Zwolnienia z kosztów sądowych. Trybunał Konstytucyjny zdecydował

Zwolnienie z kosztów sądowych powinno być tak uregulowane, aby złożenie wniosku w tej sprawie i jego rozpatrzenie nie utrudniało stronom korzystania z ich uprawnień. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Publikacja: 08.05.2024 20:07

Zwolnienia z kosztów sądowych. Trybunał Konstytucyjny zdecydował

Foto: Adobe Stock

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3942 § 11 kodeksu postępowania cywilnego jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim uniemożliwiał (do 30 czerwca 2023 r.), zaskarżenie postanowienia oddalającego wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji wydanego przez sąd II instancji. W szczególności narusza prawo do sądu (art. 45 ust. 1 konstytucji RP).

Kwestia ta wynikła w typowej sprawie cywilnej na etapie apelacji, którą dwie osoby zaskarżyły wyrok sądu okręgowego, jednocześnie składając w tym sądzie wniosek o zwolnienie ich od kosztów sądowych (od apelacji). Sąd apelacyjny oddalił ten wniosek. Skarżący wystąpili z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanowienia, ale Sąd Apelacyjny w Krakowie go odrzucił. Uznał go za niedopuszczalny, gdyż w ocenie SA na postanowienie co do zwolnienia od kosztów sądowych, wydane przez sąd drugiej instancji, zażalenie nie przysługuje. SA odrzucił również apelację skarżących z powodu jej nieopłacenia.

Odmowa zwolnienia z kosztów a inne uprawnienia

W tej sytuacji C. skierowali do TK skargę konstytucyjną wskazując, że skutkiem braku zaskarżalności postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych jest brak możliwości zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji. Wniesiona apelacja pozostaje bezskuteczna, dochodzi więc do ograniczenia prawa strony do uruchomienia drogi sądowej.

Z tego względu kwestionowany przepis jest zdaniem skarżących - niezgodny z art. 45 ust. 1 konstytucji (narusza prawo do sądu). Ich pełnomocnik radca prawny Mariusz Baran wskazywał nadto, że jeśliby apelacja była wniesiona przed 7 listopada 2019 r. to analogiczny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zawarty w apelacji zostałby rozpoznany przed sąd pierwszej instancji, od którego rozstrzygnięcia przysługiwałby zażalenie (ale zniesiono je w ramach kolejnego usprawniania procedury).

Czytaj więcej

Biegli dostaną więcej, ale to może być za mało

Ustawodawca musi zapewnić dostęp do zwolnienia

Trybunał w istotnej części skargę uwzględnił wskazując, że zwolnienie od kosztów sądowych jest koniecznym instrumentem prawnym służącym zapewnieniu dostępu do sądu osobom niezamożnym. A konstytucyjny obowiązek ustanowienia regulacji zapewniających dostęp do sądu osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego, obejmuje także postępowanie przed sądem drugiej instancji. Ustawodawca powinien zatem uregulować instytucję zwolnienia z kosztów sądowych w taki sposób, aby złożenie wniosku w sprawie i jego rozpatrzenie nie utrudniało stronom korzystania z ich uprawnień.

Sędzia sprawozdawca Andrzej Zielonacki wskazał, że sam ustawodawca zorientował się, że likwidując w 2019 r., odwołanie w tych sprawach popełnił błąd i przywrócił tę możliwość 30 czerwca 2023 r, ale orzeczenie TK ma znaczenia dla tej konkretnej sprawy i podobnych rozstrzygnięć.

Sygn. akt SK 59/21

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3942 § 11 kodeksu postępowania cywilnego jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim uniemożliwiał (do 30 czerwca 2023 r.), zaskarżenie postanowienia oddalającego wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji wydanego przez sąd II instancji. W szczególności narusza prawo do sądu (art. 45 ust. 1 konstytucji RP).

Kwestia ta wynikła w typowej sprawie cywilnej na etapie apelacji, którą dwie osoby zaskarżyły wyrok sądu okręgowego, jednocześnie składając w tym sądzie wniosek o zwolnienie ich od kosztów sądowych (od apelacji). Sąd apelacyjny oddalił ten wniosek. Skarżący wystąpili z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanowienia, ale Sąd Apelacyjny w Krakowie go odrzucił. Uznał go za niedopuszczalny, gdyż w ocenie SA na postanowienie co do zwolnienia od kosztów sądowych, wydane przez sąd drugiej instancji, zażalenie nie przysługuje. SA odrzucił również apelację skarżących z powodu jej nieopłacenia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt