Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek: Co oznacza zastąpienie WIBOR stawką ON

Istotna dla rynku finansowego zmiana nie powinna być wprowadzana tylko dlatego, że WIBOR stał się zbyt wysoki.

Od 1 lipca 2021 r. nowe zasady składania wniosków do KRS

Od czwartku 1 lipca 2021 r. wchodzi ważna zmiana dotycząca funkcjonowania sądów rejestrowych i Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia wniosek o wpis dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców będzie mógł zostać złożony tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Szymon Kaczmarek: Błędy w przepisach o rejestrze akcjonariuszy – co grozi inwestorom?

W poniedziałek 1 marca weszły w życie ważne zamiany w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Tego dnia nastąpiła tzw. dematerializacja akcji i innych instrumentów wydawanych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Zamiast posiadania akcji w postaci dokumentów, akcjonariusze są teraz wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez domy maklerskie lub banki, które prowadzą działalność maklerską. To zmiana rewolucyjna, szkoda tylko, że ustawodawca nie poświęcił nowym przepisom więcej uwagi i zawierają one błędy, które mogą okazać się zagrożeniem dla akcjonariuszy.

Deregulacja, czyli jak nie zostałem przewodnikiem

Wbrew twierdzeniom przewodników, samo legitymowanie się uprawnieniami nie potwierdza ich wiedzy, a na pewno nie potwierdza kompetencji do oprowadzania turystów

Deregulacja dla turysty, czyli o tym jak nie zostałem przewodnikiem

Wbrew twierdzeniom przewodników samo legitymowanie się uprawnieniami przewodnika (lub pilota wycieczek) nie potwierdza nawet w minimalnym stopniu kompetencji do oprowadzania turystów po danym miejscu, a na pewno nie potwierdza wiedzy