Tag: Faktury

Powiązane

VAT

Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi

Zaciągnięcie od dotychczasowego wierzyciela pożyczki w celu zapłaty należności z faktury powoduje uregulowanie zobowiązania i likwidację u dłużnika obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Nabywca wystawia fakturę VAT RR

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów.

Zryczałtowany zwrot VAT jest podatkiem naliczonym

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w zapłacił za swój zakup.

E-faktury będą za rok obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców

Aż niemal 30 petabajtów danych – tyle w ciągu dekady zbierze Krajowy System e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie, które od początku br. funkcjonuje nad Wisłą, ma obsługiwać do nawet ponad 2 mld faktur miesięcznie.

Cesja praw do lokalu a korekta faktury

Nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej jeśli w wyniku cesji praw do lokalu nie wygasa zawarta umowa.

Ponowna zapłata w podzielonej płatności a koszty uzyskania przychodów

Błąd w postaci pominięcia obowiązkowego MPP można usunąć, o ile kontrahent zwróci otrzymaną zapłatę a podatnik dokona zapłaty ponownie w tym mechanizmie.

Firma będzie mogła odzyskać cały podatek

Gdy zmianie uległo przeznaczenie towarów i usług związanych z inwestycją we własnym środku trwałym, w stosunku do których pierwotnie dokonała ona odliczenia częściowego, podatnik ma prawo do korekty.

Hydra lernejska, czyli o rozliczaniu WNT

Przepisy nadal nakazują pomniejszenie VAT naliczonego, jeżeli zostało wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie, ale w ciągu trzech miesięcy podatnik nie otrzymał faktury od unijnego dostawcy.

Refaktura mediów z obniżoną stawką

W okresie od stycznia do końca lipca br. obowiązują niższe stawki VAT na niektóre towary. Z preferencji mogą również korzystać wynajmujący, którzy przenoszą na najemców koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego.

Wspólne przedsięwzięcie może być bez VAT

Rozliczenia pieniężne między uczestnikami inwestycji nie są opodatkowane. Ale usługi już tak.