fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Podatki będą niższe dzięki nowym ulgom

123RF
Świadczenia z zakładowego funduszu będą zwolnione z daniny do kwoty 1000 zł zamiast 380 zł. Więcej osób skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej.

1 stycznia wchodzą w życie liczne zmiany w ustawie o PIT, które zwiększają wysokość ulg podatkowych oraz wprowadzają nowe zwolnienia.

– Skorzystają osoby otrzymujące różnego rodzaju świadczenia od pracodawców. Limity ulg pozostawały na tym samym poziomie od wielu lat. Obecnie zostaną one urealnione – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski.

Wyższe limity zwolnień

Jedna z ważniejszych zmian zakłada podniesienie do 1000 zł limitu zwolnień dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie pracownik nie płaci podatku od wartości świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych z ZFŚS do 380 zł w roku podatkowym.

– To zwolnienie wykorzystywane przy sporządzaniu paczek świątecznych dla pracowników – mówi Sadowski. Dodaje, że nadal nie będzie ono obejmować m.in. bonów towarowych.

Zmieniają się też zasady rozliczeń zapomóg otrzymanych od pracodawcy w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Obecnie wolne od PIT są wypłaty z tego tytułu do 2280 zł w roku. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli zapomoga zostanie wypłacona np. z ZFŚS czy funduszy związków zawodowych, będzie całkowicie wolna od podatku, bez limitu. Natomiast wypłacona z innych źródeł będzie zwolniona z PIT do 6000 zł rocznie. Pozostawienie tego progu ma zapobiegać nadużyciom, jak wypłacie części wynagrodzenia w formie zapomogi.

Z kolei inne zapomogi od związków zawodowych będą zwolnione z PIT do 1000 zł. Obecnie jest to 638 zł.

Zwiększa się też wartość zwolnienia dla wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasę, radio i telewizję) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Co istotne dla firm, dotyczy to również nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług. Obecnie są one zwolnione z PIT, jeśli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł. Od 2018 r. limit tego zwolnienia wzrośnie do 2000 zł.

Na zmianach skorzystają też rodzice małych dzieci. Dotychczas ustawa o PIT przewidywała zróżnicowane limity zwolnień dla dopłat od pracodawców. Chodzi o dofinansowanie opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym oraz przez opiekuna dziennego (400 zł miesięcznie) oraz dofinansowanie do przedszkola (200 zł miesięcznie). Teraz będzie obowiązywać jeden limit zwolnienia w wysokości 1000 zł miesięcznie

Ulga na dojazd do pracy

– Nowelizacja wprowadza też zmiany w uldze rehabilitacyjnej, dzięki czemu skorzysta z niej więcej osób. Efektem będzie także wyeliminowanie części sporów – mówi Sadowski. Co istotne, mimo iż nowelizacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r., to zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej stosuje się od 1 stycznia 2017 r., czyli w rozliczeniu za 2017 r.

Wszyscy niepełnosprawni, bez względu na grupę inwalidzką, odliczą wydatki związane z używaniem samochodu osobowego stanowiącego ich własność lub współwłasność. Dotyczy to też podatników mających na utrzymaniu niepełnosprawną osobę. Dotychczas ulga była ograniczona do osób zaliczanych do I lub II grupy inwalidztwa, które dojeżdżają na zabiegi rehabilitacyjne. Teraz obejmie ona także wydatki na codzienne używanie auta, związane z dojazdem do lekarza, pracy czy na zakupy. Limit odliczenia pozostaje bez zmian i nadal będzie wynosił 2280 zł rocznie. Podniesiony zostanie też poziom dochodów osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika z 9120 zł do 10 080 zł rocznie. Jeżeli niepełnosprawny uzyska dochody poniżej tej kwoty, jego opiekun, np. rodzic czy małżonek, odliczy wydatki poniesione na jego rehabilitację.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA