Tymczasem obok Polskiego Ładu wchodzą inne ważne rozwiązania dla osób zatrudnionych w urzędach. Chodzi o nowelizację kodeksu karnego, uchwaloną przez Sejm w połowie października. Nowe przepisy czekają już teraz tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Od lipca przyszłego roku w specjalnym elektronicznym rejestrze mają być gromadzone informacje o umowach o pracę zawartych z pracownikami jednostek należących do sektora finansów publicznych. Jak wskazują eksperci, dojdzie do tego, że jawne staną się informacje o wynagrodzeniach osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach administracji.

Tylko czy przygotowani są do tego obywatele i sami urzędnicy. Uzasadnieniem wprowadzenia takich rozwiązań jest przeciwdziałanie korupcji i zwiększenie przejrzystości życia publicznego. Niestety, dopiero nasza rzeczywistość pokaże, jak dane te będą wykorzystywane.

Czytaj więcej

Zarobki miliona Polaków trafią do sieci. PiS tylnymi drzwiami wprowadza rejestr