Aleksandra Czerniecka

Monitoring w firmie: nie każdy cel uświęca środki

System wizyjny wolno wprowadzić w zakładzie pracy pod warunkiem, że mniej inwazyjne środki bezpieczeństwa okażą się niewystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, mieniu czy informacjom gospodarczym.

Błędy w świadectwie pracy mogą być kosztowne

Gdy nieprawidłowe informacje w świadectwie pracy powodują, że były pracownik nie może zdobyć pracy albo otrzymywał zaniżone świadczenia z ZUS, może on żądać odszkodowania. O ile wnioskował o sprostowanie tego dokumentu.

Odprawa emerytalna dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Kiedy odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę jest zwolniona z oskładkowania?

O zaległościach na rzecz ZUS nie da się zbyt szybko zapomnieć

Nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne przedawniają się po upływie pięciu lat licząc od dnia ich wymagalności. Bieg terminu przedawnienia może jednak ulegać zawieszeniu lub przerwaniu.

Urlop wypoczynkowy a ekwiwalent za urlop

Czy można przenieść urlop wypoczynkowy na następną umowę zamiast ekwiwalentu?