Danuta Frey

Dziennikarz, absolwentka Wydzialu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,

Farma fotowoltaiczna wymagała odrolnienia

Warunki zabudowy powinny odnosić się docałej działki, a nie jedynie dla części, która ma być zabudowana.

Sąd: dyrektorka nie straci posady przez informację o likwidacji szkoły

Odwołanie dyrektor szkoły nie było szczególnie uzasadnionym przypadkiem.

Dyrektor TPN górą w sądzie w sprawie o dostęp do dokumentu

Żądanie udostępnienia informacji publicznej, którą dysponował sam skarżący, było próbą osiągnięcia innego celu niż dobro publiczne.

Sąd: adres apteki ma być pełen, podanie nazwy ulicy to za mało

Adres apteki ma być pełen. Oprócz nazwy miejscowości musi zawierać numer budynku i lokalu. Także wtedy, gdy apteka ma dopiero powstać.

Program osłonowy dla mieszkańców gminy musi spełniać kryteria

Wraz z galopującymi podwyżkami opłat za gaz czy prąd coraz wyraźniej widać potrzebę stosowania różnych form społecznego wsparcia.

Sąd: ścieżka rowerowa może być budowana na podstawie specustawy

Budowa ścieżki rowerowej może niekiedy skorzystać ze specustawy drogowej.

Sąd: prezydent miasta nie mógł powołać Forum Młodzieży

Rządzący miastem nie miał do tego ustawowych kompetencji ani podstawy prawnej – uznał sąd w dwóch sprawach.

Milczenie to nie jest załatwienie sprawy

Sąd nie zaakceptował milczenia Instytutu. Wprowadzanie w Polsce sieci telekomunikacyjnej 5G wymaga rzetelnych informacji na jej temat.

Na kogo rejestrować samochód w firmie

Prezydent miasta zarejestrował czasowo pojazd na dane osoby fizycznej, 
ze wskazaniem numeru PESEL, choć wniosek złożyła jako mikroprzedsiębiorca.

Sąd przyznał rację prezesowi ZUS ws. skrzynki podawczej

Złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych w skrzynce podawczej może utrudnić lub pozbawić możliwości wykazania tego faktu.