Tag: Cudzoziemcy

Skok cudzoziemców na ZUS. Przekroczono historyczną barierę

Na koniec grudnia 2022 r. liczba ubezpieczonych obcokrajowców wyniosła 1,63 mln. To wzrost o 191,7 tys. w stosunku do stycznia 2022.

Od 2023 r. łatwiej z przekraczaniem granic

Od 1 stycznia wejdą w życie przepisy pozwalające cudzoziemcom otrzymać polski dokument podróży także w przypadku wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

Zatrudniasz Ukraińców, powiedz im o podatkowych przywilejach

Ulgi podatkowe, na które powinni zwrócić uwagę uchodźcy zza naszej wschodniej granicy przebywający w Polsce to tzw. ulgi: dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz dla pracujących seniorów.

Wojna nie jest chorobą, ale jest zdarzeniem

Działania wojenne mogą być okolicznością uniemożliwiającą wyjazd osobie, która w danym przypadku mogłaby uzyskać zwolnienie podatkowe. Powinny być zatem wyłączone z rachunku okresu 183 dni pobytu w Polsce.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca jak po grudzie

Urzędy wydają tysiące niezgodnych z prawem decyzji odmawiających udzielenia obcokrajowcom zezwolenia na pobyt na terytorium Polski. Często sprawy prowadzone są w sposób nieprawidłowy oraz przewlekły, a nawet z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Przepisy o cudzoziemcach do zmiany

Obcokrajowcy odwołają się od komendanta wojewódzkiego do głównego.

Więcej pielęgniarek spoza Unii ma zająć się polskimi pacjentami

Ukraińskie pracownice medyczne będą mogły wykonywać swój zawód bez ograniczeń w czasie i zakresie czynności. Wystarczy dwusemestralne szkolenie.

Ukraiński uchodźca dopłaci do swojego pobytu w Polsce

Ministrowie, tnąc wydatki, chcą ukrócić wyłudzenia świadczeń przez osoby, które uciekały przed wojną, ale opuściły już Polskę. Korzystający ze zbiorowego zakwaterowania będą pokrywać koszty pobytu.

Ukraińcy mogą się starać o pobyt czasowy

Od dziś pierwsi uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o prawo czasowego pobytu w Polsce. Trzeba jednak zarezerwować wizytę w urzędzie, by go złożyć.

Braki kadrowe nie uzasadniają przewlekłości organu

Rotacje pracowników administracji oraz znaczny wzrost liczby wniosków o pozwolenia o pracę i pobyt cudzoziemców nie usprawiedliwiają przewlekłości postępowań ze strony organu. Taki wniosek płynie z najnowszego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego.