Tag:

Zamówienia Publiczne

Powiązane

Przetargi

Zdalne rozprawy przed KIO mogą skutkować większą liczbą odwołań

Elektronizacja postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą to krok w dobrym kierunku – oceniają eksperci. Widzą jednak mankamenty projektu ustawy przygotowanego przez resort rozwoju.

Ile za nieruchomość? Decyduje wojt, czy operat szacunkowy

RIO w trakcie kontroli zarzuciło wadliwe zbycie nieruchomości – określono cenę zbycia nieruchomości (bezprzetargowo), bo ustalono ją rzekomo w sposób zaniżony o 20 proc. na 500 tys. zł, zamiast 600 tys. zł, bo taka wartość wynika z operatu szacunkowego. Wg wójta to on gospodaruje mieniem i decyduje o wartości sprzedaży a nie operat szacunkowy. Poza tym swoboda, to sprzedaż bezprzetargowa, więc (nieruchomość przyległa) jest swoboda w określeniu warunków zbycia. Czy popełniono błąd – pyta radny.

Nieprawdziwe oświadczenie podmiotu trzeciego – uprawnienia wykonawcy i zamawiającego

W orzecznictwie nie ma zgody co do tego, czy oferent ma prawo do wymiany podmiotu udostępniającego zasoby, który podał nieprawdziwe informacje, na inny podmiot.

Kiedy można zrezygnować z przetargu

Rada miejska może odstąpić od trybu przetargowego jedynie w odniesieniu do umów, względem których ten tryb powinien zostać zastosowany.

Przestępstwa przetargowe. Jak zniwelować zagrożenia?

Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi zarówno za udaremnianie lub utrudnianie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i przetargu prywatnego.

Zaliczka w zamówieniach publicznych — fakt czy iluzja?

Ustawodawca od wielu lat umożliwia zamawiającym kształtowanie płatności wynagrodzenia w umowach dot. realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem zaliczek czy płatności częściowych.

Dla kogo polski rynek zamówień publicznych

Wraz z nadchodzącymi w Polsce strategicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi wraca jak bumerang temat dostępności naszego rynku zamówień dla wykonawców zagranicznych.

Za nieruchomość trzeba płacić od razu

Czy burmistrz może zgodzić się w umowie sprzedaży nieruchomości zbywanej przetargowo na zapłatę części ceny (na wniosek nabywcy) do 14 dni, licząc od podpisania umowy notarialnej? Chodzi o ok. 30 proc. ceny którą nabywca finansuje z oczekiwanej pożyczki bankowej.

Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta

• Odliczenie składki zdrowotnej - ważna interpretacja skarbówki • Nie każdy przedsiębiorca skorzysta z wakacji od ZUS • Wynajęty pokój w kosztach firmy? Stanowisko fiskusa • Czy liniowiec może skorzystać z ulgi na darowizny kościelne? • Te samochody osobowe mają być zwolnione z akcyzy • Będą nowe obowiązki dla pracodawców. Chodzi o płodność podwładnych • Czterodniowy tydzień pracy jako benefit dla pracowników • Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych • Ważne terminy na ten tydzień

Korekty finansowe w projektach realizowanych w latach 2014-2021

Uznanie przez właściwą instytucję, że podczas wydatkowania środków doszło do naruszeń, może skutkować nałożeniem korekt finansowych na beneficjenta.