Tag:

Dotacje/Fundusze Unijne

Rozstrzyga się los kolei regionalnych

Dofinansowanie z KPO pozwoli przewoźnikom regionalnym zmodernizować tabor i stawić czoła konkurencji na otwartym rynku. Rząd stara się zwiększyć dostępne fundusze.

Michał Gwizda, Crido: Miliardy z UE wydawane na chybcika

Nabory projektów dla biznesu finansowanych przez UE są organizowane w pośpiechu i w procesie ciągłych modyfikacji. A w grę wchodzą olbrzymie pieniądze – mówi Michał Gwizda, partner zarządzający w firmie konsultingowej Crido.

Lubuskie wraz z Brandenburgią utworzą innowacyjne pogranicze

Do 30 czerwca przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie projektów przewidujących transfer wiedzy i technologii. Za każdą zgłaszaną inicjatywą musi stać partner z Polski i Niemiec.

Uwaga na zmiany organizacyjne i własnościowe w okresie trwałości projektu

Zachowanie trwałości projektu dotyczy wielu inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Po uzyskaniu dofinansowania przedsiębiorcy decydują się często na restrukturyzację działalności lub optymalizację podatkową. Czego należy unikać oraz jak się przygotować, aby nie narazić się na zwrot dofinansowania?

Zielona Góra z dotacją na rozwój edukacji i szkolnictwa

Miasto może sięgnąć po nieco ponad dwa mln zł w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. Ma na to czas do 28 kwietnia.

Polsko-czeskie pogranicze stawia na rozwój turystyki

Rozwój pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, produkty oferowane pod wspólną marką, wymiana doświadczeń pracowników sektora turystycznego – takie działania dofinansuje Unia.

Od diagnozy po weryfikację uzyskanej wiedzy, czyli pieniądze na edukację

Projekty szkoleniowe mają być skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia i uzupełnienia umiejętności lub kompetencji.

Pomoc publiczna na kulturę

Już działają przepisy pozwalające na dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć na upowszechnianie umiejętności cyfrowych w samorządowych ośrodkach kultury.

Rzecznik funduszy europejskich – systemowe wsparcie beneficjenta

Realizując projekty dofinansowane ze środków unijnych beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania nie tylko przepisów prawa unijnego oraz krajowego, ale także licznych procedur obowiązujących przy wykorzystaniu tych środków. Czy mają oni jakikolwiek wpływ na brzmienie tych procedur? Okazuje się, że tak, choć niebezpośrednio.

Kto podpisuje wnioski o dotacje

Czy komisja konkursowa gminy może przyjąć wnioski o dotacje na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego zawierające tylko podpis prezesa zarządu stowarzyszeń, gdy w statutach czy w KRS mają reprezentację łączną z drugim członkiem zarządu? Ustawa wolontariacka nie precyzuje tych kwestii – pyta radny.