Tag: Cudzoziemcy

Prawnicy z Polski i Ukrainy chcą pozwać Rosję

Będziemy dochodzić zadośćuczynień i odszkodowań za straty moralne i materialne – mówią prawnicy Ludmiła Semenenko i Lech Obara – inicjatorzy punktów prawnej pomocy transgranicznej w Polsce i Ukrainie.

Polska opuszcza dla Rosjan szlabany na granicach

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ograniczające obywatelom Federacji Rosyjskiej wjazd na terytorium Polski.

Sąd potwierdza: wypychanie do granicy sprzeczne z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uwzględnił w czwartek skargi Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pełnomocnika siedmioosobowej rodziny z Iraku na zawrócenie do linii granicy państwowej, tzw. pushback.

Nadchodzą duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, rozumianych jako osoby spoza Unii Europejskiej, zakłada, że płaca takich pracowników nie będzie mogła być niższa niż ta jaką otrzymuje Polak za taką samą pracę.

Części Ukraińców opłaca się polska rezydencja podatkowa

Niektórzy imigranci będący polskimi rezydentami mogą mieć niższe obciążenia podatkowe niż ukraińscy rezydenci.

Łatwo popełnić błąd w rozliczeniu Ukraińców

Pomocne byłyby wyjaśnienia resortu finansów i zwolnienie z podatku niektórych dochodów.

Obywatele Ukrainy mają problemy podatkowe w Polsce. RPO interweniuje

Niektórzy obywatele Ukrainy przebywający w Polsce po agresji Rosji na ich kraj mogą być uznani za rezydentów podatkowych zarówno i w w Ukrainie, jak i w Polsce, a to wiąże się z problemami podatkowymi. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Minister Finansów w sprawie dodatkowych działań dla pomocy uchodźcom z Ukrainy w sprawach podatkowych.

Część Ukraińców musi się już rozliczać z polskim fiskusem

Niektórzy uciekający przed wojną uchodźcy zza naszej wschodniej granicy, których pobyt w naszym kraju przekroczy już pod koniec sierpnia 183 dni w roku kalendarzowym, powinni zacząć u nas płacić podatek dochodowy. W przypadku zawarcia polskiej umowy o pracę przez obywatela Ukrainy, pracodawca powinien, jako płatnik, potrącać miesięczne zaliczki na PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Gdy dana osoba będzie kontynuować pracę na rzecz swojego ukraińskiego pracodawcy, wykonując ją z terytorium naszego kraju, będzie osobiście odpowiedzialna za wpłacanie miesięcznych zaliczek na podatek do polskiego urzędu skarbowego.

Rozliczenia ukraińskich zarobków mogą przejść do Polski

26 sierpnia 2022 r. upłynęły 183 dni, od kiedy z objętej wojną Ukrainy przybyli do nas pierwsi uchodźcy. To właściwy moment na weryfikację ich statusu podatkowego w Polsce. Upływ terminu może bowiem znacząco wpłynąć na rozliczanie podatków w naszym kraju.

Nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony można odmówić

Ocena czy obawa cudzoziemca przed prześladowaniem jest uzasadniona, musi być dokonana w odniesieniu do indywidualnego przypadku i na tle ogólnej sytuacji w kraju pochodzenia. Osoba ubiegająca się o status uchodźcy powinna w sposób niebudzący wątpliwości wykazać zasadność swoich obawy.