Danuta Frey

Dziennikarz, absolwentka Wydzialu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,

Sąd: domu nie można budować na podstawie przepisów covidowych

Budowa domu letniskowego nie mogła być prowadzona na podstawie przepisów covidowych.

Sąd: spółka odpowiada za swoich kierowców, którzy przeładowywali odpady

Kierowcy własnoręcznie przeładowywali zakaźne odpady medyczne, co w warunkach pandemii mogło wywołać daleko idące skutki.

Obywatele muszą być spytani o zdanie w sprawie osiedla

Uchwalenie statutu jednostki pomocniczej gminy muszą poprzedzać rzeczywiste konsultacje z mieszkańcami. Naruszenie procedury podejmowania uchwał uważa się za istotne naruszenie prawa.

Sąd: musi być powód, by ograniczać ruch na drodze

Znak zakazu zatrzymywania się pojazdów powinien być stosowany jedynie w niezbędnych przypadkach.

Płot nie odgrodzi ogródka lokatorskiego

W ofertach deweloperskich trawniki, przynależne do mieszkań na parterze, są zazwyczaj wydzielone z przestrzeni wspólnej. Nie oznacza to jednak, że ich właściciele mogą je dowolnie zagospodarowywać.

Wątpliwy adres mailowy nie uzasadnia bezczynności ws. informacji publicznej

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie obligują wnioskodawców do podania swoich danych.

Śmigłowce nie są na straconej pozycji, będą mogły lądować

Wyznaczenie lądowiska na terenie przeznaczonym w planach pod inne funkcje może być dopuszczalne.

WSA: Rozprawa zdalna była niemożliwa

Sprawa trafiła na posiedzenie niejawne, bo skarżący nie miał możliwości technicznych wzięcia udziału w rozprawie na odległość.

To, co nielegalne, da się zalegalizować. Werandy nie trzeba rozbierać

Nakaz rozbiórki nie jest jedynym sposobem likwidowania samowoli budowlanych.

Gmina nie zwróci wadium deweloperowi

Gmina może wystawić na przetarg nieruchomości bez planu zagospodarowania czy warunków zabudowy.