fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Od 1 lipca 2021 r. nowe zasady składania wniosków do KRS

Komputer pytania
AdobeStock
Od czwartku 1 lipca 2021 r. wchodzi ważna zmiana dotycząca funkcjonowania sądów rejestrowych i Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia wniosek o wpis dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców będzie mógł zostać złożony tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Co ważne zmiana nie dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w rejestrze stowarzyszeń (mogą one składać wnioski papierowe i w formie elektronicznej). System informatyczny służący od obsługi wniosków on-lice nazywa się Portal Rejestrów Sądowych i dostępny jest pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Obsługa portalu w zakresie części usług, np. składania wniosków do KRS, wymaga rejestracji oraz autoryzacji dokonanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Rejestracji w PRS powinien dokonać końcowy użytkownik, który będzie składał za jego pomocą wniosek, a więc np. pełnomocnik, reprezentujący podmioty wpisane do rejestru. Co ważne nowy portal integruje dotychczasowe usługi takie jak: wyszukiwarka podmiotów ujawnionych w KRS, zgłaszanie dokumentów finansowych czy portal do obsługi spółek zakładanych przy wykorzystaniu wzorca (s24).

Zmienia się sposób składania wniosków, natomiast nie ich zawartość. Co do zasady złożenie wniosku będzie wymagało wypełnienia interaktywnych formularzy, ale zakres informacji przedkładanych sądowi rejestrowemu będzie taki sam. Zasadnicza różnica dotyczy załączania aktów notarialnych. Zgodnie z nowymi zasadami, jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany z repozytorium i dołączany do wniosku. Oznacza to, że wnioskodawcy nie będą zamieszczali skanów (a tym bardziej wypisów aktów notarialnych), lecz podawali numer aktu notarialnego w repozytorium.

Zasady składania wniosków nie zmieniają się odnośnie spółek zarejestrowanych za pomocą systemu s24. Rejestracja nowych spółek przy wykorzystania udostępnionego wzorca umowy będzie nadal dokonywana za pomocą portalu do obsługi systemu s24. To samo dotyczy dokonywania ewentualnych zmian, które dalej będą dokonywane jak dotychczas, tj. za pomocą portalu s24.

Sprostowanie od autora tekstu

Wnioski składane za pośrednictwem portalu będą wymagały kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Korespondencja z sądem rejestrowym będzie odbywała się wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

W związku z informatyzacją postępowania KRS znikną też tradycyjne akta rejestrowe. Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców będą prowadzone wyłącznie w systemie informatycznym, przy czym dotyczy to tylko tych dokumentów, które stanowiły podstawę wniosku o wpis złożonego od 1 lipca 2021 r. Akta rejestrowe dotyczące starszych wpisów nie będą przetwarzane na postać elektroniczną. Dostęp do elektronicznych akt rejestrowych będzie możliwy za pomocą przeglądarki akt rejestrowych dostępnej na Portalu Rejestrów Sądowych (dostęp do tej usługi nie wymaga rejestracji).

Wskazana zmiana zasad dotyczących wniosków składanych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców jest długo wyczekiwana. Pierwotnie miała ona zacząć obowiązywać od 1 marca 2020 r. Celem nowych przepisów jest przyspieszenie postępowań rejestrowych. Czy tak się stanie, czas pokaże. Na pewno wchodzące zmiany przyczynią się do ograniczenia obrotu papierowego, co samo w sobie jest pozytywne. Przejście do systemu online skróci też długość postępowania rejestrowego, ponieważ szybsza będzie wymiana korespondencji. Ciekawe jak w praktyce będzie wyglądała obsługa składanych wniosków? Wydaję się, że przynajmniej na początku będzie dużo pytań i wątpliwości. Ciekawe czy wypełnianie wniosków będzie intuicyjne i wyeliminuje lub ograniczy możliwość dokonania prostych błędów, czy też będzie wymagało multidyscyplinarnych umiejętności. Uruchomienie Portalu Sądów Rejestrowych nastąpiło dopiero 1 lipca 2021 r. Przed wejściem w życie zmian, potencjalni użytkownicy nie mieli więc możliwości poznania funkcjonalności portalu, zapoznania się z nim czy sprawdzenia wymogów technicznych niezbędnych do jego właściwej obsługi. Dość powiedzieć, że do daty wejścia w życie nowych przepisów nie było jasne, pod jakim adresem strony internetowej portal zostanie uruchomiony. Takiej informacji nie potrafiono nawet udzielić w sądach rejestrowych.

Autor opinii jest adwokatem

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA