Tag: Faktury

Powiązane

VAT

TSUE: umowa może być fakturą VAT

Sprzedawca powinien zapłacić podatek, nawet jeśli transakcja nie została prawidłowo udokumentowana. A nabywca ma prawo go odliczyć.

Kontrakty budowlane – ujęcie księgowe kosztów usług podwykonawców

Realizacja projektów budowlanych wiąże się z koniecznością zaangażowania różnorodnych zasobów oraz posiadania doświadczenia i umiejętności, aby prace wykonane zostały w sposób prawidłowy, przy zachowaniu standardów technicznych i wysokiej jakości.

Korekta z podzieloną płatnością czy bez

Nabywca może uregulować jednym komunikatem przelewu fakturę korygującą i pierwotną z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Powinien przy tym pamiętać o obowiązku zapłaty w split payment.

Osoba na B2B sama rozlicza nieodpłatne świadczenia

Spółka przyznająca benefity współpracownikom prowadzącym działalność gospodarczą nie pełni obowiązków płatnika. Kontraktor samodzielnie zapłaci podatek.

Otrzymanie faktury z oznaczeniem „Intracommunity Triangulation”

W obrocie towarowym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym towar jest transportowany lub wysyłany bezpośrednio do ostatniego nabywcy, z pominięciem dostawców-pośredników.

Przedsiębiorcy nie są gotowi na KSeF

Prawdopodobnie od 2024 roku każda firma działająca w Polsce, zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i zatrudniająca tysiące osób organizacja, będzie używała Krajowego Systemu e-Faktur. Niestety nadal prawie połowa przedsiębiorców nie słyszała o zmianach wdrażanych przez Ministerstwo Finansów.

Odliczenie VAT możliwe tylko po akceptacji faktury

Faktura wystawiona przez nabywcę w ramach samofakturowania, która nie została zatwierdzona przez dostawcę, nie wywołuje żadnych skutków podatkowych.

Zagraniczne zakupy przez internet pełne pułapek podatkowych

Błędne rozpoznanie transakcji przez sprzedawcę i rozliczenie jej przez system VAT-OSS oznacza, że nabywca ma obowiązek rozliczenia czynności jako importu usługi bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego od wartości brutto.

Auta elektryczne na razie bez preferencji w VAT

W przypadku stosowania współczynnika VAT, podatnik musi najpierw ograniczyć odliczenie z faktur za najem osobowych samochodów elektrycznych do 50 proc., a następnie uzyskaną w ten sposób kwotę pomnożyć przez ten współczynnik.

Korekty cen transferowych nadal z wątpliwościami

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana warunków związanych z dostosowaniem cen stosowanych między podmiotami powiązanymi do zasad rynkowych. Nie wyjaśniła ona jednak wszystkich niejasności.