Okres sprawozdawczy spółek kończących rok obrachunkowy przypadający na czas po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., z powodu wciąż obowiązującego stanu epidemii, na podstawie rozporządzenia ministra finansów został w tym roku także wydłużony o trzy miesiące. Wiele zarządów zwołuje więc aktualnie zwyczajne zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością celem przegłosowania wymaganych przez prawo uchwał. Przy tej okazji, w spółkach dochodzi do zmian kadrowych, a w związku z tym, także do podejmowania innych związanych z tym czynności. Praktyka pokazuje, że zarządy spółek, bądź osoby działające na ich polecenie, często przygotowują dokumentację korporacyjną według przyjętych w poprzednim roku (bądź poprzednich latach) schematów, w tym na przyjętych w spółce wzorach dokumentów. To sprawia, że w takiej sytuacji nie trudno o błędy, i to o błędy rzutujące na istotne dla funkcjonowania spółki sfery. W tym kontekście warto więc pamiętać o kilku kwestiach, które mogą pozwolić ustrzec się spółce niemiłych niespodzianek.