fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Egzaminator na prawo jazdy bez rękojmi za podejrzenie nierzetelności - wyrok WSA

Fotorzepa, Robert Gardziński
Podejrzenie nierzetelności powoduje utratę rękojmi należytego wykonywania obowiązków egzaminatora na prawo jazdy.

Zwłaszcza gdy jest to podejrzenie o załatwianie egzaminów za łapówkę.

Zarzut działania w zorganizowanej grupie, która załatwiała kandydatom na kierowców zdanie egzaminu, postawiła Krystianowi L. (dane zmienione) Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Zastosowała też dozór policji, poręczenie majątkowe i zawieszenie w czynnościach służbowych.

Po ośmiu miesiącach od wszczęcia postępowania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego uzyskał od Prokuratury informację, że środki zapobiegawcze wciąż obowiązują, a wobec Krystiana L. prowadzone są nadal czynności procesowe.

W tej sytuacji marszałek województwa pomorskiego skreślił Krystiana L. z ewidencji egzaminatorów, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zaakceptowało decyzję. Za jej podstawę przyjęło utratę rękojmi należytego wykonywania obowiązków, której wymaga od egzaminatorów art. 58 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami. Może je wykonywać jedynie osoba, której kwalifikacje zawodowe i postawa moralna nie budzą istotnych zastrzeżeń.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Krystian L. zarzucił, że decyzję oparto jedynie na informacji prokuratury. Rękojmia, która nie ma żadnej definicji ustawowej, nie może zostać potwierdzona bądź zanegowana zaświadczeniem wydanym przez inny organ – nawet jeżeli jest nim prokuratura. Nie zbadano wszystkich okoliczności sprawy, gdy prokuratura uchyliła zawieszenie w czynnościach służbowych.

W ocenie WSA już samo postawienie zarzutów popełnienia czynów korupcyjnych uzasadnia utratę rękojmi. Tymczasem to od doświadczenia zawodowego egzaminatora i jego rzetelności zależy, czy uprawnienia kierowcy rzeczywiście uzyska tylko osoba, która zdała egzamin. Przepisy nie uzależniają wykazania braku rękojmi od prawomocnego skazania za przestępstwo. Wystarczy uzasadnione podejrzenie jego popełnienia – stwierdził WSA, oddalając skargę.

Sygnatura akt: III SA/Gd 768/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA