fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Księga przychodów i rozchodów: Nierzetelnej faktury VAT nie zaksięgujemy w kosztach podatkowych

www.sxc.hu
Zapisy w księdze przychodów i rozchodów muszą być udokumentowane dowodami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje.

Przedsiębiorca nie może zaliczyć do podatkowych kosztów kwot z faktur dokumentujących usługi, które nie zostały faktycznie wykonane. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2017 r. (II FSK 896/15).

Spór z fiskusem zaczął się od kontroli, której skutkiem było naliczenie przedsiębiorcy dodatkowego podatku. Skarbówka zakwestionowała bowiem siedem faktur wpisanych do księgi przychodów i rozchodów jako koszt działalności gospodarczej. Uznała, że dokumentują zdarzenia gospodarcze, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Przedsiębiorca nie przedstawił bowiem jakichkolwiek dowodów świadczących o tym, że usługi udokumentowane tymi fakturami (chodziło o przygotowanie ciepłomierzy i wodomierzy do legalizacji) zostały wykonane przez ich wystawcę.

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję skarbówki. Nic mu to jednak nie dało. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że nie ma dowodów potwierdzających prawdziwość jego twierdzeń. Jego firma nie zawarła żadnej umowy z kontrahentem na wykonanie usług, nie posiadała też zleceń, z których wynikałby zakres i liczba urządzeń, które mają być naprawiane. Nie ma dowodów potwierdzających wydanie kontrahentowi ciepłomierzy i wodomierzy oraz potwierdzających przyjęcie tych urządzeń już po naprawie. Nie posiada potwierdzeń zapłaty, tj. dowodów KP (choć przedsiębiorca zeznał, że były wystawiane).

Brak jakiejkolwiek dokumentacji świadczącej o współpracy oznacza, że w rzeczywistości jej nie było – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wpisane do księgi przychodów i rozchodów wydatki nie mogą więc być kosztem uzyskania przychodów.

Do podobnych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny. Podkreślił, że dochód z działalności gospodarczej ustala się na podstawie danych z księgi przychodów i rozchodów. Musi ona być prawidłowo prowadzona. Przedsiębiorca powinien więc przestrzegać określonych w przepisach zasad dotyczących dokumentowania poszczególnych transakcji. Szczegóły znajdziemy w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedsiębiorca nierzetelnie prowadził księgę, ponieważ za podstawę wpisów przyjął faktury, które nie przedstawiały rzeczywistych transakcji gospodarczych. O nierzetelności księgi można mówić wówczas, gdy przedsiębiorca ewidencjonuje zakupy usług na podstawie dowodów wystawionych przez podmiot, który w rzeczywistości ich nie wykonał. Dokonując wpisów na podstawie takich dokumentów, przedsiębiorca uniemożliwia prawidłowe określenie dochodu z działalności gospodarczej.

Sąd przyznał, że faktury zostały prawidłowo sporządzone pod względem formalnym. Nie są jednak rzetelnymi dowodami księgowymi, odzwierciedlającymi rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Nie mogą więc stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym. A wydatki nie są kosztem uzyskania przychodów.

—Przemysław Wojtasik

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA