Tag: Faktury

Powiązane

VAT

Wspólnik rozliczy fakturę za własne usługi

Wydatki na pośrednictwo i promocję są podatkowym kosztem w spółce jawnej. Również wtedy, gdy wykonawcą jest udziałowiec.

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej opłatę logistyczną

Opłata logistyczna naliczana w wyniku niezrealizowania określonego wolumenu zakupów wykazuje związek z czynnościami opodatkowanymi, w związku z czym od faktury wystawionej przez kontrahenta można odliczyć podatek od towarów i usług.

Jak naprawić błędy na fakturze wystawionej w ramach KSeF

Od początku 2022 r. podatnicy mają możliwość korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, w ramach którego mogą operować na fakturach ustrukturyzowanych. W ramach nowego systemu elektronicznego z uwagi na jego aspekty techniczne oraz prawne, zasady naprawiania błędów i korygowania faktur uległy zmianie.

Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi

Zaciągnięcie od dotychczasowego wierzyciela pożyczki w celu zapłaty należności z faktury powoduje uregulowanie zobowiązania i likwidację u dłużnika obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Zryczałtowany zwrot VAT jest podatkiem naliczonym

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w zapłacił za swój zakup.

Nabywca wystawia fakturę VAT RR

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów.

E-faktury będą za rok obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców

Aż niemal 30 petabajtów danych – tyle w ciągu dekady zbierze Krajowy System e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie, które od początku br. funkcjonuje nad Wisłą, ma obsługiwać do nawet ponad 2 mld faktur miesięcznie.

Cesja praw do lokalu a korekta faktury

Nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej jeśli w wyniku cesji praw do lokalu nie wygasa zawarta umowa.

Ponowna zapłata w podzielonej płatności a koszty uzyskania przychodów

Błąd w postaci pominięcia obowiązkowego MPP można usunąć, o ile kontrahent zwróci otrzymaną zapłatę a podatnik dokona zapłaty ponownie w tym mechanizmie.

Firma będzie mogła odzyskać cały podatek

Gdy zmianie uległo przeznaczenie towarów i usług związanych z inwestycją we własnym środku trwałym, w stosunku do których pierwotnie dokonała ona odliczenia częściowego, podatnik ma prawo do korekty.