Monitoring pracowników od dawna budzi wiele kontrowersji zarówno w środowisku pracowników, jak i pracodawców. Dla pracownika montaż kamer czy dostęp pracodawcy do jego służbowej skrzynki pocztowej czy wewnętrznych komunikatorów wiąże się z obawą o utratę swojej prywatności. Pracownik postrzega pracodawcę jako swoistego Wielkiego Brata, który nadzoruje każdy ruch i weryfikuje wykonywane obowiązki służbowe. Z kolei po stronie pracodawcy często rodzą się obawy o stosowanie prawidłowej podstawy prawnej uzasadniającej wprowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy. Obawiają się również o prawidłowość przetwarzania uzyskanych w ten sposób danych osobowych pracowników.