fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zamówienia publiczne: przesłanki uniemożliwiania udziału w przetargu

123RF
Przesłanki uniemożliwiania udziału w przetargu w prawie unijnym są dalekie od jednoznaczności. Podobnie jest z krajowymi przepisami, a orzecznictwa jest niewiele.

W większości państw dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych została wdrożona dosłownie, tj. kraje członkowskie nie skorzystały z okazji do jej uszczegółowienia.

Tej ważnej dla zamówień publicznych kwestii, jak pogodzić postulat zaangażowania do przetargu jak największej liczby wykonawców z odsianiem tych, którzy nie spełniają standardów, poświęcono raport Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Wyniki zaprezentowano w poniedziałek na konferencji „Przesłanki wykluczenia – praktyka stosowania w krajach UE, EFTA i USA", zorganizowanej z udziałem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W większości państw przesłankom wykluczenia nadano charakter fakultatywny, m.in. wskutek niejednoznacznych regulacji krajowych, na dodatek orzecznictwo dotyczące tej tematyki jest znikome, a praktyka różna.

Na dowiedzenie się np., że przedsiębiorca niemiecki nie reguluje podatków w Niemczech, a tym bardziej w jakim zakresie, potrzeba dużej papierowej dyplomacji i kilku miesięcy – mówił prof. Roberto Caranta z Uniwersytetu w Turynie.

Ale wykluczenie z przetargów nie jest wieczne. Zarówno unijne, jak i krajowe regulacje dają przedsiębiorcom drugą szansę, z ang. self clining. W większości krajów nie jest jasne, czy z procedury samooczyszczenia wykonawcy powinni korzystać już we wniosku (ofercie), czy dopiero na wyraźne wezwanie zamawiającego. Jest natomiast w UE zgoda, że prowadzenie sporu sądowego o przedwczesne rozwiązanie umowy przez zamawiającego nie jest samo w sobie podstawą wykluczenia.

Badania (ankietowe) przeprowadzono wśród prawników z 32 krajów, w tym wszystkich z UE – wyjaśniali prof. Piotr Bogdanowicz i mec. Jan Roliński, autorzy raportu.

– Oczyszczanie zamówień publicznych z nierzetelnych wykonawców jest tak ważne, gdyż gwarantuje uczciwe przetargi i solidne wykonanie zamówienia – podsumowuje mec. Aldona Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA