Tag:

Faktury

Powiązane

VAT

Błędne dane nabywcy – nota korygująca czy faktura in minus „do zera”

- Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Dokonywane przez nas zakupy towarów oraz usług krajowych dokumentowane są przez sprzedawców fakturami. Otrzymujemy bardzo dużo faktur zawierających błędy w naszej nazwie lub w naszym NIP (podany jest często NIP innego podmiotu). Mimo próśb bardzo często nie otrzymujemy faktur korygujących od sprzedawców. Zdarza się też, że sprzedawca zamiast skorygować błędne nasze dane (np. dotyczące NIP) wystawia tzw. korektę do zera i całkiem nową fakturę (a przecież nie było nowej transakcji). Mamy wątpliwości czy: - notą korygującą można zmienić NIP kupującego (nabywcy), - w przypadku błędnych danych nabywcy sprzedawca może wystawić fakturę korygującą do zera (i nową fakturę) zamiast jedynie zamienić błędne dane kupującego na prawidłowe, - nabywca może nie zgodzić się na korektę samych danych nabywcy i żądać korekty do zera oraz nowej prawidłowej faktury, - KSeF zmieni w jakiś sposób to zagadnienie? – pyta czytelnik.

Jak przygotować się na wejście w życie KSeF

KSeF budzi nadal wiele wątpliwości zarówno w sferze czysto technicznej, zakresu obligatoryjności jego stosowania, jak i obsługi w aspekcie praktycznym.

Julita Karaś-Gasprska: Na KSeF jeszcze długo poczekamy

Obowiązkowy system e-faktur (KSeF) ma zacząć obowiązywać od 1 lutego 2026 r., a więc prawie dwa lata później niż pierwotnie planowano.

Jak dokumentować podział zysków z prawa do wspólnego prawa ochronnego

Kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podziału korzyści i zysków związanych z posiadaniem prawa do wspólnego wynalazku od wielu lat są przedmiotem kontrowersji. Przedsiębiorcy stoją bowiem przed dylematem, czy podział takiego zysku należy dokumentować fakturą czy notą obciążeniową?

Kiedy KSeF wejdzie w życie? Sejm przyjął ustawę z nowym terminem

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o VAT, która odsuwa w czasie wprowadzenie obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Jak dokumentować kompleksową usługę najmu

Przepisy ustawy o VAT nie wykluczają możliwości wykazania przez spółkę w fakturze w osobnych pozycjach kilku różnych świadczeń, składających się na kompleksową usługę najmu.

Radny stracił mandat z powodu złamania zakazu

Działalność gospodarczą radnego polegającą na sprzedaży materiałów budowlanych bez zachowania pisemnej formy umowy, należy uznać za prowadzoną z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy? Ministerstwo Finansów ogłosiło datę

Nowa data uruchomienia obowiązkowego KSeF zakłada etapowe wdrażanie obligatoryjnej e-Faktury. System będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

NSA: rozbijanie płatności na kilka faktur nie zwalnia z limitu 15 tys. zł

Limitu płatności bezgotówkowych, od którego zależy prawo do kosztów nie można obchodzić przez rozbijanie płatności na kilka faktur - wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stałe miejsce prowadzenia działalności – co z obowiązkami KSeF?

Faktury dokumentujące transakcje podlegające polskiemu obowiązkowi fakturowemu realizowane przez podmioty zagraniczne posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności do celów VAT powinny być wystawiane formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).