodawców. Chodzi o dofinansowanie opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym oraz przez opiekuna dziennego (400 zł miesięcznie) oraz dofinansowanie do przedszkola (200 zł miesięcznie). Teraz będzie obowiązywać jeden limit zwolnienia w wysokości 1000 zł miesięcznie

Ulga na dojazd do pracy

– Nowelizacja wprowadza też zmiany w uldze rehabilitacyjnej, dzięki czemu skorzysta z niej więcej osób. Efektem będzie także wyeliminowanie części sporów – mówi Sadowski. Co istotne, mimo iż nowelizacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r., to zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej stosuje się od 1 stycznia 2017 r., czyli w rozliczeniu za 2017 r.

Wszyscy niepełnosprawni, bez względu na grupę inwalidzką, odliczą wydatki związane z używaniem samochodu osobowego stanowiącego ich własność lub współwłasność. Dotyczy to też podatników mających na utrzymaniu niepełnosprawną osobę. Dotychczas ulga była ograniczona do osób zaliczanych do I lub II grupy inwalidztwa, które dojeżdżają na zabiegi rehabilitacyjne. Teraz obejmie ona także wydatki na codzienne używanie auta, związane z dojazdem do lekarza, pracy czy na zakupy. Limit odliczenia pozostaje bez zmian i nadal będzie wynosił 2280 zł rocznie. Podniesiony zostanie też poziom dochodów osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika z 9120 zł do 10 080 zł rocznie. Jeżeli niepełnosprawny uzyska dochody poniżej tej kwoty, jego opiekun, np. rodzic czy małżonek, odliczy wydatki poniesione na jego rehabilitację.

1 stycznia wchodzą w życie liczne zmiany w ustawie o PIT, które zwiększają wysokość ulg podatkowych oraz wprowadzają nowe zwolnienia.

– Skorzystają osoby otrzymujące różnego rodzaju świadczenia od pracodawców. Limity ulg pozostawały na tym samym poziomie od wielu lat. Obecnie zostaną one urealnione – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości