Danuta Frey

Dziennikarz, absolwentka Wydzialu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,

Naruszona wolność wykonywania zawodu egzaminatora na prawo jazdy

Sąd uchylił decyzję o odmowie wpisu do ewidencji egzaminatora na prawo jazdy. Za jedyny powód braku rękojmi uznano skazanie za przestępstwo, które uległo zatarciu.

Sąd: klient banku nie może żyć w strachu, że padnie ofiarą oszustw

Wśród danych, które dotarły do adresata w uszkodzonej otwartej przesyłce, był numer PESEL.

Wycofanie przez sklep produktów z obrotu to nie jest jego marnowanie

Galopujący wzrost cen żywności zwielokrotnił konieczność zapobiegania jej nieuzasadnionemu wyrzucaniu.

Konkurs na pomoc prawną: sąd zastosował przepisy prawa europejskiego

Do rozstrzygnięcia konkursu na pomoc prawną sąd zastosował przepisy prawa europejskiego.

Wojna pozwala zabrać firmie każdą maszynę

Burmistrz może zobowiązać spółkę, by oddała urządzenie budowlane w użytkowanie na potrzeby obronności.

Sąd: Statuetka też jest odznaczeniem zasłużonych dla samorządu

Odznakami mogą być emblematy, godła, herby miast, jeżeli pełnią funkcję wyróżnienia za zasługi. Taką funkcję ma również statuetka.

Opłaty za gminne nieruchomości wzrosły o 600 procent. Jest wyrok sądu

Rosnąca lawinowo wysokość cen za surowce energetyczne, a wraz z nimi należności czynszowych, stawia przed samorządami pytanie, jak w takiej sytuacji prowadzić gospodarkę komunalną.

Wuzetka nie wejdzie do spadku

Przepisy nie przewidują dziedziczenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plac zabaw czeka rozbiórka

Nie został uznany za ogród jordanowski, a teren, na którym powstał, jest przeznaczony w miejscowym planie pod ulicę i zieleń.

Odmowę legalizacji urządzenia wodnego na jeziorze trzeba uzasadnić

Nie wystarczało odmówić legalizacji urządzenia wodnego na jeziorze. Trzeba to było uzasadnić.