Tag: Dotacje/Fundusze Unijne

Kontrola projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Każde naruszenie przepisów może prowadzić do stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektu i nałożenia na beneficjenta korekty finansowej. Może on jednak kwestionować ustalenia instytucji zarządzającej przedstawiając wyjaśnienia oraz uzupełniając dokumenty.

Zbliża się czas rozliczeń funduszy unijnych. Jak się przygotować?

Wkraczamy w ostatni rok budżetowy, w którym będzie można wydatkować środki z perspektywy finansowej 2014-2020. Jakie obowiązki należy wypełnić, aby prawidłowo zakończyć projekt? Czy istnieją wyjątki od obowiązku zakończenia projektu przed datą zamknięcia programów operacyjnych?

Ani centa dla polskich start-upów. UE rozdzieliła pieniądze na innowacje

Nie udało się zasypać przepaści dzielącej rodzimy rynek od zachodnich ekosystemów innowacji, a szanse na rychłe zmiany są niewielkie. W 2023 r. młode biznesy nad Wisłą powalczą o przetrwanie.

60 mln zł na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitali

Projekty mają poprawić jakość usług, dać lekarzom nowe narzędzia, przyspieszyć proces leczenia. Wnioski o dofinansowanie wolno składać do 20 stycznia 2023r.

Samorządy odtworzą siedliska roślin i zwierząt

Wykorzystując środki działania 5.3 programu regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego, będzie można realizować projekty mające na celu ochronę różnorodności biologicznej.

PARP źle czyta przepisy o wsparciu unijnym

Wyczerpanie środków unijnych na dofinansowanie projektów nie może opierać się na roboczych, tj. uwidocznionych w arkuszu kalkulacyjnym, ustaleniach instytucji zarządzającej. Liczą się dopiero podpisane umowy i wydane decyzje.

Krajowy Plan Odbudowy. Ruszyły pierwsze nabory wniosków

Niebawem rozpoczną się kolejne konkursy z KPO. O wsparcie finansowe będzie mogło ubiegać się szerokie grono przedsiębiorców.

Dotacja dla utrzymania komunikacji bez konsekwencji

Refundacja otrzymywana od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, która nie jest związana z ceną sprzedawanych biletów, nie może być zaliczana do podstawy opodatkowania.

Będą pieniądze na przygotowanie audytów energetycznych

Władze województwa podlaskiego przyjmują zgłoszenia projektów, których celem będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Pierwszym krokiem do tego mają być audyty.

Pieniądze na rozwój cyfrowej administracji na Podlasiu

Dotacja 10 milionów złotych zasili tylko takie projekty, które będą odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby adresatów – osób, firm lub instytucji, będą kompatybilne z e-usługami już dostępnymi i bezpieczne.