fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Dotacja z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a podstawa opodatkowania VAT

Fotolia.com
Dotacja z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie wpływa na podstawę opodatkowania VAT. Urzędnicy nie powinni więc wyciągać ręki po podatek.

Inwestowanie w rozwój, badania i innowacyjność to jeden ze sztandarowych celów obecnego rządu. Szkoda tylko, że z jednej strony państwo hojnie wspiera tych, którzy tworzą nowoczesne rozwiązania i technologie zwiększające innowacyjność, z drugiej zaś jego urzędnicy domagają się podatku od grantów. Potwierdzeniem takiego profiskalnego podejścia do dotacji jest sprawa, która ostatnio trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Chodziło o dotacje przyznawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), czyli agencję wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, powołaną w 2007 r. do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Ochrona zabytków

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła Szkoła Główna Służby Pożarniczej, która w ramach konkursu otrzymuje z NCBiR środki finansowe w formie zaliczek na pokrycie kosztów prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Projekt to innowacyjny teleinformatyczny system wspomagania zarządzania bezpieczeństwem kompleksu obiektów zabytkowych.

Szkoła zapytała, czy dofinansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa podlegają opodatkowaniu VAT. Sama nie miała wątpliwości, że otrzymana od NCBiR dotacja nie wpływa na podstawę opodatkowania, nie ma obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia praw. W związku z tym była przekonana, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług.

Szkoła zauważyła, że do podstawy opodatkowania VAT są wliczane tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług. Jeśli dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną), nie zwiększa podstawy opodatkowania. Dotacja na realizację projektu badawczo-rozwojowego pokrywa tylko koszty ponoszone w związku z całokształtem prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

Nie przekonało to jednak fiskusa. Po analizie przepisów, orzecznictwa i opisanej sytuacji uznał, że dotacja otrzymana na sfinansowanie kosztów projektu będzie wchodziła do podstawy opodatkowania z art. 29a ustawy o VAT. Ponadto jego zdaniem, wbrew twierdzeniu szkoły, przyszłe przeniesienie praw do elementów autorskich i innych wartości niematerialnych na rzecz państwa nastąpi odpłatnie i też będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Jeśli chodzi o prawo do odliczenia, zdaniem urzędników wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego w pełnym zakresie, bo nabywane towary i usługi służą do czynności opodatkowanych, jak też zwolnionych.

Placówka nie zgadzała się z taką wykładnią przepisów o VAT. Interpretację zaskarżyła i w pierwszej instancji wygrała.

Nie ma ceny

Uchylając interpretację, warszawski WSA nie miał wątpliwości, że rację ma skarżąca, a nie fiskus. Sąd przypomniał, że dotacja może podlegać opodatkowaniu, ale tylko wtedy, gdy ma bezpośredni wpływ na cenę.

Tymczasem w spornym przypadku nie można mówić o związku z ceną, bo w ogóle sąd nie dopatrzył się świadczenia usług. To, że jest jakiś element świadczenia w postaci przeniesienia praw autorskich na państwo, nie ma znaczenia, bo ma ono charakter nieodpłatny.

Zdaniem WSA, żeby uznać, że dotacja ma wpływ na opodatkowanie, musiałaby być cena wyjściowa, która ulega obniżeniu w związku z dofinansowaniem. W konsekwencji – jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Piotr Dębkowski – to stanowisko skarżącej jest prawidłowe.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Wa 2350/18

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Tomasz Groszyk, doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego CRIDO

To kolejny wyrok, w którym WSA stanął po stronie podatnika. Sąd potwierdził, że nieodpłatne przeniesienie praw do wartości niematerialnych na rzecz Skarbu Państwa nie podlega VAT. Wobec braku usługi w rozumieniu VAT nie ma również podstaw do opodatkowania otrzymanej od NCBiR dotacji. Sądy patrzą na tego typu sprawy szerzej niż fiskus. Analizują końcowe efekty projektu, związek dotacji z oferowanym świadczeniem, a często nawet samo istnienie usługi – o występowaniu której zazwyczaj bezrefleksyjnie przesądzają wcześniej organy podatkowe – oraz wpływ na jej cenę. Niestety, pozytywne rozstrzygnięcie można zazwyczaj uzyskać dopiero na etapie sądowym. Niekorzystna praktyka organów podatkowych potrafi zniechęcić wiele podmiotów badawczych i naukowych do wzięcia udziału w projektach o znaczeniu istotnym dla gospodarki.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA