Tag: Dotacje/Fundusze Unijne

Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej w Polsce

Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu zgłoszonej przez Polskę mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

AIP IndustryLab - ostatnia szansa na 250 tys. zł na innowacyjny startup

Tylko do 2 listopada br. startupy mogą zgłaszać się do V rundy AIP IndustryLab. Półroczny program akceleracji umożliwia dostęp do dotacji w wysokości do 200 tys. zł, a także do doradztwa biznesowego i technologicznego wartego 50 tys. zł.

Wsparcie dla osób mających trudny start w życiu

Na odejście od instytucjonalnej opieki nad dziećmi, wzmocnienie rodzin zastępczych, pomoc w usamodzielnianiu się osobom, które wychowywały się bez rodziców przeznaczono ponad 10,5 mln zł.

Są pieniądze na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy zamierza przeznaczyć te pieniądze na dofinansowanie projektów służących integracji i wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Kryteria oceny wniosków w programie Horyzont Europa

Program ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa przewiduje łącznie ponad 95 miliardów euro na badania i innowacje. Możliwości finansowania są dostępne nie tylko dla jednostek badawczych, ale również dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem tych o statusie MŚP.

Holandia apeluje o zablokowanie polskiego KPO

Mark Rutte w przyszłym tygodniu na szczycie UE wezwie do wstrzymania akceptacji dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Szkoły i placówki doradczo-edukacyjne mogą liczyć na dotacje

Projekty mają podnieść jakość kształcenia zawodowego poprzez odpowiedni dobór praktyk i staży jak i doposażenie sal ćwiczeniowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Gdzie i ile, czyli parę faktów o funduszach europejskich

Od muzeum w Łodzi, przez tunel pod Świną, po salę koncertową w Zambrowie. Przybywa ukończonych inwestycji, które uzyskały dofinansowanie w mijającym okresie budżetowym 2014–2020.

Przeszło 270 mln złotych dotacji na drogi Polski wschodniej

Od 25 października do 17 listopada zostanie przeprowadzony nabór wniosków. Zgłaszać można projekty infrastrukturalne o istotnym znaczeniu transportowym. Będą one podlegać rozliczeniu w kończącym się okresie budżetowym.

Działania w ważnych sprawach w lokalnej skali

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – pod takim hasłem Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie.