Tag: Faktury

Powiązane

VAT

Nowy rodzaj faktur od stycznia 2022 roku

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane według określonego wzorca przy pomocy platformy MF – Krajowego Systemu e-Faktur. Są wprowadzane w celu uszczelnienia systemu podatkowego, uproszczenia rozliczeń i zapewnienia im bezpieczeństwa obrotu.

Przyczyny korekty trzeba udokumentować

Likwidacja obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę zwiększyła biurokrację.

E-faktura – co powinien wiedzieć podatnik

Faktura elektroniczna przestaje być jedynie planem. Wszystko wskazuje na to, że od 2023 r. będzie to jedyny i obligatoryjny sposób wystawiania faktur.

Sejm uchwalił przepisy wprowadzające Krajowy System e-Faktur

Od 2022 r. podatnicy będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane przez platformę Ministerstwa Finansów. Otrzymają zwrot VAT w 40 dni, jeśli spełnią odpowiednie warunki.

Czy faktura dla klientów indywidualnych musi zawierać NIP?

Faktura powinna zawierać m.in. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług, a nie numer identyfikacji podatkowej.

Jak rozliczyć VAT z faktur za porady podatkowe

Gmina korzystająca z usług doradczych powinna przyporządkować je do wykonywanych przez siebie czynności. Jeśli się nie da, stosuje proporcjonalne rozliczenie.

Pozycjonowanie stron i mailing muszą być realne

W transakcjach dotyczących usług niematerialnych podatnik powinien zachować szczególną przezorność przy dokumentowaniu ich wykonania, by później możliwe było wykazanie ich zaistnienia.

Podzielona płatność możliwa przy fakturze w euro

Jeżeli nabywca ureguluje należność z wykorzystaniem komunikatu przelewu i podatek trafia na rachunek VAT zbywcy, to można zaliczyć wydatek do kosztów. Kwota netto może być wtedy przelana na konto kontrahenta w walucie obcej.

Milczące potwierdzenie dopuszczalne również przy samofakturowaniu

Nabywca może korzystać z tzw. procedury self-billing z zastosowaniem milczącego akceptu jako formy zatwierdzania faktur.

Faktura od podmiotu wykreślonego z rejestru nie jest pusta

Warunkiem odliczenia VAT jest spełnienie przesłanek materialnych, natomiast kwestia rejestracji dla celów tego podatku jest elementem formalnym, który nie może wpływać na ograniczanie tego prawa.