fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla firm na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Adobe Stock
Pieniądze, które trafią do firm, mają przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności poprzez intensywniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po środki na zakup narzędzi ICT w postaci nowych środków trwałych (komputerów, serwerów) oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje) oraz usług doradczych świadczonych przez ekspertów zewnętrznych, a także szkoleń niezbędnych do skutecznego wykorzystania wprowadzonego sprzętu. Takie wsparcie dla mikro, małych i średnich firm przewidziano w działaniu 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej" programu regionalnego województwa śląskiego.

Zgodnie z zawartym w nim opisie, współfinansowane z jego środków mogą być inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przekładając to na praktyczne rozwiązania chodzi o to, aby w wyniku realizacji projektu przedsiębiorca mógł prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Wspierane będą te inwestycje, w wyniku których przedsiębiorcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.

Pod tymi pojęciami rozumie się:

- B2B – Business to Business – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,

- B2C – Business to Consumer – model, w którym relacje przedsiębiorstwo – konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług oraz sprzedaż on-line produktów lub usług,

- B2E – Business to Employee – model zakładający wykorzystanie TIK w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem,

- C2C – Consumer to Consumer – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Jednocześnie wszystkie zgłaszane projekty muszą mieścić się w definicji tzw. inwestycji początkowej. Oznacza to obowiązek przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia, które pozwoli na utworzenie nowej firmy albo wprowadzenie nowych produktów (usług) do dotychczasowej oferty istniejącego przedsiębiorstwa (dywersyfikacja działalności), bądź też pozwoli na wprowadzenie zasadniczych zmian w procesach wytwórczych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że wprowadzenie i zastosowanie nowych rozwiązań z zakresu technologii komputerowych i informacyjnych musi mieć swoje głębsze uzasadnienie i być tylko drogą do uzyskania powyższych rezultatów.

Na etapie ubiegania się o dotację należy pamiętać, że minimalna wartość dofinansowania, o jaką wolno się ubiegać, to 50 tys. zł, zaś maksymalna nie może przekraczać pół mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 18 września. Ze względu na regionalny charakter dofinansowania oferta skierowana jest przede wszystkim do śląskich firm. Formalnie jednak o dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy mający siedziby w innych województwach. Należy tylko pamiętać, że cały projekt inwestycyjny musi zostać zrealizowany na terenie Śląska.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA