Kłopotliwy ślad węglowy dla spółek giełdowych

Giełdowe spółki jeszcze sporo muszą zrobić, aby emitowane przez nie gazy cieplarniane przestały w sposób istotny oddziaływać na klimat i środowisko.

Publikacja: 29.04.2024 04:30

Kłopotliwy ślad węglowy dla spółek giełdowych

Foto: Adobe Stock

Największym polskim emitentem gazów cieplarnianych (GHG) nadal jest grupa kapitałowa PGE. Wprawdzie w 2023 r. koncern mocno ograniczył swoje oddziaływanie na klimat, jego łączny ślad węglowy spadł o 18,5 proc., ale nadal był ogromny (57,4 mln ton ekwiwalentu CO2).

Grupa w niedawno opublikowanym sprawozdaniu niefinansowym przekonuje, że realizuje działania nakierowane na redukcję emisji, przy czym dynamika tego procesu uzależniona jest od harmonogramów realizacji inwestycji oraz bieżącego zapotrzebowania Polski na prąd i ciepło. Systematycznie stara się zwiększać produkcję opartą na OZE i ograniczać tę opartą na kopalinach. W tym celu PGE realizuje inwestycje zmierzające m.in. do transformacji w ciepłownictwie i energetyce konwencjonalnej. Jakie ma konkretnie plany, spółka nie odpowiedziała.

Energetyka redukuje

Więcej mówią dwa kolejne koncerny energetyczne: Enea i Tauron. Poznańska spółka informuje, że jej nadrzędnym celem jest dążenie do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej w 2050 r. Przypomina, że w grudniu 2023 r. ogłosiła „Politykę klimatyczną grupy kapitałowej Enea”.

W 2023 r. Enea obniżyła emisje gazów cieplarnianych o 21 proc. (do 18,3 mln ton). To konsekwencja znacznego spadku produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, co było możliwe dzięki wzrostowi produkcji z OZE o 17,2 proc. – Grupa Enea przeznaczyła w 2023 r. na nakłady inwestycyjne 3,8 mld zł. Obszar wytwarzania zrealizował projekty o wartości 723 mln zł – twierdzi Piotr Ludwiczak, kierownik biura informacji i współpracy z mediami Enei.

Jeszcze mocniej, bo o 26,5 proc. (do 10,1 mln ton), emisje gazów cieplarnianych zredukowała grupa Tauron. To głównie konsekwencja znaczącego spadku produkcji prądu i ciepła z jednostek opalanych węglem przy jednoczesnym wzroście znaczenia OZE. Ponadto w ub.r. koncern nie wykazywał emisji metanu z biznesu wydobycia węgla kamiennego, która w latach poprzednich była raportowana.

Koncern informuje, że w tym roku realizowane są projekty związane z rozwojem mocy wytwórczych OZE zgodnie z przyjętą strategią na lata 2022–2030. Zakłada ona wydatkowanie 48 mld zł, z czego 35 proc. mają stanowić inwestycje w ten właśnie obszar.

Skok po przejęciach

W 2023 r. na drugie miejsce listy giełdowych emitentów awansował Orlen. Jego ślad węglowy wzrósł o 26,4 proc. (do 26,1 mln ton).

To następstwo przejęć. Koncern zauważa, że jego dane po raz pierwszy uwzględniały całoroczne emisje z instalacji, kopalń i zakładów dawnej grupy Lotos i PGNiG. W 2022 r. ślad węglowy tego pierwszego podmiotu uwzględniano przez pięć miesięcy, a drugiego przez dwa miesiące.

„W 2023 r. grupa Orlen przeznaczyła na projekty w zakresie ochrony środowiska, w tym związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, łącznie ponad 4 mld zł nakładów inwestycyjnych” – informuje biuro prasowe koncernu. Jako przykład podaje przedsięwzięcia dotyczące budowy farm fotowoltaicznych Wielbark, Gryf i Opalenica oraz farmy wiatrowej Sompolno. Ponadto zakupiono farmy wiatrowe Ujazd, Dobrzyca i Dominowo. Ważną, rozpoczętą w 2023 r. inwestycją jest powstająca w Grudziądzu elektrownia gazowa. „Zastosowanie bloku gazowo-parowego o wysokiej elastyczności powoduje, że nowa jednostka będzie skutecznie współpracować z odnawialnymi źródłami energii, tym samym przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2 bez ryzyka zakłóceń w dostawach prądu dla odbiorców” – zapewnia Orlen.

W następnych latach koncern planuje jeszcze większe wydatki. Wystarczy zauważyć, że jego strategia zakłada do końca 2030 r. przeznaczenie na inwestycje 320 mld zł, z czego 120 mld na tzw. zielone projekty wspierające transformację grupy w kierunku neutralności emisyjnej.

Największym polskim emitentem gazów cieplarnianych (GHG) nadal jest grupa kapitałowa PGE. Wprawdzie w 2023 r. koncern mocno ograniczył swoje oddziaływanie na klimat, jego łączny ślad węglowy spadł o 18,5 proc., ale nadal był ogromny (57,4 mln ton ekwiwalentu CO2).

Grupa w niedawno opublikowanym sprawozdaniu niefinansowym przekonuje, że realizuje działania nakierowane na redukcję emisji, przy czym dynamika tego procesu uzależniona jest od harmonogramów realizacji inwestycji oraz bieżącego zapotrzebowania Polski na prąd i ciepło. Systematycznie stara się zwiększać produkcję opartą na OZE i ograniczać tę opartą na kopalinach. W tym celu PGE realizuje inwestycje zmierzające m.in. do transformacji w ciepłownictwie i energetyce konwencjonalnej. Jakie ma konkretnie plany, spółka nie odpowiedziała.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Orlen zapłacił miliony biznesmenowi zaangażowanemu w kampanię Andrzeja Dudy
Biznes
Co wynikło z rozmów o przyszłości Poczty Polskiej?
Biznes
Mieszkańcy Arktyki skarżą się Putinowi na rosyjski koncern. „Zagraniczni agenci"
Biznes
Kiedy dojrzałość spotyka się z młodością, powstaje zupełnie nowa jakość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Biznes
GUS: Polskie firmy mniej inwestują niż rok temu. Mają też gorsze wyniki
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?