Masz refundację, gdy kupisz komputer niepełnosprawnemu

14 dni musi wystarczyć pracodawcy, by wynegocjować ze starostą zwrot wydatków na dostosowanie pomieszczenia pracy do potrzeb osoby nie w pełni sprawnej
Wynika tak z[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=165851E7E7D506C4B440D27A2E79ACC1?id=317959] rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 109, poz. 913)[/link], które weszło w życie w ubiegły czwartek, tj. 9 lipca br., i będzie obowiązywać do 30 czerwca 2014 r.Zawiera ono przepisy wykonawcze do art. 26 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AC47745BCFD784CD80B03653D9DD4557?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 z zm.)[/link]. Zastąpiło rozporządzenie z 15 września 2004 r. (DzU nr 215, poz. 2186 ze zm.).[srodtytul]Określone wydatki[/srodtytul]Starosta zwróci koszt zatrudnienia niepełnosprawnych, jeśli:- zostaną zatrudnieni na co najmniej 36 miesięcy i- są bezrobotni, poszukujący pracy lub ich...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL