Tag:

Przetargi

Zamówienia publiczne: TSUE po stronie wykluczonych

Oferent bezprawnie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia może żądać odszkodowania z tytułu utraty szansy - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Katarzyna Kuźma: Zdalne rozprawy przed KIO? Tak, ale nie takim kosztem

Skrócenie terminów i wprowadzenie prekluzji dowodowej jest nadmierną ingerencją, która może pozbawić wykonawców ich praw – mówi Katarzyna Kuźma, wiceprezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Drugie podejście Gdyni do agroportu. Chętna KGS. Mamy też odpowiedź Viterry

Kolejny przetarg na terminal zbożowy w Gdyni ma zostać ogłoszony w maju i rozstrzygnięty do końca roku, dowiedziała się „Rzeczpospolitej”. Redakcja poznała także stanowisko Viterry, członka konsorcjum anulowanego przetargu.

Ile za nieruchomość? Decyduje wojt, czy operat szacunkowy

RIO w trakcie kontroli zarzuciło wadliwe zbycie nieruchomości – określono cenę zbycia nieruchomości (bezprzetargowo), bo ustalono ją rzekomo w sposób zaniżony o 20 proc. na 500 tys. zł, zamiast 600 tys. zł, bo taka wartość wynika z operatu szacunkowego. Wg wójta to on gospodaruje mieniem i decyduje o wartości sprzedaży a nie operat szacunkowy. Poza tym swoboda, to sprzedaż bezprzetargowa, więc (nieruchomość przyległa) jest swoboda w określeniu warunków zbycia. Czy popełniono błąd – pyta radny.

Kiedy można zrezygnować z przetargu

Rada miejska może odstąpić od trybu przetargowego jedynie w odniesieniu do umów, względem których ten tryb powinien zostać zastosowany.

Przestępstwa przetargowe. Jak zniwelować zagrożenia?

Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi zarówno za udaremnianie lub utrudnianie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i przetargu prywatnego.

Za nieruchomość trzeba płacić od razu

Czy burmistrz może zgodzić się w umowie sprzedaży nieruchomości zbywanej przetargowo na zapłatę części ceny (na wniosek nabywcy) do 14 dni, licząc od podpisania umowy notarialnej? Chodzi o ok. 30 proc. ceny którą nabywca finansuje z oczekiwanej pożyczki bankowej.

Przetargi będą przebiegać sprawniej dzięki certyfikatom

Szereg dokumentów zastąpi certyfikat wykonawcy zamówień publicznych. Będzie potwierdzał spełnienie przez oferenta określonych wymogów.

Postępowania przetargowe zostaną skrócone i uproszczone

Kompetencje firm starających się o wykonanie zamówienia publicznego mają być weryfikowane na podstawie odpowiednich certyfikatów.

Kiedy można odstąpić od przetargu

Bezprzetargowa dzierżawa lub najem nie jest materią, która może być uregulowana aktem prawa miejscowego i jeśli do tego dochodzi, jest to niedopuszczalna modyfikacja przepisów ustawy.