fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy - obrót nieruchomościami będzie zgłaszany ministrowi

123RF
Kancelarie notarialne i sądy będą przekazywać resortowi spraw wewnętrznych więcej informacji o transakcjach z cudzoziemcami.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jej autorem jest rząd.

Nowe przepisy zwiększają katalog dokumentów, jakie notariusze mają obowiązek przesyłać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprócz dotychczasowych aktów notarialnych będą przekazywać akty poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia, umowy zbycia udziałów, akcji itp.

Więcej dokumentów będą przesyłać do tego resortu także sądy. Chodzi o dokumenty składane do akt rejestrowych, z których wynikałoby nabycie lub objęcie przez cudzoziemców akcji, udziałów albo ogółu praw i obowiązków w spółkach handlowych będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce.

Organy administracji publicznej będą przesyłać ministrowi ostateczne decyzje administracyjne, na podstawie których cudzoziemiec nabył nieruchomość. Obecnie szef resortu spraw wewnętrznych uzyskuje informacje wyłącznie od notariuszy i z sądów.

Posiadanie pełnych danych w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zależy w dużej mierze od terminowości przesyłania dokumentów. Tylko w latach 2011–2013 ujawniono blisko 1300 przypadków nieterminowego przekazania aktów notarialnych. W 2014 r. i 2015 r. odnotowano natomiast odpowiednio: 449 i 318 takich opóźnień.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA